Numele centrului: Centrul pentru evaluarea mișcării, funcționalității și dizabilității/ acronim CEMFD

Director centru: Conf. Univ. Dr. Onofrei Roxana Ramona

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

Centrul pentru Evaluarea Mișcării, Funcționalității și Dizabilității (CEMFD) funcționează în cadrul disciplinei Recuperare Medicală, Departamentul XVI – Balneologie, Recuperare Medicală și Reumatologie al Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara.

Baza materială a acestui centru de cercetare permite desfășurarea unor activități de cercetare complexe, fiind alcătuită din aparatură modernă de evaluare și testare – sistem de testare cardio-pulmonară la efort (BTL CardioPoint CPET), sistem de baropodometrie ce permite evaluarea echilibrului static și a presiunilor plantare (PoData 2.0), dinamometre pentru evaluarea forței musculare (Hogan MicroFet 2), sistem de reeducare virtuală (BIMEO PRO).

Activitatea de cercetare din cadrul CEMFD va avea următoarele teme principale:

  • evaluarea presiunii plantare statice și dinamice și a stabilometriei la copii și adulți sănătoși sau cu diverse patologii (afecțiuni musculo-scheletale, afecțiuni neurologice, boli genetice, obezitate);
  • evaluarea echilibrului în rândul sportivilor de performanță pentru a identifica sportivii cu risc de accidentare;
  • evaluarea presiunii plantare și a stabilometriei la copii, adolescenți și adulți sănătoși în relație cu activitatea fizică;
  • evaluarea capacității de efort prin efectuarea testului de efort cardio-pulmonar atât la indivizii sănătoși, sportivii de performanță, cât și la indivizi cu diferite afecțiuni;
  • evaluarea afectărilor musculo-scheletale la muzicieni (pianiști, violoniști);
  • evaluarea dizabilității în patologii ce necesită management recuperator (afecțiuni neurologice, posttraumatice și ortopedice, reumatologice, pediatrice, etc);
  • evaluarea eficienței tehnologiilor moderne de recuperare în patologia musculo-scheletală;
  • recuperarea postoperatorie;
  • evaluarea impactului pandemiei SARS-CoV-2 asupra stării fizice și mentale.

Se va urmări dezvoltarea direcțiilor de cercetare prin colaborări interdisciplinare, cu instituții naționale și internaționale.

Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.                

Amăricăi Elena Constanța

profesor univesitar

2.                

Onofrei Roxana Ramona

conferențiar univesitar

3.                

Suciu Oana

conferențiar univesitar

4.                

Totorean Alina Daniela

șef de lucrări

5.                

Popa Daniel

șef de lucrări

6.                

Cățan Liliana Ecaterina

șef de lucrări

7.                

Popa-Andrei Diana

șef de lucrări

8.                

Crișan Alexandru Florian

șef de lucrări

9.                

Niță Andreea

asistent universitar

10.             

Petroman Radu

asistent universitar

11.             

Puenea George

asistent universitar

12.             

Muntean Paul Sebastian

asistent universitar

 

Lista membrilor asociați:

Nr.

Nume, prenume

 

Student, masterand, doctorand, postdoc, personal didactic auxiliar și nedidactic

1.

Rezumeș Marius-Zoltan

masterand

2.

Bolovan Andrei – Daniel

doctorand

 

Lista colaboratorilor interni:

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1

Prof. univ. dr. Muntean Mirela Danina

Disciplina Fiziopatologie, Departamentul III

2

Conf. univ. dr. Iacob Emil Radu

Disciplina Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, Departamentul XI

3

Conf. univ. dr. David Vlad Laurențiu

Disciplina Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, Departamentul XI

4

Conf. univ. dr. Drăgoi Răzvan Gabriel

Disciplina Medicină fizică și Balneologie, Departamentul XVI

5

Conf. univ. dr. Hărăguș Horia George

Disciplina Ortopedie I, Departamentul XV

6

ȘL dr. Dușe Adina Octavia

Disciplina Medicină fizică și Balneologie, Departamentul XVI

7

ȘL dr. Dinu Anca Raluca

Disciplina Medicină fizică și Balneologie, Departamentul XVI

8

ȘL dr. Cerbu Simona

Disciplina Radiologie și Imagistică medicală, Departamentul XV

9

ȘL dr.   Rață Andreea Luciana

Disciplina Urgențe chirurgicale, Departamentul X

10

ȘL dr. Militaru Marius

Disciplina Neurologie, Departamentul VIII

11

Asist.univ. dr. Sînmărghițan Georgeta Mioara

Disciplina Medicină fizică și Balneologie, Departamentul XVI

12

Asist. univ. dr. Cornea Amalia

Disciplina Neurologie, Departamentul VIII

 

Lista colaboratorilor externi:

Nr.

Grad didactic/cercetare
Nume, prenume

Afiliere (departamentul,
instituția/universitatea, orașul, țara)

1.

Conf. univ. dr. Sîrbu Elena

Departamentul de Kinetoterapie și Motricitate Specială, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea de Vest Timișoara, România

2.

ȘL Totorean Alin Florin

Departamentul de Mecanică și Rezistența Materialelor, Universitatea Politehnica Timișoara, România

3.

Conf. univ. Lungu Mihail

Disciplina Fizică aplicată în medicină, Departamentul Fizică, Universitatea de Vest, Timișoara, România