Numele centrului: Centrul de Imunofiziologie și Biotehnologii Timișoara/ acronim CIF-BIOTECH

Director centru: Prof. Dr. Carmen Panaitescu

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

Teme si direcții de cercetare:

1. Dezvoltarea de biotehnologii pentru imunoterapii avansate în boli comunicabile și non-comunicabile

 • Dezvoltarea de noi tehnologii pentru prevenirea SARS-CoV2

– Identificarea peptidelor imunogene din structura virusului SARS-CoV-2 specifice pentru imunofenotipul populației din România

– Testarea diferitelor combinații de peptide in vitro pe culturi celulare și in vivo pe model animal pentru identificarea combinațiilor optime de inducere a răspunsului imun adaptativ

 • Dezvoltarea de imunoterapii avansate în boala canceroasă

– Fundamentarea de terapii inovative bazate pe ingineria genetica a celulelor imune

– Optimizarea de modele tumorale in vivo prin printare 3D în vederea aprecierii fezabilitatii si eficienţei unor variante terapeutice

 • Dezvoltarea de biotehnologii cu aplicabilitate în diagnosticul, prevenția și terapia bolilor alergice

– Studii de fundamentare a unor metode avansate de diagnostic, inclusiv a diagnosticului molecular in boli alergice

  • Evaluarea relevanței clinice a peptidelor din polenul de Ambrosia pe baza testului de degranulare a bazofilelor și a testării ImunoCAP comparativ cu detecția ELISA a titrurilor IgE specifice
  • Dezvoltarea experimentală de imunoterapii bazate pe peptide derivate din alergenele din polenul de ambrosia (predicția in silico de epitopi alergen-specifici pentru limfocitele B și T; design-ul, sinteza și validarea experimentală a peptidelor-candidat pentru imunoterapii alergen-specifice)
  • Studiu pilot în colaborare cu Universitatea de Medicină din Viena care are ca obiectiv realizarea primului kit de diagnostic bazat pe alergene recombinante de ambrozia (diagnostic molecular de tip microarray)

– Evaluarea expunerii la alergene outdoor

  • Realizarea unui biosenzor bazat pe alergene recombinante din polenul de ambrozia, care să determine nivelul de alergene în aerul atmosferic

2.Investigarea unor mecanisme fiziologice alterate în boli cardiovasculare și respiratorii și identificarea unor strategii de restabilire a funcționalității tisulare normale

 • Investigarea reactivității musculaturii traheo-bronșice în alergii – modele experimentale animale și studii în baia de organ izolat
 • Identificarea de vezicule extracelulare circulante, ca biomarkeri pentru boala aterosclerotică coronariană experimentală
 • Explorarea potențialului terapeutic al veziculelor extracelulare în modele experimentale de hipertrofie cardiacă și ateroscleroză coronariană
Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

DISCIPLINA DE FIZIOLOGIE

Nr.

Nume, prenume
cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

PANAITESCU CARMEN

Prof. Univ. Dr.

2.

TĂNASIE GABRIELA

Prof. Univ. Dr.

3.

TATU CARMEN

Prof. Univ. Dr.

4.

MĂRGINEANU BOGDAN MICHAEL

Șef lucrări dr.

5.

HAIDAR LAURA

Șef lucrări dr.

6.

GEORGESCU MARIUS

Șef lucrări dr.

7.

GOȚIA SMARANDA LAURA

As. Univ. Dr.

8.

COTARCĂ MONICA

As. Univ. Dr.

9.

CALMA CRENGUTA

As. Univ. Dr

 

DISCIPLINA DE IMUNOLOGIE

Nr.

Nume, prenume
cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de
cercetare

1.

PĂUNESCU VIRGIL

Prof. Univ. Dr.

2.

BOJIN FLORINA MARIA

Conf. Univ. Dr.

3.

ȚAȚU CĂLIN ADRIAN

Conf. Univ. Dr.

4.

IVAN ALEXANDRA

Șef lucrări dr.

5.

ZAMBORI CSILLA

As. Univ. Dr.

6.

GAVRILIUC OANA

As. Univ. Dr.

7.

BĂRBULESCU GRETA IONELA

As. Univ. Dr.