Numele centrului: Centrul de Medicină Preventivă

Director centru: Șef Lucrări Dr. Șușan Răzvan Mihai

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

Principalul nostru obiectiv este reprezentat de promovarea sănătății și prevenția bolilor cronice cu cea mai mare prevalență, respectiv bolile cardiometabolice, neoplaziile, bolile psihice, prin implementarea unui stil de viață sănătos și efectuarea controalelor medicale periodice ce se impun.

            În activitatea noastră, ne propunem colaborări cu următoarele entități:

 • discipline din cadrul departamentului XVI al UMFVBT, Recuperare medicală, Medicină fizică și balneologie, Limbi moderne și limba română, Educație fizică și sport, pentru studiul complex al activității fizice, precum și pentru modalități de comunicare a informațiilor specifice prevenției între diferitele specialități medicale sau între furnizorii de servici medicale și principala țintă a obiectivului nostru, anume populația generală;
 • discipline din cadrul UMFVBT a căror activitate implică elemente de medicină preventivă, respectiv Igienă, Epidemiologie, Medicina muncii, Medicină socială, pentru evaluarea factorilor de risc, pe de o parte, și educația sanitară, pe de altă parte;
 • specializări din cadrul UMFVBT ale căror preocupări se intersectează cu medicina preventivă, precum Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, respectiv Nutriţie şi Dietetică;
 • discipline din cadrul UMFVBT care își pot aduce aportul din punct de vedere al informatizării, respectiv Informatică medicală sau al realizării unor analize necesare în activitatea de cercetare, ca de exemplu Biochimie;
 • facultăți din spațiul universitar timișorean precum Facultatea de Informatică sau Facultatea de Calculatoare pentru gestionarea datelor și elaborarea unor aplicații necesare obiectivelor propuse, Facultatea de Psihologie, Facultatea de Educație Fizică și Sport;
 • asociații profesionale medicale pentru culegerea datelor, pe de o parte, și implementarea rezultatelor cercetării, pe de altă parte, ca de exemplu Societatea Națională de Medicina Familiei, Forumul Național de Prevenție, Societatea Română de Cardiologie, Societatea Națională de Oncologie, Asociația Medicală de Prevenție prin Stilul de Viață, The European Lifestyle Medicine Organization;
 • asociații de pacienți, ex. Comunitatea Asociaților de Pacienți, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Fundația pentru Sănătatea Femeii;
 • orice altă entitate academică sau asociație de pacienți care împărtășește aceleași obiective cu cele ale centrului nostru.

            În prezent, avem în vedere proiecte în următoarele direcții:

 • elaborarea unor registre de evidență a screeningului bolilor neoplazice și a stilului de viață la copii și adulți;
 • utilizarea metodelor de evaluare a factorilor determinanți ai stilului de viață (evaluări metabolice și vasculare) pentru prevenirea bolilor cronice cu morbiditate ridicată;
 • prevenirea alergiilor prin expunerea la polenul de ambrozie, în colaborare cu Facultatea de Agricultură, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, Timișoara.

            Pentru viitor ne propunem:

 • abordarea comportamentelor cu risc pentru sănătate legate de alimentație, activitate fizică, adicții, somn, stress, relații sociale în rândul populației generale, dar și specific în rândul persoanelor cu risc precum copiii preșcolari și școlari, persoanele din comunităţile rurale, persoanele din grupuri vulnerabile și femeile însărcinate;
 • cercetare clinică pentru detectarea principalelor mecanisme care influențează starea de sănătate a populației pentru a depista noi căi de prevenție;
 • stabilirea unor parteneriate publice sau private, cu acordul Consiliului de Administrație al UMFVBT, în vederea difuzării informațiilor referitoare la medicina preventivă și a atragerii în consecință a fondurilor necesare întreprinderii în viitor a noi proiecte.
Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

Folescu Roxana

Profesor universitar

2.

Gurguș Daniela

Șef Lucrări

3.

Șușan Răzvan Mihai

Șef Lucrări

4.

Iana Andreea Narcisa

Asistent universitar

5.

Ionescu Vasile Alin

Asistent universitar

Lista colaboratorilor interni:

Nr.

Grad didactic/cercetare
Nume, prenume

Afiliere UMFVBT (disciplina, departamentul)

1.

As. Univ. Dr. Șușan Monica Maria

Disciplina de Semiologie Medicală I, Departamentul V, Medicină Interna I

Lista colaboratorilor externi:

Nr.

Grad didactic/cercetare
Nume, prenume

Afiliere (departamentul, instituția/universitatea, orașul, țara)

1.

Mihai-Sorin Iacob

Președinte al Societății de Medicina Familiei, Timiş / membru Societatea Națională de Medicina Familiei Bucuresti, Romania, Președinte EUVEKUS Viena, Austria