Numele centrului: Centrul de Neuropsihologie și Medicină Comportamentală/ acronim NeuroPsyMed

Director centru: Conf. Univ. Dr. Lavinia Hogea

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

Centrul este afiliat Disciplinei de Psihologie, UMFVBT.

Misiunea este de a stimula și a promova excelența în cercetare, precum și de a oferi o posibilitate de dezvoltare profesională și academică studenților interesați de științele cognitive și medicină comportamentală.

Studenții, în cadrul acestui centru, au posibilitatea să-și desfășoare activitatea de predare-învățare dar și de cercetare. Aceasta ar ajuta la integrarea mai bună a cunoștințelor teoretice cu abilitățile practice din psihologia medicală, psihologia cognitivă, psihopatologie și științele comportamentului.

Centrul va asigura accesul studenților la modalități aplicative de investigare a realităților psihologice asociate problematicilor medicale de interes și va oferi totodată posibilitatea de a introduce metode alternative de formare și exersare a competențelor specifice pentru studenți.

Cercetările de bază (principale), pe care dorim să le coordonăm, se referă la implementarea terapiei prin neurofeedback, dovedită eficientă pentru tulburările de comportament, tulburările de personalitate, tulburările de dezvoltare, tulburările de somn, tulburările alimentare, adicții, etc., gestionarea stresului prin tehnica HeartMath (HMI) și tehnici de relaxare, precum și dezvoltarea unui sistem de terapie virtuală.

Intenționăm să colaboram cu disciplinele: neurologie, psihiatrie, genetica, precum si cu alte centre de cercetare

Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

HOGEA LAVINIA MARIA

Conf. Univ. Dr

2.

ANGHEL TEODORA

S.L. Dr.

3.

BRATU LAVINIA MELANIA

S.L. Dr.

 

Lista membrilor asociați:

Nr.

Nume, prenume

 

Student, masterand, doctorand, postdoc, personal didactic auxiliar și nedidactic

1.

ULUCEAN ANA

student

2.

BERNAD BRENDA

doctorand

 

Lista colaboratorilor interni:

Nr.

Grad didactic/cercetare
Nume, prenume

Afiliere UMFVBT
(disciplina, departamentul)

1.

NUSSBAUM LAURA

Prof. Univ. (Pedopsihiatrie, Neuroștiințe)

2.

ROSCA CECILIA ELENA

Conf. Univ. (Neurologie, Neuroștiințe)

3.

ANDREESCU NICOLETA

Conf. Univ. Dr (Genetică, Morfologie Microscopică)

4.

ENATESCU VIRGIL   

Conf. Univ. Dr. (Psihiatrie, Neuroștiințe)

5.

BERNAD ELENA

Conf. Univ. Dr. (Obstretică Ginecologie III, departamentul XII)