Numele centrului: Centrul de studii în medicina preventivă 

Director centru: Conf.Dr. Corneluta Fira-Mladinescu

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

In Centrul de studii în medicina preventivă suntem implicați în următoarele activități: editare și traducere de capitole în Tratatul Murray de Microbiologie Clinică și Tratatul Kumar pentru rezidențiat – Igienă, versiunea în limba română; diseminarea informațiilor în comunitatea medicală (cursuri postuniversitare de specialitate); participarea în conferințe naționale și internaționale: publicare de articole de specialitate în reviste cotate ISI, alături de doctoranzii de la discipline. 

Domenii de interes:interrelația dintre schimbarea climei și sănătatea umană, nutriție, managementul comportamentelor cu risc, prevenția și terapia igienico-dietetică în cancere, educația pentru sănătate

Șef lucr. Dr. Ioana Tuță-Sas (UMFTVB, Disciplina Igienă):: la Conferința națională cu participare internațională ”Un mediu sigur–sănătate protejată”, organizată de USMFNT Chișinău, au fost evidențiate direcții comune de cercetare în domeniul comportamentelor cu risc la tineri. A fost organizată o primă ședință comună de lucru online la care a participat un colectiv condus de Conf.univ. Cazacu-Stratu Angela, (Prodecan USMFNT). Colectivul comun de cercetători vor folosi metodologia de studiu bazată pe chestionarul dezvoltat și validat în cadrul proiectului de cercetare sub egida CNCSISI: grant tip A, cod CNCSIS 1167, 2003-2005, „Evaluarea dimensiunii comportamentelor cu risc la liceeni şi tineri din învăţământul profesional, postliceal şi universitar din judeţul Timiş”.

Prof. dr. Licker Monica (UMFTVBT): Împreună cu echipele în care lucrez (colegii de la Disciplina de Microbiologie Virusologie, colegii clinicieni sau colegi din celelalte 2 facultăți ale universității noastre), efectuăm experimente care includ teste pentru activitatea antibacteriană pe mai mulți agenți patogeni multirezisteni. Studiile multidisciplinare vor fi continuate în vederea  găsirii de noi alternative terapeutice pentru infecțiile cauzate de bacterii multirezistente.

Prof. Dr. Monica Tarcea (UMFTM):Responsabil proiect internațional: EISuFood-Study  about  food  habits  and  knowledge about edible insects as sustainable foods, proiect cu date de referință CERNAS-IPV/2020/003. Membru proiect național cu finanțare internațională: Fii responsabil de sănătatea ta–programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce, al cancerului de col uterin–etapa a II-a Regiunea de dezvoltare Centru

Prof. Dr. Abram Zoltan (UMFTM): Programul ”Activitate Școlară pentru Prevenirea Interactivă a fumatului în România (ASPIRĂ)” care se adresează elevilor din clasele a IX-a din licee. Programul online de prevenire și stoparea fumatului ASPIRA constă în parcurgerea a cinci module care cuprind materiale multimedia interactive (teste, videoclipuri şi jocuri interactive). 

Conf. Dr. Elena Ciobanu (USMFNT). Proiecte în derulare: „Renforcement des capacités de recherche internationale des déterminants du comportement et de l’activité des professionnels de santé”; „Fortificarea capacităților resurselor umane în urgențe de sănătate publică în contextul pandemiei COVID-19”; „Improving Occupational health and Safety System in Republic of Moldova”, finanțat de Central European Initiative (CEI), 2021-2022.

Conf. Dr. Liana Dehelean (UMFTVBT). Studii prelucrate statistic în aşteptare spre a fi editate şi publicate: Strategii de adaptare la stres la studenţii medicinişti; Strategii de adaptare la stres la cadrele didactice. Studii proiectate: Strategii de adaptare la stres la pacienţii cu tulburări afective (tulburarea depresivă recurentă, tulburare afectivă bipolară); Strategii de adaptare la un nou stil de viaţă în condiţiile speciale ale pandemiei SARS-CoV-2; Consecinţele psihiatrice ale pandemiei infecţiei SARS-CoV-2 – studiu pe populaţie românească.

Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume
cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

Fira-Mladinescu Corneluta

conferențiar

2.

Petrescu Cristina

conferențiar

3.

Putnoky Salomeia

șef lucrări

4.

Suciu Oana

șef lucrări

5.

Bagiu Radu

șef lucrări

6.

Tuță-Sas Ioana

șef lucrări

7.

Miloicov-Băcean Oana Codruța

asistent

 

Lista membrilor asociați:

Nr.

Nume, prenume

 

Student, masterand, doctorand, postdoc, personal didactic auxiliar și nedidactic

1.

Bădău Larisa

Medic rezident III oncologie

2.

Ghita Daniela

Inginer chimist
Disciplina Igienă UMFT

3.

Han Robert

Medic rezident I oncologie

4.

Putnoky Sandra

Medic rezident I Psihiatrie

5.

Vornicu Vlad

Medic rezident I oncologie

 

Lista colaboratorilor interni:

Nr.

Grad didactic/cercetare
Nume, prenume 

Afiliere UMFVBT
(disciplina, departamentul)

1.

Bagiu Iulia

Asist.univ.dr.
Disciplina Microbiologie
Departamentul XIV Microbiologie

2.

Dehelean Liana

Conf. univ. dr
Disciplina Psihiatrie
Departamentul Neuroștiințe

3.

Hrubaru Flavia Maria

Asist.univ.dr.
Disciplina Pediatrie
Departamentul XI

4.

Licker Monica

Prof. univ.dr
Disciplina Microbiologie
Departamentul XIV Microbiologie

5.

Sima Alexandra

Conf. univ. dr.
Disciplina Medicină Internă III – Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, Departamentul VII

6.

Ursoniu Sorin

Prof. univ.dr
Disciplina Sănătate publică și Istoria medicinei, Departamentul III Științe funcționale

 

Lista colaboratorilor externi:

Nr.

Grad didactic/cercetare
Nume, prenume 

Afiliere (departamentul,
instituția/universitatea, orașul, țara)

1.

Ábrám Zoltán

Prof.univ.dr
Disciplina de Igienă, Departamentul M2
Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu-Mureş
România

2.

Cebanu Serghei

Conf univ dr
Disciplina Igienă,
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Chișinău
Republica Moldova

3.

Ciobanu Elena

Conf univ dr
Disciplina de Igienă, Departamentul Medicină Preventivă
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Chișinău
Republica Moldova

4.

Cheptea Dumitru

Asist.univ.dr.
Disciplina de Igienă, Departamentul Medicină Preventivă
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Chișinău
Republica Moldova

5.

Croitoru Cătălina

Conf univ dr
Disciplina de Igienă, Departamentul Medicină Preventivă
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Chișinău
Republica Moldova

6.

Cuciula Ioan

Nutriționist dietetician,
Antreprenor Sara Food.srl

7.

Friptuleac Grigore

Prof.univ.dr
Disciplina deIgienă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie  „Nicolae Testemițanu”;
Cercetător științific principal al Centrului Național de sănătate Publică

8.

Oprean Cristina Marinela

Medic primar oncologie medicală
Centrul de Oncologie Oncohelp

9.

Prejbeanu Ileana

Profesor univ.dr.
Disciplina Igienă. Sănătatea Mediului
Departamentul V
Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova

10.

Rubanovici Vladislav

Asist univ dr
Disciplina de Igienă, Departamentul Medicină Preventivă
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Chișinău
Republica Moldova

11.

Segarceanu Nusa Alina

Medic specialist oncologie medicală
Centrul de Oncologie Oncohelp

12.

Tarcea Monica

Prof.univ.dr
Șef de disciplină – Nutriție comunitară și igiena alimentelor, Departament M2, Facultatea de Medicină
Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu-Mureş