Numele centrului: Centrul de tehnologii avansate în protetica dentară

Director centru: Prof. Univ. Dr. Porojan Liliana

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

Direcțiile actuale de cercetare sunt axate pe:

  • procedee moderne de prelucrare a materialelor și restaurărilor dentare,
  • caracterizarea structurală și optică a materialelor dentare,
  • modelare 3D și simulare numerică în protetica dentară,
  • optimizări de design a restaurărilor protetice,
  • studii experimentale in vitro asupra materialelor dentare restaurative
Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

POROJAN LILIANA

Profesor

2.

SAVENCU CRISTINA ELENA

Șef de lucrări

3.

POROJAN SORIN DANIEL

Conferențiar

4.

VASILIU ROXANA DIANA

Asistent universitar