Numele centrului: Centru de Cercetare Moleculara in Nefrologie si Patologie Vasculara/ acronim MOL-NEFRO-VASC

Director centru: Prof. Univ. Dr. PETRICA LIGIA

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

Centrul de Cercetare Moleculara in Nefrologie si Patologie Vasculara (MOL-NEFRO-VASC) a luat fiinta in anul 2021 (Contract nr. 5439-3/5.03.2021), in urma competitiei interne pentru infiintarea centrelor de cercetare in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara, fiind incadrat ca Centru de Cercetare Avansata si clasificat pe locul 3 din 10, cu 167,01 puncte. Din centrul de cercetare fac parte membrii titulari si membrii asociati (studenti doctoranzi) din cadrul celor patru discipline constitutive: Disciplina Nefrologie, Disciplina Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, Disciplina Endocrinologie si Disciplina  Cardiologie. De asemenea, din centru fac parte colaboratori interni din cadrul UMFTVB (Disciplina de Farmacologie, Disciplina de Biologie Celulara si Moleculara, Disciplina de Fiziopatologie, Disciplina de Biochimie, Disciplina de Neurologie si Disciplina de Sanatate Publica), precum si colaboratori externi din cadrul unor universitati din Timisoara (Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata, Timisoara, Facultatea de Fizică, Universitatea de Vest Timișoara) si din tara (Departamentul de Stiinte Tehnice si Naturale, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Departamentul de Chimie Alimentara si Biochimie, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, Departamentul de Metabolomică, Centrul de Cercetare-Dezvoltare in Biotehnologii Aplicate in Diagnostic si Terapii Moleculare – CCD BIODIATECH- Proplanta SRL, Cluj-Napoca).

Structura de conducere a CCA:

Director CCA: PROF. UNIV. DR. PETRICA LIGIA

Trezorier CCA: ASIST. UNIV. DR MILAȘ OANA LIVIA

Obiective si directii de cercetare interdisciplinara (Disciplina Nefrologie, Disciplina Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, Disciplina Endocrinologie, Disciplina  Cardiologie) 

Realizarea obiectivelor implica, pe langa colaborarea interdisciplinara a disciplinelor care fac parte din centru, si colaborarea cu alte discipline din UMFTVB, precum Disciplina de Farmacologie, Disciplina de Biologie Celulara si Moleculara, Disciplina de Fiziopatologie, Disciplina de Biochimie, Disciplina de Neurologie si Disciplina de Sanatate Publica si Istoria Medicinei.

Principalele direcții de cercetare sunt:

  1. Studiul afectarii renale precoce din cursul diabetului zaharat tip 2 prin evaluarea miRNA din exozomii urinari.
  2. Explorarea calcificarilor vasculare in boala cronica de rinichi.
  3. Evaluarea tulburarilor cognitive la pacientii cu boala cronica de rinichi prin studiul neurofilamentelor usoare si al amiloidului β plasmatic.
  4. Impactul comorbidităților asupra stării de sănătate și a calității vieții pacienților cu acromegalie.
  5. Factorii care influenteaza remodelarea miocardica in stadii precoce si tardive ale disfunctiei ventriculare stangi la pacientii hemodializati.

  

Proiecte in derulare

1. Proiect pentru Cercetatori Experimentati 6EXP/2020:

STUDIU TRANSLATIONAL INOVATIV DE LA CERCETAREA FUNDAMENTALA LA APLICABILITATEA CLINICA PRIVIND DISFUNCTIA MITOCONDRIALA SI INFLAMATIA IN BOALA CRONICA DE RINICHI DIABETICA

Acronim: MITO-DIAB;

Director proiect: Prof. Univ. Dr. Petrica Ligia

2. Proiect pentru doctoranzi- 6DOC/2020:

IDENTIFICAREA SI IMPLICAREA DISFUNCTIEI MITOCONDRIALE SI A BIOMARKERILOR METABOLOMICI URINARI SI PLASMATICI IN DIAGNOSTICUL SI PROGNOSTICUL BOLII CRONICE DE RINICHI

Acronim: MET-MIT-CKD

Director proiect: Dr. Patruica (Glavan) Mihaela Roxana

3. Proiect CNFIS-FDI-2021-0552:

ATRIBUIREA TABLETELOR ELECTRONICE, STUDENȚILOR ROMÂNI ÎNSCRIȘI LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, DE SCURTĂ ȘI LUNGĂ DURATĂ, DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

Director proiect: Prof. Univ. Dr. Timar Bogdan

Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

DISCIPLINA DE NEFROLOGIE

DEPARTAMENTUL VII/MEDICINĂ INTERNĂ II 

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

Petrica Ligia

Prof. Univ., doctor in medicina, Dr Habil

2.

Schiller Adalbert

Prof. Univ., doctor in medicina, Dr Habil

3.

Bob Flaviu Raul

Conf. Univ., doctor in medicina, Dr Habil

4.

Gădălean Florica

Sef de lucrari, doctor in medicina

5.

Mihăescu Adelina

Sef de lucrari, doctor in medicina

6.

Gluhovschi Cristina

Sef de lucrari, doctor in medicina

7.

Grosu Iulia

Asist. Univ., doctor in medicina

8.

Milas Livia-Oana       

Asist. Univ., doctor in medicina

9.

Simulescu Anca

Asist. Univ.

10.

Marc Luciana-Elena

Asist. Univ.

11.

Chișavu Lazăr

Asist. Univ.

 

DISCIPLINA DE MEDICINĂ INTERNĂ III – DIABET, NUTRIȚIE, BOLI METABOLICE ȘI REUMATOLOGIE SISTEMICĂ

DEPARTAMENTUL VII/MEDICINĂ INTERNĂ II 

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

Timar Romulus Zorin

Prof. Univ., doctor in medicina, Dr Habil

2.

Vlad Adrian-Radu

Prof. Univ., doctor in medicina, Dr Habil

3.

Timar Bogdan

Prof. Univ., doctor in medicina, Dr Habil

4.

Sima Alexandra

Conf. Univ., doctor in medicina

5.

Albai Oana

Sef de lucrari, doctor in medicina

6.

Gherbon Adriana

Asist. Univ., doctor in medicina

  

DISCIPLINA DE ENDOCRINOLOGIE

DEPARTAMENTUL VII/MEDICINĂ INTERNĂ II 

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

Vlad Mihaela-Maria

Prof. Univ., doctor in medicina, Dr. Habil.

2.

Stoian Dana-Liana

Prof.Univ., doctor in medicina, Dr. Habil.

3.

Balas Melania Olga

Conf. Univ., doctor in medicina

4.

Golu Ioana

Sef Lucrari, doctor in medicina

5.

Amzar Daniela Georgiana

Asist. Univ., doctor in medicina

 

DISCIPLINA DE CARDIOLOGIE I

DEPARTAMENTUL VII/MEDICINĂ INTERNĂ II 

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

Viviana Ivan

Conf. Univ., doctor in medicina

2.

Tudoran Mariana

Sef lucrări, doctor in medicina

3.

Moga Victor

Asist. Univ., doctor in medicina

4.

Pârv Florina

Asist. Univ., doctor in medicina

5.

Vasiluță Lucian

Asist. Univ., doctor in medicina

6.

Ciocârlie Tudor

Asist. Univ., doctor in medicina

7.

Tudoran Cristina

Asist. Univ., doctor in medicina

8.

Albulescu Nicolae

Asist. Univ. 

 

Lista membrilor asociați:

Nr.

Nume, prenume

 

Student, masterand, doctorand, postdoc, personal didactic auxiliar și nedidactic

1.

Mogoș Maria-Mihaela

doctorand

2.

Pătruică Mihaela-Roxana

doctorand

3.

Balint Lavinia

doctorand

4.

Ienciu Silvia

doctorand

5.

Plotuna Iulia Stefania

doctorand

6.

Borz Diana Maria

doctorand

 

Lista colaboratorilor interni:

Nr.

Grad didactic/cercetare

Nume, prenume

 

Afiliere UMFVBT

(disciplina, departamentul)

1.

Conf. Univ., doctor in medicina, Dr. Habil. Popescu Roxana

Disciplina de Biologie Celulară și Moleculară, Departamentul II

2.

Prof. Univ., doctor in medicina, Dr. Habil. Muntean Mirela Danina

Disciplina de Fiziopatologie, Departamentul III: Științe funcționale

3.

Conf. univ., doctor in medicina,
Aburel Oana Maria

Disciplina de Fiziopatologie, Departamentul III: Științe funcționale

4.

Conf. univ., doctor in medicina,
Sturza Adrian

Disciplina de Fiziopatologie, Departamentul III: Științe funcționale

5.

Şef de lucrări, doctor in medicina,

Dănilă Maria-Daniela

Disciplina de Fiziopatologie, Departamentul III: Științe funcționale

6.

Prof. Univ., doctor in medicina, Dr Habil. Ursoniu Sorin

Disciplina de Sănătate publică și Istoria Medicinei, Departamentul III: Științe funcționale

 

7.

Prof. Univ., doctor in medicina,

Dumitrașcu Victor

Disciplina de Farmacologie, Departamentul IV

8.

Prof. Univ., doctor in medicina, Dr Habil. Vlad Daliborca Cristina

Disciplina de Farmacologie, Departamentul IV

9.

Prof. Univ., doctor in medicina, Dr Habil. Jianu Dragoș Catalin

Disciplina de Neurologie, Departament VIII: Neuroștiințe

 

Lista colaboratorilor externi:

Nr.

Grad didactic/cercetare

Nume, prenume

 

Afiliere (departamentul, instituția/universitatea, orașul, țara)

1.

Prof. Univ., doctor in fizica, Dr. Habil.

Alina-Diana

ZAMFIR

Profesor Universitar la Departamentul de Stiinte Tehnice si Naturale, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad;

Cercetător Asociat la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata, Timisoara;

Profesor Universitar asociat la Facultatea de Fizică, Universitatea de Vest Timișoara

2.

Prof. Emerit, doctor in chimie, Dr. Habil. Carmen
SOCACIU

Profesor Emerit, Departamentul de Chimie Alimentara si Biochimie, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca;

Director, Departamentul de Metabolomică, Centrul de Cercetare-Dezvoltare in Biotehnologii Aplicate in Diagnostic si Terapii Moleculare – CCD BIODIATECH- Proplanta SRL, Cluj-Napoca