Numele centrului: Centru de cercetare morfologică a pielii/ acronim MORPHODERM

Director centru: Conf. Dr. Patricia Cristodor

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

Posibilitatea de a interacționa cu relativă ușurință cu organul cutanat a dat naștere multor direcții de cercetare clinica si fundamentala. Posibilitatea de a interacționa cu relativă ușurință cu organul cutanat a dat naștere multor direcții de cercetare clinică și fundamentală. Pe de-o parte avem ocazia de a examina organul in vivo cu mijloace imagistice tot mai sofisticate precum videodermatoscopia multispectrala, spectroscopia Ramen, microscopia confocala sau tomografia in coerență optică. Pe de-o parte avem ocazia de a examina organul in vivo cu mijloace imagistice tot mai sofisticate precum videodermatoscopia multispectrală, spectroscopia Ramen, microscopia confocală sau tomografia în coerență optică. Putem interpreta aceste imagini asistați de calculator prin aplicații de tip machine learning.

Clinica noastră urmărește aceste două strategii de cercetare, una axată pe mecanisme genetice și moleculare, alta pe cercetare in vivo utilizând ecografia de înaltă frecvență și microscopia confocală. Astfel putem trasa următoarele direcții de cercetare.

  1. Mecanisme moleculare în melanom. Am realizat extragerea și analiza micro-ARN-ului în cazul unor melanoame oculare, cutanate și de mucoasă. Rezultatele au fost comparate cu expresia micro-ARN în nevi melanocitari. Am identificat mai multe tipuri de micro-ARN-uri cu expresie semnificativ crescută, unele dintre ele fiind raportate pentru prima dată în cazul melanomullui. Dorim să continuăm această direcție de cercetare împreună cu discipline precum Biochimia, Anatomopatologia și Oncologia.
  2. Microscopie in vivo a pielii.  Clinica noastră este dotată cu instrumente capabile să studieze pielea in vivo cu ajutorul ultrasonografiei de înaltă frecvență sau prin tehnici laser cum este microscopia confocală. Acestea împreună cu videodermatoscopia și fotografia clinică ne permit să examinăm detaliat, noninvaziv și ambulator morfologia bolilor cutanate. Tehnicile de imagistică în dermatologie se pretează la colaborări cu discipline precum Radiologie, Anatomopatologie (corelații între biospie și imagistica non-invazivă), Farmacologie (evlauarea noninvazivă și foarte precisă a efectelor medicației topice), Oncologie (screening și intervenție precoce în melanom) și Bioinformatica (dezvoltarea de aplicații bazate pe machine learning pentru interpretarea asistată a imaginilior digitale).
  3. Modificări genetice în limfomul cutanat. Înțelegerea asemănărilor și deosebirilor între bolile limfoproliferative cutanate la nivel genetic a devenit o nevoie urgentă. Dorim să identificăm modificări genetice și evenimente moleculare pe care le putem corela cu patogenia acestor boli. De asemena CNA-urile (copy number alterations) par avea un rol în oncogeneză prin disregularea genetică. Cercetarea în acest domeniu va contribui la înțelegerea genezei limfoamelor cutanate și va ajuta la dezvoltarea unor metode de diagnostic avansat sau terapie țintită. În acest domeniu este de dorit o colaborare cu discipline precum, Biochimia, Bioinformatica, Anatomopatologia  și desigur Hematologia și  Oncologia.

Cercetarea științifică necesită un o mare deschidere către colaborare și muncă în echipă. Suntem dornici de colaborări cu colegii noștri din alte discipline și universități și ne dorim să punem bazele unor parteneriate de lungă durată pentru progresul acestui domeniu fascinant al cercetării dermatologice, de la cercetare fundamentală până la aplicații clinice.

Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume

cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

SOLOVAN CAIUS

PROF. UNIV.

2.

CRISTODOR PATRICIA

CONF. UNIV.

3.

TOMA OLIVIA

ASIST. UNIV.

4.

CRISTEA-GUG GEORGIANA

ASIST. UNIV.

5.

GENCIA IOANA

ASIST. UNIV.

6.

AVRAM STEFANIA

ASIST. UNIV.

7.

POPA VALENTIN

ASIST. UNIV.

Lista membrilor asociați:

Nr.

Nume, prenume

 

Student, masterand, doctorand, postdoc, personal didactic auxiliar și nedidactic

1.

BOTA IZABEL

Personal didactic auxiliar