Numele centrului: Centrul de cercetare în Pedodonție/ acronim Pedo-Research

Director centru: ȘL. Dr. Popa Mălina

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

În prezent, Disciplina de Pedodonție a Facultății de Medicină Dentară din UMFVBT derulează activități de cercetare în cadrul Centrului de cercetare în Pedodonție (Pedo-Research) și a proiectului VITADENT de cercetare doctorală, care includ activităţi de cercetare destinate ariei tematice sănătate, având ca scop dezvoltarea resurselor umane în domenii medicale prioritare la nivel european, implicate în cercetarea ştiinţifică de performanţă și creşterea vizibilităţii internaționale a activităţii ştiinţifice în conformitate cu Strategia de cercetareîn UMFVBT în perioada 2013-2020. Proiectul VITADENT se desfășoară în colaborare cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara (USAMVBT), cu avizul comisiilor de bioetică și etică a cercetării științifice a ambelor universități și își propune să contribuie la dezvoltarea și standardizarea tehnicilor de diagnostic și monitorizare terapeutică a afecțiunilor pulpei dentare la copii.

Direcțiile de cercetare viitoare includ teme de actualitate în medicina dentară pediatrică, precum terapia pulpară vitală și tratamentele endodontice în dentația temporară, designul dispozitivelor de intercepție și menținere a spațiului,studiul hipoplaziilor amelare dobândite și al sindromului hipomineralizării incisivo-molare și vizează atât menținerea relațiilor actuale de colaborare cu USAMVBT și cu Universitatea Politehnică din Timișoara, precum și stabilirea unor relații durabile de colaborare cu alți parteneri din țară și din străinătate, cum ar fi Universitatea din Ghent, Belgia – Clinic of Paediatric Dentistry & Special Care.

Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

Popa Mălina

Șef lucrări

2.

Ogodescu Emilia

Șef lucrări

3.

Luca Magda

Asistent universitar

4.

Igna Andreea

Asistent universitar

5.

Dinu Ștefania

Asistent universitar

6.

Lazăr Cristina-Fulga

Asistent universitar

 

Lista membrilor asociați:

Nr.

Nume, prenume

Student, masterand, doctorand, postdoc, personal didactic auxiliar și nedidactic

1.

Nikolajevic-Stoican Nicoleta

doctorand