Numele centrului: TEHNICI AVANSATE ȘI DIGITALE DE TRATAMENT ENDODONTIC RESTAURATIV ȘI PROTETIC/ acronim TADERP

Director centru: Prof. univ. dr. Jivanescu Anca

Data înființării/ recunoașterii: 05.03.2021

Direcții/ oportunități de cercetare:

Scopul centrului nostru de cercetare este inițiem cât mai multe colaborări, cu parteneri de diferite specialități medicale și non-medicale.

Cea mai importantă temă a noastră de cercetare se va concentra pe tehnologiile digitale și biomaterialele din stomatologie, cu toate ramificațiile care pot promova colaborarea interdisciplinară cu alte discipline stomatologice, dar și cu alte specialități medicale.

Dezvoltarea sistemelor computerizate pentru producția de restaurări dentare și apariția de noi materiale ceramice au condus la schimbări importante în protocolul clinic pentru medicii stomatologi și, au creat noi opțiuni de tratament care pot fi propuse pacienților.

Ne propunem să continuăm studiul acurateței și preciziei diferitelor scanere intraorale și evaluarea adaptării marginale a diferitelor restaurări protetice.

Un alt subiect important de cercetare se va concentra pe studiul noilor biomateriale CAD/CAM pentru restaurări și promovarea tehnicilor restauratorii minim invazive.

Pentru a rezuma, unele dintre cele mai importante subiecte de cercetare viitoare vor fi următoarele:

  • Studiul caracteristicilor protezelor totale realizate prin tehnica de printare 3D și de frezare comparativ cu protezele totale tradiționale.
  • Studiul eficienței monitorizării digitale a ocluziei pacientului de-a lungul anilor.
  • Cercetarea proprietăților mecanice ale biomaterialelor CAD / CAM.
  • Studiul proprietăților optice ale diferitelor materiale ceramice și îmbunătățirea reproducerii culorilor pentru tmaterialele CAD / CAM ceramice și hibride.
  • Studiul adeziunii și a diferitelor protocoale adezive pentru restaurări protetice din biomateriale ceramice și hibride.
Lista membrilor:

Lista membrilor titulari:

Nr.

Nume, prenume cadru didactic/de cercetare titular

Grad didactic / de cercetare

1.

Jivănescu Anca

profesor

2.

Nica Luminița

conferențiar

3.

Bratu Emanuel

profesor

4.

Leretter Marius

conferențiar

5.

Mărcăuțeanu Corina

conferențiar

6.

Cîrligeriu Laura

conferențiar

7.

Boariu Marius

conferențiar

8.

Goguță Luciana

șef lucrări

9.

Karancsi Olimpiu

șef lucrări

10.

Stoica Eniko

asistent titular

11.

Cândea Adrian

șef lucrări

12.

Horhat Răzvan

asistent titular

13.

Pop Daniel

asistent titular

14.

Ille Codruța

asistent titular

 

Lista membrilor asociați:

Nr.

Nume, prenume

 

Student, masterand, doctorand, postdoc, personal didactic auxiliar și nedidactic

1.

Pricop Cristiana

doctorand/ asistent

2.

Rotar Raul

doctorand/ asistent

3.

Clinci Roxana (cas. Talpos-Niculescu)

doctorand

4.

Ciora Edmond

doctorand

5.

Faur Andrei-Bogdan

doctorand