Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara în calitate de Beneficiar a început implementarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul UMF ”Victor Babeș” Timișoara”, Cod SMIS 2014+ 149759, în baza contractului de finanțare nr. 1548 din 16.06.2022, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare.

Proiectul este implementat în perioada 01 mai 2022 – 15.05.2023.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS–COV–2 în sistemul public de educație universitară.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • OS1 – Consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de raspândirea virusului SARS-CoV-2 prin dotarea cu echipamente de protecție medicală a Universitatii de Medicina și Farmacie “Victor Babes” din Timișoara, prin achiziția de Maști medicale, Dezinfectant igienă mâini și Dezinfectant suprafețe.
  • OS2 – Asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS–COV–2 în sistemul public de educație universitară, prin achiziția de dispozitive medicale de dezinfecție a aerului ce vor fi instalate în amfiteatre, săli de curs și laboratoare.

Investiția propusă va duce la protejarea sănătății, la protecția împotriva îmbolnavirii și a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 în mod direct a 7171 de studenți, 2360 de rezidenți, 819 cadre didactice și 340 de persoane formand personalul auxiliar și non didactic care își desfășoară activitatea în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Vicor Babeș” Timișoara și indirect a persoanelor cu care aceștia intră în contact, între care menționăm pacienții din spitalele și unitățile medicale unde studenții își desfășoară practica medicală, iar cadrele didactice, activitatea medicală.

Beneficiarii proiectului studenții, rezidenții, cadrele didactice și personalul auxiliar și non didactic care își desfașoară activitatea în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Vicor Babeș” din Timișoara și indirect a persoanelor cu care aceștia intră în contact, între care menționăm pacienții din spitalele și unitățile medicale unde studenții își desfășoara practica medicală, iar cadrele didactice activitatea medicală.

Valoarea totală a proiectului este de 1.206.076,22 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU este 1.206.076,22 lei.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană (UE) din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.  

Manager de proiect: Prof. Filip Fiat
Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail: fiat@umft.ro