Orașul vechi Salamanca găzduiește a 4-a cea mai veche universitate din lume, fondată în anul 1218 și a fost inclus în anul 1988 în patrimoniul mondial UNESCO. Universitatea din Salamanca, cea mai veche instituție de învățământ superior din Spania, aplică principiul ”Omnium scientiarum princeps Salmantica docet” – principiile tuturor științelor se predau la Salamanca.

În ziua de azi, Universitatea din Salamanca este un important centru pentru științe umaniste, fiind în special apreciată pentru specializările de literatură spaniolă, drept și economie. Cu toate acestea, universitatea este implicată și în domeniul cercetării medicale, prin parteneriatele derulate cu Centro del Investigacion del Cancer (Centrul de cercetare în domeniul cancerului) și cu Instituto de Neurosciencas de Castilla y Leon (Institutul de Neuroștiințe al regiunii Castilla și Leon).

Salamanca a fost și casa unora dintre cei mai iubiți scriitori spanioni, Luis de Leon sau Carmen Martin Gaite. În același timp este considerată și “inima limbii spaniole”, deoarece aici se vorbește una dintre cele mai pure forme de limbă spaniolă, denumită de localnici “castellano”.

Este un oraș al premierelor. Prima universitate din Spania. Prima femeie-student, Beatriz Galindo, ajunsă să fie cunoscută drept La Latina, pentru stăpânirea uimitoare a gramaticii limbii spaniole. Prima femeie-profesor în 1508. Aici a studiat și Cervantes, celebrul autor al operei Don Quijote de la Mancha. Salamanca este legată și de povestea lui Cristofor Columb. Portughezii nu erau de acord cu planurile sale, așa că și-a îndreptat privirea spre țara vecină și a cerut ajutorul regilor Spaniei. Aceștia l-au trimis la Salamanca, locul unde se găseau intelectualii vremii urmând ca aceștia să hotărască dacă putea sau nu face călătoria spre Indii.

Anul acesta, universitatea din Salamanca a aniversat al 8-lea centenar de la fondare într-o ceremonie fastuoasă prezidată de regele Felipe al VI-lea, autorități locale și reprezentanți ai numeroase universități din Spania. În același timp, universitatea a găzduit și aniversarea a 30 de ani de la semnarea Magnei Charta Universitatum.

Elaborată și semnată pentru prima dată la Bologna, Magna Charta Universitatum, reprezintă un act asumat în prezent de 388 de rectori din întreaga lume, prin care universitățile semnatare se angajează să respecte valori academice precum integritatea, libertatea academică și autonomia universitară. Magna Charta Observatory organizează periodic conferințe și veghează la respectarea principiilor universitare asumate de către universitățile semnatare.

În cadrul ceremoniilor desfășurate în perioada 17-18 septembrie 2018, universitatea noastră a fost reprezentată prin domnul Rector Prof. univ. dr. Marius Raica, doamna Prorector Didatic Prof. univ.dr. Alexandra Enache, studenții Raluca Moș și Andrei Dragoș Cumpănaș, prezenți pentru ceremonia de semnare a Magnei Charta.

Tema conferinței din acest an a fost legată de valorile și principiile vieții universitare într-o lume aflată în permanentă schimbare, precum și modul de adaptare al sistemului universitar la nevoile societății actuale, dar și a celei viitoare.