COMPETI≈¢IA INTERNà DE CERCETARE ≈ûTIIN≈¢IFICà A UNIVERSITÃ≈¢II DE MEDICINà ≈ûI FARMACIE „VICTOR BABE≈û” DIN TIMI≈ûOARA – PROIECTE PENTRU TINERI CERCETĂTORI

În data de 1 Octombrie 2012, s-a lansat competiția internă pentru angajați sau doctoranzi cu frecvență ai Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, care nu au împlinit 35 de ani până la data limită de 31 octombrie 2012 (data limită de depunere a proiectelor).
Devizul de cheltuieli al unui grant poate totaliza maximum echivalentul a 5.000 Euro.

Competiția se desfășoară după următorul program:
Lansarea competiției:1 octombrie 2012
Perioada de depunere a proiectelor:               15 – 31 octombrie 2012
Perioada de evaluare a proiectelor depuse:1 – 30 noiembrie 2012
Afișarea punctajelor obținute de proiectele depuse:3 decembrie 2012
Depunere contestații:4 decembrie 2012
Rezolvarea contestațiilor:5 – 7 decembrie 2012
Anunțarea și afișarea rezultatelor finale:13 – 14 decembrie 2012
Semnarea contractelor:17 – 20 decembrie 2012
Inceperea derulării granurilor interne:3 ianuarie 2013

Întreaga documentație se găsește la:
Cercetare/Competiție internă