În cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, desfășurarea procesului de examinare a studenților/masteranzilor/doctoranzilor, aferent semestrului II, al anului universitar 2020-2021, se va desfășura în sistem on-line, conform METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE EXAMINARE A STUDENȚILOR/MASTERANZILOR/DOCTORANZILOR ÎN SISTEM ON-LINE AFERENT ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021.