COMUNICAT

Având în vedere actele normative adoptate de către Guvernul României în ședința din data de 25.11.2021, vă informăm că ziua de Luni 29 noiembrie 2021 a fost stabilită ca zi liberă pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice. Astfel personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic și studenții nu vor desfășura activități de serviciu în ziua de Luni 29 noiembrie 2021.

Pentru recuperarea zilei de muncă stabilită ca zi liberă, instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 decembrie 2021 potrivit planificărilor stabilite.

 

RECTOR,
Prof.univ.dr. OCTAVIAN MARIUS CREȚU