ADMITERE TIP II

Manualul de biologie pentru clasa a XI-a, autori: Cristescu Dan, Sălăvăstru Carmen, Voiculescu Bogdan, Niculescu Th. Cezar, Cârmaciu Radu, Editura Corint, Bucureşti, 2014 și Culegerea de teste grilă (conținând 500 de întrebări de biologie) reprezintă bibliografia unică pentru modulul de Biologie la admiterea de la programele de studii universitare de licență Asistență medicală generală, Asistență medicală generală (Lugoj), Asistență medicală generală (Deva), Balneofiziokinetoterapie, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Farmacie, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic.

Pentru detalii consultați site-ul U.M.F.T. la secțiunea ADMITERE 2024, conform regulamentului în vigoare.