Conform H.G. nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“, cu modificările și completările ulterioare, sunt eligibili pentru acordarea Grantului REGELE CAROL I candidaţii care sunt:

a) absolvenţi de liceu care au obţinut cel puţin o dată, pe perioada studiilor liceale, la olimpiadele internaţionale, medalie de aur/premiul I, medalie de argint/premiul II, medalie de bronz/premiul III sau menţiune şi care sunt înmatriculaţi într-o instituţie de învăţământ superior din România începând cu anul universitar 2022-2023;

b) absolvenţi de liceu care au obţinut cel puţin o dată, pe perioada studiilor liceale, la olimpiadele naţionale, medalie de aur/premiul I, medalie de argint/premiul II, medalie de bronz/premiul III sau menţiune şi care sunt înmatriculaţi într-o instituţie de învăţământ superior din România începând cu anul universitar 2022-2023.

Olimpiadele internaţionale şi naţionale se referă la olimpiadele şcolare naţionale organizate în România şi olimpiadele şcolare internaţionale în domeniul matematicii şi al ştiinţelor, al limbii şi literaturii române, al limbilor şi al literaturilor materne şi al limbilor moderne, al disciplinelor din ariile curriculare om şi societate, arte, sport şi educaţie fizică, tehnologii, lingvistică, astronomie şi astrofizică.

Aplicanții  eligibili vor depune o cerere de acordare a Grantului REGELE CAROL I la Registratura universității, în format tipărit sau în format electronic, pe adresa de e-mail: registratura@umft.ro,  până la data-limită de 10 octombrie 2023.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ din Timișoara transmite Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, până la data de 17 octombrie a fiecărui an, cererile de acordare a Grantului REGELE CAROL I şi solicitarea de finanţare.

 

Rector,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu

Secretar șef universitate,
Jr. Miriam Cătană