Pentru mai multe detalii click aici.

Calendarul general

18.12.2013 – 17.02.2014Perioada de înscriere la concurs
18.02.2014 – 28.02.2014    
  • Publicarea pe pagina web a concursului și pe site-ul web al instituției de învățământ superior a următoarelor documente: curriculum vitae și fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru fiecare dintre candidații înscriși, cu respectarea protecției datelor cu caracter personal
  • Verificarea îndeplinirii standardelor minimale stabilite pentru ocuparea funcțiilor didactice de către comisia de validare a dosarelor candidaților înscriși la concurs
  • Anunțarea pe pagina web a concursului și pe site-ul web al instituției a zilei, orei și locului de desfășurare a probelor concursului
  • Verificarea dosarelor depuse și primirea de către candidați a avizului de la compartimentul juridic privind îndeplinirea condițiilor legale de prezentare la concurs
  • Transmiterea dosarelor către membrii comisiei de concurs
10.03.2014 – 3.04.2014Susținerea concursului
4.04.2014Anunțarea rezultatelor concursului
7.04.2014 – 11.04.2014Depunerea contestațiilor
14.04.2014 – 16.04.2014Soluționarea contestațiilor 
17.04.2014Afișarea rezultatelor finale
23.04.2014 – 30.04.2014
  • Analizarea și avizarea juridică a rezultatelor; analiza și avizarea rezultatelor în ședințele consiliilor facultăților
  • Analiza și avizarea rezultatelor în ședința Senatului Universității
  • Emiterea deciziilor Rectorului de numire și acordare a titlului universitar