Întâlnire emoționantă vineri, 27 octombrie 2023, începând cu orele 11,00, în sala Senatului  Universității de Medicină și Farmacie ,,V. Babeș” Timișoara: aniversarea a 55 de ani de presă studențească în România.  Cadre didactice și numeroși studenți s-au întâlnit cu membrii redacțiilor revistelor studențești care au funcționat, în perioada 1968-1973, la nivelul institutelor de învățământ superior: Scalpelu (de la Universitatea de Medicină) – prima publicație studențească locală din țară, Micron (Institutul Politehnic), Forum (Universitate) și Agraria (Institutul Agronomic).

Revista Scalpelu, din (atunci) Institutul de MedicinăTimișoara, ce a apărut în anul 1968, a fost prima revistă locală din țară lansată de o instituție de învățământ superior, fiind realizată și condusă de studenți – azi respectabili medici și cadre universitare – și fiind editată până în anul 1973, în 27 de numere. La întălnire au fost prezenți și au evocat, cu emoție și umor, istoria acelor vremuri Prof Dr Lucian Negruțiu, fost Redactor Șef la Scalpelu și Dr Paul Purea, fost Redactor Șef-Adjunct.

Această întalnire face parte dintr-o serie de evenimente organizate de către Asociația Orizonturi Universitare, în parteneriat cu Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica, Universitatea de Medicină și Farmacie și Unversitatea de Științe ale Vieții din Timișoara, cât și cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și cu Casa Studenților. La întâlnire, moderată de Prof Dr Ioan Talpoș, Președintele Asociației Orizonturi Universitare și de Prof Dr Dorel Săndesc, Prorector UMF Timișoara, au luat cuvântul reprezentanți ai celorlalte reviste studențești, reprezentanți ai Universităților, precum și jurnaliști de prestigiu.

Dincolo de dimensiunea aniversară, întâlnirea a reprezentat un minunat dialog între generații, menit să stimuleze dezvoltarea dimensiunii culturale și de implicare civică a studenților de azi, care să ducă mai departe ștafeta luminoasă transmisă de înaintași.