Conferința Anuală a Studenților de la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, Szeged, 16 – 18 Noiembrie 2022.

Pentru înregistrare și detalii, vă invităm să accesați următorul link http://tdk.med.u-szeged.hu/indexe.php

Oferim suport financiar studenților participanți prin proiectul FDI-CNFIS 2022 – Internationalizare.

 

Prorector Relații Internaționale,
Director Proiect FDI – CNFIS 2022 Internaționalizare
Prof. Univ. Dr. Claudia Borza

Annual Student Research (TDK) Conference on Medicine, Dentistry, Pharmacy and Health Sciences taking place between 16-18 November, 2022.

For registration and details, please access the following link http://tdk.med.u-szeged.hu/indexe.php .

We offer financial support to participating students from the FDI-CNFIS 2022 – Project for Internationalization.

 

Vice-Rector for International Relations
Director of the Project FDI -CNFIS 2022 Internationalization
Prof. Univ. Dr. Claudia Borza