1. Studentii si rezidentii U.M.F. Victor Babes Timisoara, cazati in caminele institutiei, au dreptul de precazare pentru anul universitar 2015/2016 pe locurile in care au fost cazati in anul universitar actual, cu posibilitatea de    a-si exprima optiunea pentru o alta camera, respectiv camin. Precazarea este obligatorie pentru distribuirea locurilor de cazare. Studentii isi vor completa datele cerute in tabelele de precazare, in perioada 2 iunie – 19 iunie 2015, la administratiile caminelor in care locuiesc in momentul de fata.
 2. Nu au dreptul sa isi faca precazare studentii altor universitati, cazati in caminele U.M.F.Victor Babes Timisoara.
 3. Studentii U.M.F.Victor Babes Timisoara, care nu isi vor face precazarea in perioada stabilita isi vor pierde dreptul de cazare in caminele U.M.F.Victor Babes Timisoara pentru anul universitar 2015/2016.
 4. Studentii, care nu au respectat obligatiile contractului de camin, nu vor fi cazati in functie de optiune ci vor fi distribuiti aleator pe locurile ramase libere sau isi vor pierde dreptul de cazare, in functie de gravitatea faptei.
 5. La data precazarii, studentul se va prezenta cu cartea de identitate cu viza de flotant pe caminul unde a fost cazat si carnetul de student vizat la zi.  Nu trebuie sa fie restantier la plata taxelor de camin (in caz contrar se anuleaza precazarea).
 6. Administratiile vor prezenta dosarele de precazari pana la data de 22.06.2015 la Serviciul Social Administrativ al U.M.F. Victor Babes Timisoara.
 7. Studentul trebuie sa completeze personal tabelul pentru precazare.
 8. Rudele de gradul I (frati, surori) si studentii casatoriti vor depune, in perioada 2 iunie – 19 iunie 2015, o cerere insotita de copie dupa actul de identitate, copie dupa carnetul de student si adeverinta care sa ateste calitatea de student, la Serviciul Social Administrativ; solicitarea lor va fi solutionata in limita locurilor disponibile, dupa cazarea tuturor studentilor la U.M.F. Victor Babes Timisoara.
 9. Criterii de punctaj pentru repartizarea studentilor in camin cu N.S. 2 :

a)     Pot opta pentru loc in caminele de 2 persoane (camin 10, 18, 24) studentii care au obtinut pe primul semestru al anului universitar 2014 – 2015 media generala 8,50  indiferent de anul de studiu.

 b)    Metodologia de calcul a punctajului este urmatoarea:

 • Pentru anii terminali se acorda 10 puncte
 • Pentru fiecare an de studiu promovat se acorda 2 puncte
 • Pentru fiecare 5 sutimi peste media 8,50 se acorda 1 punct
 • In cazul in care mai multi studenti obtin punctaj egal departajarea se face pe baza mediei generale obtinute pe semestrul I al anului universitar 2014-2015.

c)     Optiunile de precazare vor fi respectate in limita locurilor disponibile.

Comisia sociala