VINERI, 14 IUNIE 2013, ORELE 10-12, AULA MAGNA, UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ≈ûI FARMACIE „VICTOR BABE≈û” TIMI≈ûOARA