Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale din cadrul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CEACE-CSUD), Consiliului Școlii Doctorale Medicină- Farmacie (CSD M-F) și Consiliului Școlii Doctorale Medicină dentară (CSD MD):

Președinte: Prof. univ. dr. Dana Liana Stoian

Secretar: Conf. univ. dr. Dan Bogdan Navolan

Membri:

  • Prof. univ. dr. Cosmin Sinescu
  • Prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu
  • Prof. univ. dr. Lavinia Lia Vlaia
  • Conf. univ. dr. Luca Constantin, reprezentant angajator
  • Student doctorand Țogoe Marius Mihai

📌 Regulament CEACE al CSUD

📌 Raport CEACE CSUD – 2021