Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale din cadrul Facultății de Medicină: (CEACE-FM)

📧 ceace.medicina@umft.ro

Președinte: Prof. univ. dr. Roxana Lucia Denisa Șirli

Secretar: Șef lucr. dr. Raluca Oana Dumache – 📧 raluca.dumache@umft.ro

Membri:

  • Prof. univ. dr. Otilia Mărginean
  • Prof. univ. dr. Daliborca Vlad Cristina
  • Conf. univ. dr. Sorin Dumitru Ioanoviciu
  • Reprezentant angajator – ș.l. dr. Daniel Claudiu Malița
  • Reprezentant studenți: Gosman Luana Maria Anul IV – Medicină

📌 ROF CEACE Medicină

📌 Raport CEACE Medicină – 2023

📌 Raport CEACE Medicină – 2022

📌 Raport CEACE Medicină – 2021

📌 Raport CEACE Medicină – 2020

📌 Raport CEACE Medicină – 2019