Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale din cadrul Facultății de Medicină Dentară: (CEACE-FMD)

Președinte: conf. univ. dr. Marius Ion Boariu

Secretar: asist. univ. dr. Pop Daniel Alexandru

Membri:

  • Ș.l. dr. Mariana Miron
  • Asist. univ. dr. Magda Mihaela Luca
  • Asist. univ. dr. Adrian George Marinescu
  • Conf. univ. dr. Darian Rusu, reprezentant angajator
  • Student Izabella Bartha

📌 ROF CEACE Medicină Dentară

📌 Raport CEACE Medicină Dentară – 2021

📌 Raport CEACE Medicină Dentară – 2020