În temeiul:

  • Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  • Ordinul comun al ministrului educaţiei şi ministrului sănătăţii nr. 3343/707/08.03.2022,
  • Cartei Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara,

Având în vedere:

  • Nota Ministerului Educației nr. 71/DGIU/08.03.2022, înregistrată la UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara cu nr. 5560/08.03.2022,
  • Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație, nr. 5585/08.03.2022.

Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara hotărăște:

Începând cu data de 09.03.2022, toate activitățile didactice se vor desfășura cu prezență fizică, pentru toate ciclurile de studii universitare (licență, master, doctorat) și rezidențiat, cu o perioadă de tranziție de la sistemul online/hibrid la activități cu prezență fizică, stabilită între 09.03.2022 – 14.03.2022, având obligativitatea recuperării activităților didactice până la sfârșitul semestrului al II-lea, an universitar 2021-2022. Se înaintează Senatului universitar.


📌 HCA 08.03.2022