D E C I Z I A
Nr. 690/21.09.2021

  • În temeiul prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  • În baza Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale,
  • Conform OUG nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  • Potrivit Ordinului comun nr.5196/1756/2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,
  • Având în vedere recomandarea Comisiei de analiză a situațiilor epidemiologice a UMFVBT, nr. 17355/20.09.2021,
  • Conform Hotărârii Senatului nr.309/16920/16.09.2021,
  • În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 25/17655/21.09.2021,

 

Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara, prof.univ.dr. Octavian Marius CREȚU, numit prin Ordin al ministrului educaţiei și cercetării nr. 3431/05.03.2020,

 

D E C I D E

 

Art. 1. Începând cu data de 22.09.2021, cursurile la programele de licență ale Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara se vor desfășura on-line sau on-site, conform deciziei șefului de disciplină și a titularului de curs, cu respectarea măsurilor de protecție prevăzute de lege.

Art. 2. Începând cu data de 22.09.2021, cursurile la programele de masterat și doctorat se vor derula exclusive on-line.

Art. 3. Lucrările practice și stagiile la programele de licență se vor derula doar în format fizic, on-site, cu respectarea prevederilor OUG nr.99/2021 și a Directivei 2005/36/CE.

Art. 4. În situația derulării procesului didactic, în format fizic, se vor respecta următoarele reguli de protecție la nivel individual: distanțare fizică, purtarea măștii de uz medical în spații închise și spălarea/dezinfectarea mâinilor.

Art. 5. Studenții care prezintă o creștere a temperaturii corporale de peste 37,3 oC, simtome de răceală sau specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2 se vor prezenta la Centrul de testare PCR al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, unde vor beneficia de testare gratuită*, al cărui rezultat NEGATIV va permite reluarea activității universitare.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 22.09.2021 și va fi înaintată spre aprobare Senatului universitar.


*UMFVBT pune la dispoziția studenților și angajaților ce prezintă simptome specifice COVID-19 teste antigenice (rapide) GRATUITE, cele PCR fiind contracost.

Testarea fie antigenică, fie PCR se face de Luni-Vineri, doar în baza programării, făcută cu minimum 12 ore înainte, la adresa de e-mail ldbm@umft.ro.