În atenția comunității academice a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara lansează în dezbatere cu comunitatea academică textul proiectului noii Carte a UMFVBT, conform Hotărârii Senatului Universității din data de 27.09.2023.

Perioada de dezbatere publică este 28.09.2023- 11.10.2023.

Calendarul privind adoptarea noii Carte a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat în ședința Senatului din 27.09.2023, este următorul:

28.09.2023 – 11.10.2023 (10 zile lucrătoare)

·       Perioada de dezbatere a proiectului Cartei universitare cu comunitatea academică a universității
·       Afișarea pe site-ul universității a proiectului Cartei universitare
·       Transmiterea amendamentelor conform formularului, în format word, la adresa carta@umft.ro. 

 

12.10.2023-18.10.2023 (5 zile lucrătoare)

·       Discutarea amendamentelor în cadrul Comisiei Senatului de revizuire a regulamentelor și a Cartei Universitare
·       Avizarea proiectului Cartei universitare de către Oficiul juridic al universității
·       Transmiterea proiectului Cartei universitare, avizat de Oficiul juridic al universității, pe e-mail, membrilor Senatului

19.10.2023 – 27.10.2023
(sedință extraordinară/ordinară a Senatului universitar)

·       Discutarea amendamentelor în ședința Senatului  în vederea validării proiectului Cartei universitare, după dezbaterea cu comunitatea academică  a universității

30.10.2023 – 31.10.2023

·       Transmiterea Cartei universitare la Ministerul Educației pentru avizul de legalitate

 

Proiectul noii Carte a UMFVBT este afișat și poate fi descărcat de mai jos, din zona Documente utile.

Amendamentele vor fi formulate în format tabelar editabil (format word), conform modelului postat mai jos, in zona Documente utile, şi vor fi transmise în perioada 28.09.2023 -11.10.2023, prin email, la adresa carta@umft.ro,  pentru centralizare.

!!!! Important !!!!

Amendamentele sosite după data de 11.10.2023, cele redactate într-un alt format sau transmise într-un alt mod decât cel indicat sau la o altă adresă de e-mail, nu vor putea fi luate în considerare.