DEZBATERE CARTA UNIVERSITARA

 

În atenția comunității academice a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara lansează în dezbatere cu comunitatea academică textul proiectului noii Carte a UMFVBT și a proiectului Codului de Etică și Deontologie Profesională al UMFVBT (parte integrantă din Carta universitară),  conform Hotărârii Senatului Universității din data de 27.05.2020.

Perioada de dezbatere publică este 28.05.2020- 25.06.2020.

Calendarul privind adoptarea noii Carte a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat în ședința Senatului din 27.05.2020, este următorul:

28.05.2020 – 25.06.2020

  • Perioada de dezbatere a proiectului Cartei universitare cu comunitatea academică a universității
  • Afișarea pe site-ul universității a proiectului Cartei universitare,
  • Transmiterea amendamentelor conform formularului, în format word, la adresa senat@umft.ro. 

29.06.2020 – 03.07.2020 

  • Discutarea amendamentelor în cadrul Comisiei Senatului de revizuire a regulamentelor și a Cartei Universitare

06.07.2020 – 10.07.2020

  • Avizarea proiectului Cartei universitare de către Oficiul juridic al universității
  • Transmiterea proiectului Cartei universitare, avizat de Oficiul juridic al universității, pe e-mail, membrilor Senatului 

22.07.2020 – 29.07.2020 (sedință extraordinară/ordinară a Senatului universitar)

  • Discutarea amendamentelor în ședința Senatului  în vederea validării proiectului Cartei universitare, după dezbaterea cu comunitatea academică  a universității

30.07.2020

  • Transmiterea Cartei universitare la Ministerul Educației Naționale pentru avizul de legalitate

Proiectul noii Carte a UMFVBT, proiectul Codului de Etică și Deontologie Profesională al UMFVBT (parte integrantă din Carta universitară), sunt afișate și pot fi descărcate de pe site-ul universității www.umft.ro, Sectiunea Reglementări – Carta universitară – Documente utile.

Amendamentele vor fi formulate în format tabelar editabil (formar word), conform modelului și vor fi transmise în perioada 28.05.2020-25.06.2020, prin email, în atenția Senatului Universității, la adresa senat@.umft.ro, pentru centralizare.

!!!! IMPORTANT !!!!

Amendamentele sosite după data de 25.06.2020, cele redactate într-un alt format sau transmise într-un alt mod decât cel indicat sau la o altă adresă de e-mail, nu vor putea fi luate în considerare.

Mai multe informatii: http://www.umft.ro/carta-universitara_539