Direcţia Generală Administrativă, coordonează prin personal cu pregătire în domeniul social-economic, administrativ şi tehnic de specialitate, întreaga activitate administrativă, tehnică şi financiar-contabilă a Universităţii, în următoarele domenii:

  • patrimonial, imobiliar, universitar, gestionare, întreţinere
  • investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, întreţinere
  • financiar-contabil: gestionarea şi evidenţa tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare
  • activităţi universitare: reţele de calculatoare, telecomunicaţii etc.
  • gestionarea căminelor şi cantinelor
Director general administrativ:  
Program de audienţe
Marţi: 12:00 – 14:00
prof. Fiat Filip
tel/fax: 0256/504271