Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timişoara
Telefon: 0256/204476, interior 1446
E-mail: morfopat@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon:  0256/204476/ int. 1446

📧 Email: dema.alis@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon: 0256/204476/ int. 1446

📧 Email: taban.sorina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204476/ int. 1446

📧 Email: muresan.anca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204476/ int. 1446

📧 Email: cornea.remus@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204476/ int. 1446

📧 Email: vita.octavia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204476/ int. 1446

📧 Email: vlad.lupu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204476/ int. 1446

📧 Email: bianca.nataras@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204476/ int. 1446

📧 Email: morfopat@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204476/ int. 1446

📧 Email: cornianu.marioara@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256/204476/ int. 1446

📧 Email: lazureanu.dorela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204476/ int. 1446

📧 Email: vaduva.adrian@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204476/ int. 1446

📧 Email: jurescu.aura@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204476/ int. 1446

📧 Email: robert.barna@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204476/ int. 1446

📧 Email: ioana.hurmuz@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/204476/ int. 1446

📧 Email: morfopat@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Morfopatologia se predă în cadrul Universităţii noastre din anul 1948.

Primul titular al disciplinei a fost Prof. Dr. Benedict Menkes, care a pus bazele organizării învăţământului de morfopatologie prin înfiinţarea laboratoarelor de tehnică histopatologică, a serviciilor de prosectură şi a Muzeului de anatomie patologică, muzeu care este şi în prezent o bază importantă de instruire practică a studenţilor.

Între anii 1956 – 1959, conducerea catedrei a fost deţinută de Conf. Dr. Augustin Mureşanu, a cărui activitate s-a axat în principal pe predarea cursului de morfopatologie.

În perioada 1960 – 1991, şef de catedră a funcţionat Prof. Dr. Leonida Georgescu, sub îndrumarea căruia a fost definitivată programa analitică a învăţământului de morfopatologie, corelată cu programa analitică a disciplinelor de morfopatologie din celelalte centre universitare medicale din ţară. Această perioadă s-a remarcat prin extinderea investigaţiei morfologice în practica medicală grație biopsiilor postoperatorii, extemporanee şi examenelor citologice și prin dezvoltarea activității de cercetare ştiinţifică odată cu utilizarea microscopiei electronice, a imunomorfologiei, histoenzimologiei etc. Colectivul catedrei a elaborat, în acea perioadă, trei cărți de morfopatologie, trei cursuri şi un îndreptar de lucrări practice și a colaborat la redactarea mai multor monografii dedicate patologiei renale, hepatice, placentare, etc şi a numeroase lucrări ştiinţifice care au fost publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate.

Între 1991 – 1992, catedra fost condusă de Prof. univ. dr. Elena Potencz, care ulterior a coordonat învăţământul de morfopatologie (anatomie patologică) din cadrul facultăţii de Medicină Dentară, anul II.

Între anii 1992 – 2004, şeful catedrei de morfopatologie a fost Prof. univ. dr. Nicolae Tudose, perioadă în care disciplina de morfopatologie s-a afirmat ca o prestigioasă şcoală de pregătire a medicilor anatomo-patologi şi de cercetare ştiinţifică orientată în principal spre creşterea performanţei diagnosticului morfologic în patologie prin utilizarea tehnicilor de histochimie şi imunohistochimie.

Între anii 2004 – 2011, catedra de Morfopatologie a fost condusă de Prof. univ. Dr. Elena Lazăr, perioadă în care s-a dezvoltat și diversificat activitatea de diagnostic anatomo-patologic şi de cercetare prin introducerea unor metode noi de investigație, în special în patologia tumorală. Sub coordonarea Domniei sale s-au organizat cursuri postuniversitare care s-au bucurat de o largă participare şi apreciere din partea specialiştilor din domeniu.

Începând cu octombrie 2011, conducerea catedrei a fost preluată de Prof. univ. Dr. Alis Dema, care s-a preocupat activ de toate aspectele care vizează buna desfăşurare a cursurilor şi lucrărilor practice de morfopatologie pentru studenţi, dar şi pentru medicii rezidenţi aflaţi în perioada de pregătire în specialitatea anatomie patologică în centrul universitar Timişoara. Din această perspectivă este de menționat organizarea de cursuri postuniversitare, conferinţe şi workshop-uri cu invitaţi de marcă din ţară şi din străinătate. De o apreciere deosebită se bucură cursurile postuniversitare organizate anual și devenite tradiție, cu începere din anul 2011, în cadrul „Zilelor patologiei în Timişoara” / PATHOTIM având drept lectori personalităţi recunoscute pe plan internațional, în diverse domenii ale patologiei clinice şi participanţi din ţară şi din străinătate, în număr tot mai mare.

În scopul îmbunătăţirii calităţii diagnosticului histopatologic şi al activităţii de cercetare, în toată această perioadă s-a completat paleta de investigaţii imunohistochimice, s-a implementat metoda de hibridizare in situ în patologia tumorală mamară şi gastrică, s-a achiziţionat aparatură performantă, inclusiv un scanner de lame în scop didactic și diagnostic la distanță (telemedicină) şi s-au deschis noi oportunităţi de cercetare prin activitatea doctoranzilor disciplinei.

Catedra de Morfopatologie funcţionează în clădirea U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, la etajul III, într-un spaţiu complet renovat şi dispune de o sală de curs proprie, de 3 săli de lucrări practice, un muzeu de preparate macroscopice (situat la etajul II), 2 săli de laborator şi cabinete pentru cadrele didactice.

Colectivul catedrei este alcătuit din 13 cadre didactice şi 2 tehnicieni de laborator. Dotarea tehnico-materială permite desfăşurarea în condiţii optime a procesului didactic cu studenţii, a învăţământului postuniversitar şi a activităţii de cercetare ştiinţifică.

Morfopatologia se predă la anul III Medicină generală (în limba română, engleză şi franceză), anul II Medicină dentară (în limba română şi engleză), anul I Asistenţă Medicală Generală, anul I Asistenţă Medicală Generală – extensia Lugoj și Deva, anul I Nutriție și Dietetică, precum si anul I BFKT. De asemenea, catedra noastră susține cursurile și lucrările practice facultative de Patologie clinică – anul V Medicină (în limba română, engleză şi franceză) și a fost implicată până în anul universitar 2017-2018 în modulul opțional de Neuroştiinţe – anul II Medicină (în limba română, engleză şi franceză). Totodată, se susțin cursuri și seminarii pentru Rezidenții de Anatomie Patologică, la sediul disciplinei sau în cadrul Serviciului de Anatomie Patologică din Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara.

Între 1995 – 2002, sub conducerea şefului catedrei, Prof. univ. dr. N. Tudose, au fost redactate şi puse la dispoziţia studenţilor cursul de morfopatologie şi ghidul de lucrări practice apărute în 3 ediţii succesive. A fost redactat cursul de morfopatologie în limba engleză şi cursul de morfopatologie pentru studenţii Secţiei de Fiziokinetoterapie. Totodată, prin grija Prof. univ. dr. Elena Potencz, au fost elaborate 2 cursuri pentru studenţii Facultăţii de Stomatologie. Din 2004 până în 2011 s-au reeditat şi completat, sub coordonarea prof. univ. dr. Elena Lazăr, alte 4 ediţii ale cursurilor de morfopatologie şi ale ghidului de lucrări practice pentru studenţii MG an III, dar s-au elaborat şi noi ediţii ale cursului pentru studenţii anului II Medicină dentară şi anului III MG limba engleză. Sub îndrumarea d-nei profesor dr. Alis Dema s-au editat şi revizuit, începând cu anul 2012 şi până în prezent, alte 4 ediţii ale cărţilor de curs de Morfopatologie (generală şi specială). Pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară s-au editat cartea de curs şi lucrări practice de morfopatologie, sub coordonarea d-nei conf. Marioara Cornianu.

La toţi anii de învăţământ, predarea cursurilor şi demonstraţiile practice beneficiază de o foarte bogată şi demonstrativă iconografie color – prezentări Power Point, CD-uri, înregistrări video şi lame histopatologice și virtuale. Începând cu semestrul II al anului universitar 2019-2020 utilizăm un sistem digital pentru prezentarea lamelor histopatologice din cadrul lucrărilor practice de microscopie, precum și pentru evaluarea finală a studenților. Muzeul disciplinei, cu bogata sa colecţie de preparate macroscopice, precum și prosecturile spitalelor asigură învăţământului de morfopatologie posibilitatea ilustrării substratului lezional macroscopic al diverselor boli.

În cadrul catedrei de morfopatologie se desfăşoară o apreciabilă activitate de cercetare ştiinţifică la care, pe lângă cadrele didactice, sunt antrenaţi doctoranzi, medici rezidenţi, studenţi, activitate ale cărei rezultate sunt reflectate în tezele de doctorat finalizate şi în numărul mare de lucrări publicate sau prezentate la diverse manifestări ştiinţifice. Concomitent cu activitatea didactică şi de cercetare, cadrele didactice asigură asistenţă medicală de specialitate în laboratoare de profil din oraș. În cadrul disciplinei funcţionează compartimentul de prestări servicii care oferă asistenţă de specialitate de înaltă competenţă, prin tehnici de histopatologie şi imunohistochimie, solicitanţilor din Timişoara şi arealul limitrof.

Sub îndrumarea cadrelor didactice ale disciplinei au fost şi sunt şi în prezent coordonaţi şi îndrumaţi 240 medici rezidenţi din specialitatea anatomie patologică şi din alte specialităţi medicale, în perioada 1991-2023 fiind confirmaţi prin examen în jur de 102 de medici specialişti anatomo-patologi.

Colaboratori externi

Catedra de Morfopatologie colaborează activ cu instituţii de profil din ţară şi străinătate: Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi, INCD “Victor Babeş” Bucureşti, Harvard Medical School Boston.

Pentru studenţi
Activitate ştinţiifică (proiecte)

Membrii Catedrei de Morfopatologie au fost implicaţi, în calitate de directori de proiect sau membri în echipa de cercetare, în diferite proiecte de cercetare, dintre care menţionăm: «Laboratorul de Anatomie Patologică – formare profesională şi organizaţională prin implementarea managementului calităţii», «Abordarea complexă a cancerului de prostată din perspectiva unor biomarkeri implicaţi în diagnosticul primar, predicţia evoluţiei, evaluarea hormonorezistenţei şi în managementul terapeutic», «Studiu multicentric privind utilizarea abordului robotic in corelarea scaderii nivelului de adipokine circulante din obezitate cu riscul de aparitie a cancerului pelvin ROBOCAPE» şi «Îmbunătățirea managementului patologiei neoplazice prin dezvoltarea și implementarea centrului de excelență medicală transfrontalieră NEO-PAT-MAN».

Din anul 2020 la sediul Catedrei s-a înființat centrul de cercetare și diagnostic ANAPATMOL, cu scopul de a îmbunătăți și crește vizibilitatea activității colectivului nostru.

Teme de cercetare
  • Evaluarea, prin tehnici imunohistochimice şi moleculare, a tumorilor maligne cu diverse localizări.
  • Markeri predictivi-prognostici în boli inflamatorii hepatice şi intestinale
  • Studiul markerilor imunohistochimici/moleculari implicaţi în terapiile ţintite.