Contactează-ne

Adresa: Spl. Tudor Vladimirescu, Nr. 14, 300173, Timişoara
Telefon: 0256/490507
E-mail: vpaunescu@umft.ro

Colectivul departamentului

Director departament

📲 Telefon:  0256/490507

📧 Email: vpaunescu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Consililul departamentului

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: cbunu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/490288

📧 Email: dlungeanu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: borza.claudia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/490288

📧 Email: neagu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Departamentul III – Ştiinţe Funcţionale al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara a fost înfiinţat în anul 2011 şi cuprinde disciplinele: Fiziologie, Fiziopatologie, Biofizică, Biologie Generală, Imunologie, Informatică Medicală şi Biostatistică, Sănătate Publică şi Management. Resursa umană din cadrul departamentului este reprezentată de 43 cadre didactice, 1 inginer şi 2 laboranţi. 

Disciplinele din cadrul departamentului sunt cuprinse în planul de învăţământ al anilor I, II, III şi IV pentru Facultăţile de Medicină Generală, Medicină Dentară, Farmacie şi al anilor I şi II pentru învăţământul de scurtă durată, respectiv specilizările Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare, Laborator Clinic, Asistenţă Medicală Generală, Radiologie şi Imagistică Medicală, Nutriţie şi Dietetică. Departamentul asigură resursa umană calificată şi suportul logistic  pentru predarea în limba română, cât şi în limbile engleză (Medicină Generală, Medicină Dentară) şi franceză (Medicină Generală, Farmacie).

În paralel cu activitatea didactică, se desfăşoară şi activităţi de cercetare, principalele teme fiind:

Disciplinele Fiziologie şi Imunologie

 1. Impactul factorilor de mediu asupra stării de sănătate (medicină ambientală);
 2. Biologia tumorală şi potenţiale ţinte terapeutice;
 3. Plasticitatea celulelor stem mezenchimale: de la studii in vitro la aplicaţii clinice.

Disciplina Fiziopatologie

 1. Strategii de protecţie cardiovasculară pe model animal şi la om: studii translaţionale.

 2. Disfuncţia mitocondrială în patologia cardiometabolică, senescenţă şi carcinogeneză: de la mecanisme la noi ţinte terapeutice.
 3. Disfuncţia endotelială: etiopatogeneză şi abordări terapeutice inovative.
 4. Studii de electrocardiografie mediată de semnal şi ale modificărilor de rigiditate arterială în patologia cardiovasculară şi comorbidităţi.
 5. Evaluarea, prevenirea şi combaterea stresului oxidativ în patologie.
 6. Studiul mecanismelor de acţiune ale compuşilor fitochimici în patologie.
 7. Semnalizarea purinergică în protecţia cardiovasculară şi renală.

Disciplina Biofizică

 1. Efectele fluctuaţiilor potenţialului de membrană asupra transportului transmembranar;
 2. Influenţa compoziţiei mediului apos asupra structurii şi activităţii proteinelor;
 3. Vâscoelasticitatea ţesuturilor vii şi adeziunea celulară;
 4. Inginerie tisulară asistată de calculator;
 5. Studiul efectelor terapeutice ale compuşilor carbonilici naturali;
 6. Analiza modificărilor induse în comportamentul hamsterilor de microundele de joasă intensitate.

Disciplina Biologie Generală

 1. Studiul factorilor de mediu implicaţi în patologia umană şi în particular a nefropatiei endemice balcanice;
 2. Metode electrochimice de epurare a apelor reziduale.

Disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică

 1. Tehnici inteligente de prelucrare a datelor biomedicale (biomedical data mining);
 2. Achiziţia şi prelucrarea semnalelor biomedicale.

Disciplina Sănătate Publică şi Management

 1. Comportamente cu risc la tineri;
 2. Analiza comparată a sistemelor de sănătate.

Departamentul III coordonează, prin membrii Disciplinei de Fiziologie, revista Fiziologia-Physiology, acreditată CNCSIS, categoria B+ şi indexată în baze de date internaţionale (EBSCO, Index Copernicus). Revista apare trimestrial şi publică articole în limba engleză din domeniul cercetării medicale fundamentale şi aplicate.