Contactează-ne

Adresa: Splaiul T. Vladimirescu, Nr. 14, 300173, Timişoara
Telefon: –
E-mail: –

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 0736636607

📧 Email: neagu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon:  0746097293

📧 Email: neagu.monica@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon:  0722954027

📧 Email: iuliana.cretescu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0766325143

📧 Email: pupazan.vasile@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0723719215

📧 Email: munteanu.oana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0721780919

📧 Email: horhat.raluca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 

📧 Email: arjoca.stelian@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Disciplina de Biofizică a început să fie predată în anul 1945 sub denumirea de Fizică Medicală, iar în anul 1960 a obţinut titulatura actuală. De-a lungul anilor, la aceastӑ disciplină s-au succedat următoarele cadre didactice de predare: Conf. dr. Ernest Schorscher – fondatorul disciplinei (1945–1963), Prof. dr. doc. Ion Cotăescu (1963–1966), Şef de lucrări dr. Radu Silveanu (1966–1967), Şef de lucrări dr. Floare Rottenberg (1967–1990), Prof. dr. fiz. Iosif Nagy (1974–2005), Prof. dr. Zeno Simon (1977–1998), Prof. dr. Gheorghe-Ioan Mihalaş (1983–2003), Prof. dr. Adrian Neagu (1998–prezent), Conf. dr. Monica Neagu (1992–prezent) , Şef de lucrări Oana Munteanu (1999–prezent) şi Şef de lucrări dr. Iuliana Creţescu (2014–prezent).

Disciplina de Biofizică dispune de douӑ săli de lucrări practice, un laborator de cercetare (Laboratorul de Analizӑ a Compoziţiei Corporale „Iosif Nagy”), trei cabinete şi o sală de preparare a soluţiilor.

Biofizica Medicală urmăreşte clarificarea noţiunilor de fizică necesare înţelegerii proceselor fizico-chimice din organism, precum şi a principiilor de funcţionare a aparaturii medicale.

Cursul are în vedere explicarea mecanismelor fizice implicate în funcţionarea organismului uman, facilitând astfel asimilarea cunoştinţelor de fiziologie, fiziopatologie şi a unor discipline clinice. De asemenea, se urmӑreşte elucidarea principiilor fizice ale unor tehnici medicale de diagnostic şi tratament. Prezentarea cursului se face interactiv, în format PowerPoint, făcându-se apel la un material vizual adus la zi, bazat pe tratate de circulaţie internaţională şi articole recente din reviste de prestigiu. Noţiunile noi sunt exemplificate prin studii de caz, la analiza cărora participă şi studenţii pe bază de voluntariat. Cursurile în format pdf, alӑturi de teste formative, sunt puse la dispoziţia studenţilor, fiind accesabile pe platforma educaţionalӑ Moodle a Centrului de Învăţământ Virtual (moodle.umft.ro), iar pentru aprofundarea cunoştinţelor studenţii pot consulta cursul tipărit şi beneficiază săptămânal de orele de consultaţii asigurate de cadrele didactice titulare ale Disciplinei de Biofizică.

Lucrări de laborator au ca scop aprofundarea noţiunilor teoretice prezentate la curs, precum şi formarea deprinderilor de utilizare a aparaturii din laborator în vederea unor măsurători cât mai precise şi exprimarea rezultatelor experimentale pe baza teoriei erorilor de măsurare şi reprezentarea grafică a datelor. Realizarea lucrărilor practice implică participarea studenţilor, organizaţi pe grupe de lucru de câte 2-4 studenţi. Seria de lucrări include o şedinţă introductivă dedicată instructajului de protecţia muncii, o pregătire teoretică în domeniul măsurătorilor şi a calculului erorilor, douӑ lucrări frontale, opt lucrări individuale, o şedinţă de rezolvări de probleme legate de aplicaţiile noţiunilor predate la curs şi o şedinţă de recapitulări. La prima întâlnire studenţii primesc un ghid privind activitatea din laborator şi modalitatea de evaluare a acesteia. Cunoştinţele teoretice legate de lucrările ce urmează a fi efectuate sunt verificate prin teste grilă, similare în spirit cu cele de la examenul de rezidenţiat. Examenul practic constă dintr-o verificare orală a aptitudinilor studenţilor de a utiliza aparatura din dotare şi un test grilă de aceeaşi factură cu cele din timpul semestrului.

În prezent activitatea de predare este asiguratӑ de următoarele cadre didactice: Prof. dr. Adrian Neagu: curs de Biofizică (Medicină Dentară cu predare în limba românӑ şi englezӑ), curs de Biofizicӑ Medicalӑ (Medicină Generală cu predare în limba engleză), curs de Biofizicӑ şi curs de Metode de analizӑ a compoziţiei corporale (Nutriţie şi Dietetică) şi curs de Biofizicӑ (Balneofiziokinetoterapie şi recuperare); Conf. dr. Monica Neagu: curs de Biofizică Medicalӑ (Medicină Generală); Ş.l. dr. Oana Munteanu: curs de Biofizică (Asistenţă Medicală Generală şi Tehnicӑ Dentarӑ); Ş.l. dr. Iuliana Creţescu: curs de Biofizică (Asistenţă Medicală Generală); Asist. dr. Raluca Horhat: curs de Biofizicӑ Medicalӑ (Medicină Generală cu predare în limba franceză); Asist. dr. Vasile Pupӑzan-Schileru: curs de Biofizicӑ (Asistenţӑ de Profilaxie Stomatologicӑ).

Activitatea de cercetare ştiinţificӑ a membrilor Disciplinei de Biofizicӑ se concentreazӑ pe urmӑtoarele domenii:

  • Biotipӑrire tridimensionalӑ (3D);
  • Inginerie tisulară asistată de calculator;
  • Studiul compoziţiei corpului uman prin metode antropometrice şi fizice (antropometrie digitalӑ 3D, ultrasonografie, densitometrie şi analiza impedanţelor bioelectrice);
  • Influenţa microundelor de joasă intensitate asupra organismelor vii;
  • Influenţa compoziţiei mediului apos asupra structurii şi activităţii proteinelor.
Galerie foto