Contactează-ne

Adresa: Splaiul Tudor Vladimirescu Nr. 14, Timișoara 300173, Timiș, Romania
Telefon: +40256/490507
E-mail: vpaunescu@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon:  0256/490507

📧 Email: vpaunescu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon:  0256/490507

📧 Email: tatu.calin@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: crisnic.daniela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: cioaca.ramona@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: zambori.csilla@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: florinabojin@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: ivan.alexandra@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/490507

📧 Email: gavriliuc.oana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Disciplina de Imunologie funcționează din anul 1996, fiind coordonată inițial de Prof. Univ. Dr. Doina Drugărin, iar ulterior de către Prof. Univ. Dr. Virgil Păunescu, acesta fiind și în prezent coordonatorul Disciplinei de Imunologie și Alergologie, Biologie și Directorul Departamentului III – Științe Funcționale. Începând cu anul 2011, în cadrul acestei discipline se predă un curs opțional de Alergologie pentru studenții din anul V, iar din 2018 se predau cursurile opționale de Biologie (anul I) și de Medicină ambientală (anul II).

Activitate didactică

Cursurile oferite de disciplina noastră sunt actualizate anual, fiind disponibile în format PowerPoint pe platforma de e-learning (Moodle) a universității. Cursurile de Imunologie sunt astfel structurate pentru a permite studenților dobândirea informațiilor legate de imunologia fundamentală – componentele celulare și umorale ale răspunsului imun înnăscut și dobândit, precum și mecanismele imune implicate în diferite afecțiuni – boli autoimune, imunodeficiențe, transplant, afecțiuni maligne, reacții de hipersensibilitate.
Disciplina oferă studenților din anii de studiu IV – VI posibilitatea de a participa în programul VADA (voluntariat în activitatea de dezvoltare academică), în activitatea didactică de tutorat la lucrările practice de Imunologie și în cea de cercetare, în laboratoarele Centrului OncoGen și în cadrul Centrului de Imunofiziologie și Biotehnologii.

Activitate de cercetare

Cercetările sunt axate pe dezvoltarea de metode avansate de diagnostic și terapie a cancerului și a bolilor cronice degenerative cu morbiditate crescută și cu opțiuni terapeutice limitate, printr-o abordare interdisciplinară a activităților de cercetare fundamentală, translațională și clinică, cât și prin susținerea de programe educaționale și parteneriate cu mediul academic și cel industrial. Prin promovarea calității, responsabilității, inovării și valorii, se urmărește îmbunătățirea performanței sistemului de sănătate, cu scopul de a oferi pacienților noi opțiuni terapeutice.

Teme de cercetare ale disciplinei
 • Biologia celulelor tumorale și terapii inovative în cancer
 • Studiul celulelor stem în scopul dezvoltării de terapii regenerative
 • Medicină ambientală și factori de mediu
 • Cercetare în domeniul bolilor alergice și dezvoltarea de imunoterapii inovative

Activitățile de cercetare, atât fundamentală, cât și clinică, se desfășoară în Centrul de Imunofiziologie și Biotehnologii din cadrul UMFT și Centrul de Terapii Genice și Celulare în Tratamentul Cancerului – OncoGen (www.oncogen.ro) din cadrul SCJUT, printr-o abordare bench-to-bedside, care are ca obiective:

 • Dezvoltarea de aplicații în domeniul terapiilor avansate cu celule stem umane în medicina regenerativă;
 • Obţinerea de produse imunoterapeutice bazate pe tehnologii moderne de biologie moleculară;
 • Dezvoltarea de noi produse terapeutice de uz uman;
 • Ameliorarea prognosticului pacienților prin tratament personalizat.
Proiecte derulate
 • Centrul de Terapii Genice şi Celulare în Tratamentul Cancerului (ONCOGEN), program POS-CCE, contract 852/14676, nr. 261/28.09.2010 (2010-2015)
 • Dezvoltarea unui vaccin peptidic profilactic pentru COVID-19 bazat pe epitopi recunoscuți de sistemul imun (DECODE), SOLUTII UEFISCDI, Proiect nr. 11Sol/2020 (2020-2021)
 • Dezvoltarea de BIOnanotehnologii bazate pe Vezicule Extracelulare, aplicabile în diagnosticul precoce, prognosticul și terapia bolii Aterosclerotice (BIOVEA), PNIII-PCCDI UEFISCDI, Proiect nr. 83PCCDI / 2018 (2018-2021)
 • Strategii inovative pentru prevenția, diagnosticul și terapia afecțiunilor respiratorii induse de polenul de ambrosia (INSPIRED), POC 2014-2020, contract nr. P_37_747 (2016-2020)Oncoimunoterapie cu celule NK purtătoare de receptori himerici de antigen (CAR-NK), POC 2014-2020, contract P_37_786 (2016 – 2020)
 • Tehnicii de bioimprimare 3D pentru obținere de constructe tisulare care mimează micromediul tumoral (DeLIMIT), PNIII-PED UEFISCDI, Proiect nr. 100PED/2017 (2017-2018)
 • Adaptarea tehnologiei celulelor stem la conservarea speciilor în pericol de dispariție (CONSENS), PNII-Parteneriate UEFISCDI, Proiect nr. 120/2012 (2012-2016)
 • Fibroblastele peri-tumorale ca nouă țintă în terapia anti-tumorală – identificarea originii, rolului și a markerilor moleculari caracteristici, PNII-IDEI UEFISCDI, Proiect nr. 318/2011 (2012-2016)
 • Noi biomarkeri și strategii terapeutice în imunosenescență și imunosenescența asociată bolii Alzheimer, PNII-IDEI UEFISCDI, Proiect nr. 259/2011 (2011-2016)
 • Regenerating Bone defects using New biomedical Engineering approaches (REBORNE), program FP7, contract nr. FP7-241879 (2010-2014)
 • Studii privind diferenţierea in vitro a celulelor stem mezenchimale spre linia adipocitară și validarea factorilor moleculari implicaţi în adipogeneză, PNII-IDEI UEFISCDI, Proiect nr. 1748/2008 (2008-2011)
 • Cultivated Adult Stem Cells as Alternative for Damaged tissue (CASCADE), program FP7, contract nr. FP7-223236 (2008-2011)
 • Ingineria genetică a celulelor stem tumorale în perspectiva modulării răspunsului imun în cancere de origine non-virală (ONCOSTEM), PNII-Parteneriate UEFISCDI, Proiect nr. 41-019/2007 (2008-2010)
Galerie foto