Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timișoara
Telefon: 0256/204476
E-mail: farmacologie@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 0256204476

📧 Email: dumitrascu.victor@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon: 0256204476, interior 1448

📧 Email:  vlad.daliborca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256204476

📧 Email: cheveresan.adelina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256204476

📧 Email: malita.ioana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256204476

📧 Email: flangea.corina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256204476

📧 Email: ana.dorin@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256204476

📧 Email: ana.ioana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256204476

📧 Email: barac.beatrice@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256204476

📧 Email: vlad.cristian@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0256204476

📧 Email: sipos.simona@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Prezentare generală

Învăţământul la Disciplina de Farmacologie a debutat în anul universitar 1947/1948, an în care a fost înfiinţat şi Laboratorul de Farmacologie de către Prof. Dr. Ilie Georgescu.

În anii 1951 – 1952 disciplina a fost condusă de catre Prof. Dr. Doc. Ioan Cotăescu, iar apoi o lungă perioadă (1953 – 1983) de către distinsul Prof. Dr. Nicolae Dragomir. După pensionarea domniei sale a urmat la conducerea disciplinei timp de 3 ani Sef de lucrări Dr. Mihai Plauchitiu, între anii 1986 – 1997 Prof. Dr. Virginia Gligor, căreia i-a urmat, în perioada 1997 – 2014 Prof. Dr. Rodica Cinca. Din anul 2014  şi până în prezent şeful Disciplinei de Farmacologie este Domnul Prof. Dr. Victor Dumitraşcu.

Un rol esenţial în organizarea şi dezvoltarea învăţământului la Disciplina de Farmacologie l-a avut Prof. Dr. Nicolae Dragomir, care pe lângă faptul că a condus disciplina, a făcut parte şi din conducerea institutului ca Director Adjunct de Studii (1956 – 1964) şi Decan al Facultăţii de Medicină Generală (1964 – 1976). În paralel cu activitatea desfăşurată de Prof. Dr. Nicolae Dragomir la Disciplina de Farmacologie, bazele acestui învăţământ pentru Facultatea de Pediatrie şi Stomatologie au fost puse de catre Prof. Dr. Maria Mihăilescu, care a ocupat şi funcţia de Prodecan la Facultatea de Medicină Generală (1976 – 1980) şi Decan la Facultatea de Stomatologie (1980 – 1983).

Şeful de lucrări Dr. Mihai Plauchitiu a înfiinţat o biobază pe lângă laboratorul de Farmacologie, a realizat împreună cu colectivul pe care l-a condus mai multe contracte de cercetare în cadrul Centrului de Medicină Experimentală şi Farmacologie.

Doamna Prof. Dr. Rodica Cinca a realizat strânse legături de colaborare cu Disciplinele de Farmacologie din ţară şi străinătate, fapt concretizat prin prezentarea şi publicarea unor lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate valoroase, multiple proiecte comune şi prin organizarea Congresului Naţional de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie clinică, cu o numeroasă participare internaţională, la Timişoara. În acest timp au fost modernizate sălile de curs şi lucrări practice, s-au realizat filme didactice, prezentări în format Power Point, cu creşterea implicării studenţilor în procesul didactic. Pentru o cât mai bună verificare a cunoştinţelor au fost concepute şi realizate teste cu răspunsuri multiple, care s-au bucurat de o reală apreciere a studenţilor.

La rândul ei, cercetarea ştiinţifică s-a axat spre medicaţia psihotropă, spre inducţia enzimatică şi pe receptorii SNV. Au mai fost studiate efectele adverse ale unor medicamente cu acţiune asupra SNC, în urma asocierii acestora cu alte substanţe. În ultimii ani, în colaborare cu alte discipline, au fost iniţiate şi dezvoltate studii privind medicamentele hepatoprotectoare, anticoagulante, antitumorale, antidiabetice şi antiinflamatorii. De asemenea, s-au realizat studii în domeniul farmacoepidemiologiei.

Prof. Dr. Victor Dumitraşcu, prodecan al UMF „V. Babeş„ Timişoara a dezvoltat în cadrul Laboratorului Clinic Central al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu„ Timişoara un compartiment de Toxicologie şi Biologie moleculară. În acest compartiment se desfăşoară atât o activitate didactică cât şi una ştiinţifică, dl. Prof. Dr. Victor Dumitraşcu fiind implicat împreună cu colaboratorii în numeroase proiecte interdisciplinare şi studii pe diverse teme: dezvoltarea de biotehnologii pentru realizarea unor vaccinuri cu celule dendritice în imunoterapia tumorilor solide; studiu multicentric, randomizat, dublu orb, dublu placebo, pe grupuri paralele, cu doze variabile de SR123781A administrate subcutanat, comparativ cu un grup etalon pe enoxaparină, pentru prevenirea tromboembolismului venos la pacientii supuşi intervenţiei chirurgicale elective pentru protezare totală de şold; noi strategii terapeutice alternative ale imunosenescenţei şi senescenţei precoce; abordarea complexă a cancerului de prostată din perspectiva unor biomarkeri implicaţi în diagnosticul primar, predicţia evoluţiei, evaluarea hormonorezistenţei în managementul terapeutic; studiul determinanţilor moleculari ai multirezistenţei tulpinilor bacteriene nozocomiale şi comunitare din S-V României; studii privind compuşii biologic activi din extractele de Momordica Charantia şi Viscum Album implicaţi în terapia antitumorală; relevanţa diagnostică a podocitelor urinare ca markeri de citoprevenţie; incidenţa tulpinilor de Streptococcus Pneumoniae la pacienţii cu otite medii din spital şi ambulator-strategii de tratament şi profilaxie; markeri genetici şi epigenetici de diagnostic al bolii cronice de rinichi diabetic; dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

În anii 1989 şi 2009, au fost înregistrate la OSIM două brevete de invenţie, iar în 2014 un model de utilitate.

Sub conducerea  Prof. Dr. Victor Dumitraşcu în cadrul disciplinei de Farmacologie se desfăşoară anual cursul postuniversitar „Farmaco-toxicologia clinică. Aplicaţiile farmacovigilenţei„; cercul ştiinţific dedicat studenţilor cu următoarele teme de cercetare: Management terapeutic farmacologic în patologia cardio-vasculară; Particularităţi farmacocinetice şi clinicoterapeutice ale medicaţiei SNC; Interacţiuni ale anestezicelor locale utilizate în medicina dentară cu medicaţia antihipertensivă; Abordarea farmaco-terapeutică a afecţiunilor dermato-venerologice; Particularităţi farmacocinetice ale nou-născutului la termen şi prematur; Farmacoterapia în perioada de sarcină şi lehuzie; Farmacoterapia în patologia pediatrică şi geriatrică; Implicaţiile farmacologice şi clinicoterapeutice ale oligoelementelor în unele boli la adolescent; Farmacologia substanţei de contrast iodate; Antibioterapia locala în afecţiunile chirurgicale; Antibioterapia în tratamentul bolii parodontale;  AINS în tratamentul bolii parodontale: identificarea şi dozarea AINS prin tehnici moderne; Biofilmele orale şi sănătatea parodontală; Extracţia, identificarea şi dozarea xenobioticelor şi substanţelor de abuz din diferite matrici biologice prin tehnici spectrometrice (FPIA, LC-MS, GC-MS); Determinarea metalelor din diferite matrici biologice prin spectrofotometrie de absorbţie atomică în tub de grafit; Metode de monitorizare terapeutică (FPIA, LC-MS, GC-MS); Tehnica PCR-aplicaţii în farmacotoxicitate; Markeri glicoproteomici-posibile ţinte terapeutice; Screening-ul toxicologic al intoxicaţiilor medicamentoase; Determinarea activităţii antimicrobiene, antioxidante, antitumorale a unor extracte din plante, workshopul pentru studenţi: „Tehnici moderne utilizate în practica farmacologică„ în aşa fel încât să se poată aplica cunoştinţele dobândite la farmacologie, atât în cadrul specialităţilor clinice, cât şi în proiecte de cercetare, lucrări de dizertaţie sau doctorat, dl. Prof. Dr. Victor Dumitraşcu fiind conducator de doctorate, precum şi lector la masterul: Medicamente de tip OTC.  Disciplina Interacţiuni medicamentoase – alt tip de medicament din cadrul Facultăţii de Farmacie a universităţii noastre.

Din punct de vedere al infrastructurii Disciplina de Farmacologie are acces la următoarele aparate: cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masă de tip trapă ionică ( Varian); cromatograf de lichide cuplat cu spectrometru de masă de tip triplu quadrupol ( Varian); spectrofotometru de absorbţie atomică în tub de grafit ( Varian); analizor pentru imunotestare ( VITROS FS 5.1 ); sistem FAST Real Time PCR, 7900 HT; microscop inversat Axio observer (Zeiss).

Disciplina de Farmacologie a editat cursuri şi lucrări practice pentru studenţii si rezidenţii aflaţi în stagiu: Farmacologie generală; Farmacologie specială; Îndreptar pentru utilizarea raţională a medicamentelor; Ghid de studiu in farmacologie; Produse farmaceutice în practica stomatologică; Farmacocinetica în practica medicală; Rolul mediatorilor, citochinelor şi hormonilor; Farmacologia in laboratorul clinic; Farmacologie. Medicamente antimicrobiene; Tratamentul farmacologic al epilepsiei infantile şi juvenile; Farmacologie. Toxicologie; Farmacologie pentru Asistenţă Medicală Generală; Aplicaţii practice de Farmacologie pentru Asistenţă Medicală Generală; Curs de Farmacologie pentru studenţii de Medicină Generală, volumul I si II; Aplicaţii practice de Farmacologie pentru studenţii de Medicină Generală, volumul I şi II. 

Programele de invăţământ (pe termen lung şi pe termen scurt) la care se predau cursuri de Farmacologie:

  • MEDICINĂ an III semestrul I+II – Farmacologie
  • MEDICINĂ ENGLEZĂ an III semestrul I+II – Farmacologie
  • MEDICINĂ FRANCEZĂ an III semestrul I+II – Farmacologie
  • MEDICINĂ DENTARĂ an II semestrul II – Farmacologie
  • BFKT an I semestrul I – Farmacologie
  • ND an I semestrul I – Farmacologie
  • ND an III semestrul I – Interpretarea investigatiilor paraclinice (opţional)
  • AMG an II semestrul I – Farmacologie
  • AMG-L an II semestrul I – Farmacologie
  • AMG-D an II semestrul I – Farmacologie