Contactează-ne

Adresa: Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 13-15, Timișoara
Telefon: 0256/493088, interior 103
Email: banciu.christian@umft.ro

Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: 0256/493088, interior 103

📧 Email: banciu.christian@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon: –

📧 Email: lazar.daniela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: –

📧 Email: tuculanu.daniel@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 

📧 Email: turi.vladiana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: –

📧 Email: dascau.calin@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: –

📧 Email: munteanu.andreea@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Prezentare generală

Clinica Medicină Internă IV a fost înfiinţată la data de 1 octombrie 1963, odată cu lărgirea bazei de învăţământ medical a Universităţii de Medicină şi Farmacie, prin transformarea secţiei de boli interne a Spitalului CF Timişoara în secţie clinică. Asigurarea cu medici s-a făcut prin transfer, la început din cadrele existente la celelalte clinici medicale, iar ulterior prin formarea proprie a personalului recrutat prin concurs.

Primul conducător al clinicii a fost Conf. Univ. Dr.  Leon Berinde, ulterior avansat la gradul de profesor universitar. Din 1984 şi până în 1992 şeful Clinicii a IV-a Medicale a fost Prof. Univ. Dr. Traian Banciu, 1993 până în 2022 Prof. Univ. Dr. Ioan Romoşan. din 2022 pana in 2023 Conf. Univ. Dr. Daniela Lazăr, iar din aprilie 2023 Conf. Univ. Dr. Christian Banciu.

De la înfiinţare şi până în 1993 aici s-a desfăşurat instruirea în semiologie medicală a studenţilor de medicină generală, pediatrie şi stomatologie, iar în ultimii ani Clinica de Medicină Internă IV asigură pregătirea în semiologie medicală și medicină internă a studenţilor Facultăţii de Medicină Dentară în limbile română și engleză.. Deasemenea, in cadrul disciplinei se derulează programul de cursuri și stagii de medicină internă din cadrul Facultății de Medicină Generala, specializarea AMG (Asistență Medicală Generală), BFKT (Balneo Fiziokinetoterapie), și a Facultății de Medicină Dentară, specializarea APS (Asistență de Profilaxie Stomatologică).

Activitatea didactică a urmărit formarea unei pregătiri practice temeinice pe baza unor cunoştinţe teoretice solide, astfel încât viitorii medici să poată face faţă problemelor profesionale. Deoarece în ultimii 30 ani în cadrul clinicii sunt pregătiţi studenţii Facultății de Medicină Dentară (anul II semiologie medicală şi anul III medicină internă), cadrele de predare, precum şi asistenţii au căutat îmbinarea studiului medicinii interne cu profilul stomatologie în vederea formării unor cadre medicale cu cunoștințe de medicină internă, astfel încât medicii dentiști să poată recunoaște afecțiuni frecvente întâlnite în cabinetul stomatologic, să se orienteze în diferite situaţii de urgenţă care survin în practica de zi cu zi, precum şi în cazurile de graniţă medico-stomatologice. Și la celelalte specializări/colegii se asigură sensibilizarea și instruirea studenților cu principalele provocări din medicina internă, recunoașterea diferitelor afecțiuni și instituirea unui tratament adecvat.

In cadrul Disciplinei Medicină Internă IV se asigură pregătirea de rezidenţi în specializarea de medicină internă, cu durată de 5 ani, au fost și sunt elaborate lucrări de licență cu tematică de medicină internă, precum și cursuri postuniversitare. Dealtfel una dintre particularităţile constante ale activităţii didactice şi medicale în această clinică este abordarea inter/multidisciplinară, a efectuării actului medical.

Considerarea omului bolnav ca un tot unitar nu a exclus însă desfăşurarea unei activităţi medicale de vârf (din punct de vedere didactic, al îngrijirii bolnavilor şi cercetării ştiinţifice), şi, deasemenea, al supraspecializării şi perfecţionării cadrelor, astfel încât în ultimii ani în clinica s-a efectuat o compartimentare a secției cuprinzând următoarele domenii: cardiologie, gastroenterologie şi hepatologie, reumatologie, nutriţie şi boli metabolice.  În cadrul clinicii funcţionează deasemenea laboratoare de explorări funcţionale endoscopice (proceduri diagnostice și terapeutice),cardio-vasculare ,respiratorii, reumatologice (capilaroscopie), examinare ecografcă complexă (cardiacă, vasculară,  abdominală,  de părți moi, mamară, tiroidiană, ecografie cu contrast, ecoendoscopie, ecografie intervențională), elastografie hepatică (Fibroscan). În ideea asigurării unei asistenţe medicale complete şi înalt specializate, clinica medicină internă colaborează cu celelalte secții, compartimente și ambulatorii din spital : Clinica Chirurgie III, secțiile de ATI, oftalmologie, ORL, compartimentele de  neurologie (parte a secției de medicină internă), urologie și ginecologie (parte a secției de chirurgie),  radiologie/imagistică (inclusiv tomografie computerizată performantă), ambulatoriile de pneumologie, dermatologie, infecții nosocomiale, ortopedie, psihiatrie, pshihologie, precum şi laboratorul clinic, ce funcţionează în cadrul spitalului clinic CF Timişoara.

Clinica Medicină Internă IV dispune de 75 de paturi, asigurând asistenţă medicală calificată tuturor pacienţilor asigurați din Timişoara şi judeţele limitrofe şi exercită o supraveghere activă a principalelor afecţiuni cronice, dar şi o muncă susţinută de prevenire, depistare precoce şi înlăturare a factorilor de risc din domeniile de vârf pentru care deţine competenţe (gastroenterologie/hepatologie, cardiologie, boli reumatismale şi de colagen).

Cercetarea ştiinţifică este o preocupare constantă a colectivului, concretizată în lucrări cu tematică variată prezentate la numeroase manifestări științifice naţionale şi internaţionale sau publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate cotate ISI, BDI+, BDI. Deasemenea, cadrele clinicii au contribuit singuri sau în colaborare la redactarea mai multor cărţi, monografii şi cursuri.