Contactează-ne

Adresa: Bd. Revoluţiei din 1989, Nr.12, 300041, Timişoara
Telefon: +40 784 834 566
E-mail: popescu.florina@umft.ro

Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: +40 784 834 566

📧 Email: popescu.florina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon: +40 784 834 566

📧 Email: borcan.cristina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: +40 784 834 566

📧 Email: ioana.marin@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Medicina muncii este o specialitate medicală complexă care se adresează păturii active a populaţiei. Studiază relaţia fiziologică şi patologică dintre organismul uman şi muncă şi are drept obiectiv principal promovarea şi păstrarea stării de sănătate (aşa cum o defineşte OMS) a fiecărui salariat, în relaţie cu munca.

Disciplina de medicina muncii din Timișoara a funcţionat inițial sub denumirea de Igienă a muncii; fondatorul său a fost Prof. dr. Gheorghe Cădariu, care a condus-o în perioada 1948-1965. Următorii şefi de disciplină au fost Prof. dr. Constantin Ursoniu (1956-1972) apoi şef de lucrări dr. Nicolae Pucă (1972-1974). Sediul disciplinei se afla la Institutul de Igienă, unde pentru scurtă vreme a funcţionat şi o secţie cu paturi.

Disciplina de Medicina Muncii, în forma nouă, a fost înfiinţată în 1974 de către şef de lucrări Dr. Petru Ţurcan, unic cadru didactic până în 1979. Acesta a fost şeful disciplinei, conferențiar, apoi profesor universitar, până în 1990. La conducerea disciplinei a urmat apoi şef de lucrări dr. Delia Căiman, până în 2004, apoi Prof. Univ. Dr. Elena-Ana Păuncu până in septembrie 2023. În prezent la conducerea disciplinei este Sef de lucrări Dr. Popescu Florina Georgeta.

Baza de învăţământ actuală a disciplinei este Clinica de Medicina Muncii care funcţionează în prezent cu 20 de paturi în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă. În al doilea semestru al anului universitar 2005 – 2006 s-a inaugurat o sală nouă de lucrări practice, spaţioasă, modernă, dotată corespunzător.

Principala activitate este cea didactică, instructiv-educativă cu studenţii. În cadrul disciplinei se predă ”Medicina muncii” pentru studenţii Facultății de Medicină din anul patru, secţiile în limba română, engleză și franceză, câte un semestru, respectiv 14 ore de curs şi 14 ore de lucrări practice şi “Protecţia muncii” pentru studenţii Colegiului de Tehnică şi Profilaxie Dentară, în anul trei, timp de un semestru, câte 14 de ore de curs şi 14 de ore de lucrări practice; o perioadă s-au predat câte 14 ore de curs și 14 lucrări practice de Radioprotecție, studenților colegiului de Radiologie (tehnicieni radiologi).

O parte importantă a activităţii didactice este consacrată formării de specialişti, respectiv pregătirii medicilor rezidenţi de medicina muncii, ca primă sau a doua specialitate. Tinerii medici sunt angrenați în activitatea nemijlocită la patul bolnavului, dar și în cercetare și teren, familiarizându-se cu activitatea din întreprinderi și problemele curente din clinică, Direcția de Sănătate Publică, cabinetul de medicina muncii. Durata actuală a rezidențiatului de medicina muncii este de 4 ani. Desfășoară stagiu de medicina muncii și rezidenții altor specialități, precum: Sănătate Publică, Igienă, Dermatologie, Alergologie, Medicină Internă. La ora actuală se formează prin rezidenţiat cu repartiţie în centrul universitar Timişoara un număr de peste 25 de medici, coordonaţi de către d-na Sef de lucrări dr. Florina Georgeta Popescu, cea care conduce Compartimentul de Medicina Muncii – boli profesionale al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

În cadrul învăţământului postuniversitar activitatea de perfecţionare a medicilor este asigurată prin programe de educaţie medicală continuă pe teme variate. În medie, pe an universitar se  organizează câte 3 cursuri postuniversitare.

Activitatea de cercetare ştiinţifică se finalizează prin lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice de profil în ţară şi peste hotare. Studenţii sunt cooptaţi în cercetare. Ei propun teme noi şi derulează studii în teren finalizate ca lucrări de licenţă şi comunicări ştiinţifice la manifestările studenţeşti.

Până în 2003 în cadrul disciplinei, având conducător ştiinţific de doctorat pe domnul profesor Dr. Petru Ţurcan s-au finalizat 9 teze de doctorat valoroase, cu teme diferite.

Disciplina de Medicina Muncii a Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara este membru al EASOM (European Association of Schools of Occupational Medicine), Asociaţia Europeană a Şcolilor de Medicina Muncii începând cu anul 2006.

Pentru că medicina muncii este percepută de studenţi ca specialitate greoaie, dificilă, tehnică și plină de aspecte legislative specifice, colectivul disciplinei a modernizat disciplina, transformând-o într-o disciplină atractivă. Accesul la cazuri virtuale, care se pot rezolva stând acasă, în cămin ori la bibliotecă permite un bun exercițiu fiecărui student, devenit medic curant. Cele 10 cazuri interactive de Medicina Muncii, sunt rezultatul proiectului NetWoRM, coordonat de LMU din Munchen in perioada 2004-2009, la care disciplina de medicina muncii a fost partener.

Disciplina de Medicina Muncii a fost partener si in proiectul EMUTOM (2010-2012), al cărui scop a fost crearea unei curricule comune de medicina muncii pentru studenții facultăților de medicină din Europa, contribuind în acest fel la omogenizarea cunosțintelor de medicina muncii pentru absolvenți.

Asociații internaționale

Nr. Crt.

Asociație internațională

Perioadă

Parteneri

Descriere

1

EASOM (European Association of Schools of Occupational Medicine)

2006-prezent

– University of Zaragoza, Faculty of Medicine
Occupational Medicine

– University of Belgrade Faculty of Medicine

– Croatian Institute of Public Health

– KU Leuven Environment and Health

– Finnish Institute of Occupational Health – FIOH

– Radboud University Medical Center, Netherland

EASOM a fost înființată în 1993 a avut două misiuni esențiale și un instrument special.

– Să promoveze cele mai înalte standarde de educație și formare în medicina muncii în Europa (misiunea 1).  

– Schimb de cunoștințe, abilități și experiență de predare și formare între școlile membre (misiunea 2).

– Școlile anuale de vară EASOM ca instrument major de schimb în calendarul academic.

Activitatea disciplinei

PROIECTE DE CERCETARE

AGROSH+ – “OSH+ for the European Agriculture sector – Stimulating growth in rural areas through capacity building for providers (and beneficiaries) of occupational medicine and OSH services” („SSM+ pentru sectorul agricol european – Stimularea creşterii economice în zonele rurale prin cresterea capacităţii furnizorilor (şi beneficiarilor) de servicii de medicina muncii şi de servicii de SSM”), program ERASMUS+, Acţiunea cheie 2 / Parteneriate Strategice, Fundaţia ROMTENS (responsabil de proiect) contract cu Agenţia Naţionala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). UMFVBT a fost partener in proiect. Prof. Dr. Elena-Ana Păuncu a fost directorul cursului C2 “Occupational Medicine for Agriculture”.

EMUTOM – Modulul de învățământ universitar (pentru studenți) în Medicina Ocupațională (European Module on Undergraduate Teaching in Occupational Medicine) Lifelong Learning Programme – ERASMUS (Grant EACEA”, ERASMUS- ECDEM) 2010-2012. Proiectul s-a finalizat la 1 octombrie 2012. Păuncu Elena-Ana a fost director al părţii române.

„NetWoRM3 – Net Teaching in Work-Related Medicine” – Sustainability, INTERNATIONAL, LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007 – 2013, Dissemination and exploitation of results, Contract The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Păuncu Elena-Ana: director al părţii române. Durara programului a fost de 24 de luni. A început la 01/01/2008 şi s-a încheiat în 31/12/2009.

„NetWoRM – Net Teaching in Work-Related Medicine” (NetWoRM – Învăţarea Computerizată în Medicina Muncii), in cadrul acordului cadru MINERVA-M, pe baza Deciziei Consiliului European 95/EC privind programul SOCRATES. Păuncu Elena-Ana: director al părţii române. Durata programului este de 36 luni. A inceput in 01/10/2004 si s-a incheiat in 30/09/2007.

PROIECT PHARE RO „Îmbunătăţirea eficienţei sistemului românesc de medicina muncii, de supraveghere şi control al bolilor profesionale, bolilor legate de profesiune şi al accidentelor datorate riscului profesional”, Păuncu Elena-Ana -membru votant în Comitetul de Coordonare şi membru al Comitetului Tehnic, Gherman Florina Georgeta – expert român pe termen scurt, EuropeAid/, durata: 2006

Studenții și rezidenții de medicina muncii beneficiază și în prezent de rezultatele acestor proiecte: materiale de studiu, cursuri, exerciții, cazuri virtuale, prezentări de caz (atât pacienți cât și întreprinderi cu specific de medicina muncii). Existența acestora a permis adaptarea facilă a învățământului de medicina muncii din Timișoara la forma online, în condițiile impuse de starea de urgență, respectiv de către cea de alertă, în al doilea semestru al anului universitar 2019/2020 și parțial în anul universitar 2020/2021.

Manifestări ştiinţifice organizate de disciplină

Au fost organizate de către Disciplina de Medicina Muncii din UMF „Victor Babeș” Timișoara:

  • două congrese naționale cu participare internatională la Buziaş (2001) şi Timişoara (2008);
  • două şcoli internaționale de vară ale EASOM în Timişoara, în 2013 şi 2016;
  • conferința finală a proiectului EMUTOM, “Class and e-learning in occupational medicine for undergraduate students” (2012), în Timișoara;
  • un atelier de lucru – diseminare în cadrul proiectului NetWoRM 2010, în Timișoara;
  • conferința finală a proiectului „Promovarea Sănătății la Locul de muncă în regiunea de Vest”, 2011, Timișoara;
  • două simpozioane “Medicina Muncii în Banat” Timişoara, (2005, 2013).
Brevete

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a acordat în anul 2020, brevet pentru invenția cu titlul: „PRODUS ABSORBANT PENTRU HIDROGEN SULFURAT, Șl PROCEDEU DE OBȚINERE A ACESTUIA” Universității de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara; trei inventatori sunt membri ai disciplinei de Medicina Muncii: Borcan Livia Cristina, Popescu Florina Georgeta, Borcan Florin, Păuncu Elena-Ana, Tomescu Mirela Cleopatra; Dehelean Cristina Adriana.

Link-uri utile

Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca – România/ European Agency for Safety & Health at Work

https://osha.europa.eu/ro

AGROSH+

http://www.agrosh.ro

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

https://www.ccohs.ca/

Centers for Disease Control and Prevention

https://www.cdc.gov/

European Association of Schools of Occupational Medicine

https://www.easom.eu/

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eurofound_en

Syndicat European

https://www.etuc.org/en

European Network for Workplace Health Promotion

https://www.enwhp.org/

European Commission

https://ec.europa.eu/info/index_en

European Training Foundation

https://www.etf.europa.eu/en

Eurostat, European Statistics

https://ec.europa.eu/eurostat

International Labour Organisation

https://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm

International Commission on Occupational Health

http://www.icohweb.org/site/homepage.asp

International Occupational Safety and Health Information Centre (CIS) – International Labour Office

https://www.ilo.org/safework/cis/WCMS_CON_TXT_SAF_INF_STT_EN/lang–en/index.htm

Institut national de recherche et de sécurité

https://www.inrs.fr/

Ministerul Muncii si Protecției Sociale

http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/

Ministerul Sănătăţii

http://www.ms.ro/

NetWoRM (Net-based-training for work-related medicine)

http://networm.casus.net/pmw2/app/homepage.html?language=en

NIOSH, the National Institute for Occupational Safety and Health

https://www.cdc.gov/niosh/about/default.html

Occupational Medicine in Europe: Scope and Competencies

https://apps.who.int/iris/handle/10665/108295

Societatea Română de Medicina Muncii

https://srmedicina-muncii.ro/

Technical Bureau for Health and Safety of the European Trade Union Confederation

https://uia.org/s/or/en/1100012000

U.S. Department of Labor, Occupational Safety & Health Administration

https://www.dol.gov/general/topic/safety-health/occupationalsafety

UEMS – European Union of Medical Specialists

https://uems-occupationalmedicine.org/

Union of Industrial and Employers Confederations of Europe

https://www.linguee.com/english-french/translation/union+of+industrial+and+employers%27+confederations+of+europe.html

Welcome to Europa, the European Union’s server

https://europa.eu/european-union/index_en

EMUTOM – Modul European de Medicina Muncii

https://emutom.eu

Pentru studenţi
  • http://www.agrosh.ro/ (pagina web a proiectului AGROSH+)
  • http://www.emutom.eu/ (modul european de medicina muncii)
  • http://virtualpatient-work.net/ (cazuri tipice de medicina muncii)