Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, nr. 1-2, Timişoara
Telefon: 0356433411
E-mail: ivan.viviana@umft.ro

 
Colectivul departamentului

Director departament

📲 Telefon: 0356433463

📧 Email: ivan.viviana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Consililul departamentului

📲 Telefon: 0356433411

📧 Email: timar.bogdan@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0356433427

📧 Email:  vlad.mihaela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0724554072

📧 Email: schiller.adalbert@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0748331232

📧 Email: sirli.roxana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Prezentare generală

Departamentul VII al Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” Timişoara este constituit din următoarele discipline:

  • Disciplina de Cardiologie
  • Disciplina Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice
  • Disciplina de Endocrinologie
  • Disciplina de Gastroenterologie
  • Disciplina de Nefrologie

Resursa umană a Departamentului VII este reprezentată de 42 de cadre didactice.

Toate disciplinele care alcătuiesc Departamentul VII sunt discipline fundamentale în învăţământul medical, având în vedere faptul că ele se referă la ramurile medicinei interne, indispensabilă oricărui viitor medic. În cadrul acestei discipline studenţii îşi însuşesc bazele patologiei medicinei interne, cu principalele ei ramuri, cunoştinţe obligatorii pentru exercitarea activităţii acestora ca viitori medici.

Astfel, Disciplina de Cardiologie oferă date despre patologia cea mai frecventă în ultimele decenii, date permanent adaptate la noile ghiduri ce apar în lume.

Disciplina de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice furnizează cunoştinţe despre diabet zaharat, dislipidemie şi obezitate, principalii factori de risc cardiovascular, dar şi despre hiperuricemie, alimentaţie sănătoasă şi bolile ţesutului conjunctiv.

Disciplina de Endocrinologie oferă informaţii despre patologia endocrinologică, relativ frecventă şi deseori subdiagnosticată.

Disciplina de Gastroenterologie tratează problema bolilor gastrointestinale şi hepatice, patologie tot mai frecventă şi cu un tratament modern, în permanentă schimbare.

Disciplina de Nefrologie predă despre bolile medicale ale aparatului urinar, patologie complexă, frecventă şi al cărei mod de abordare este supus schimbării în ultima perioadă, schimbare care se reflectă şi în tematica abordată de cadrele de predare ale acestei specialităţi.

Cercetarea în cadrul acestui departament este integrativă şi interdisciplinară, motiv pentru care membrii departamentului îşi desfăşoară activitatea de cercetare în colaborare cu membrii altor departamente.