Contactează-ne

Adresa : Str. Gheorghe Dima, Nr. 5, Cod 300723, Timişoara
Telefon : 0256/430705
E-mail : semchir1@umft.ro

Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: 0722574552

📧 Email: olariu.sorin@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: 0748331286

📧 Email: murariu.marius@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon:  0722955276

📧 Email:  cadariuf@yahoo.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0748331284

📧 Email: dancristianrosu@gmail.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0745599161

📧 Email: avrammihaela@yahoo.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0748331282

📧 Email: daniela_radu@hotmail.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon:  0723249123

📧 Email:  codrutivan@gmail.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0748331280

📧 Email: sabinpop@yahoo.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon:  0744794409

📧 Email:  alexandrucucui@gmail.com

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Clinica I Chirurgicală funcţionează la etajul III al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Timişoara, luând fiinţă odată cu intrarea în funcţiune a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, în anul 1974, fiind una dintre cele mai vechi clinici de chirurgie din Timişoara, de ea fiind legate nume ale unor personalităţi de marcă ale chirurgiei româneşti.

Istoric. Nucleul iniţial al clinicii a fost condus de ACADEMICIAN PIUS BRÎNZEU, având în componenţă pe Şef de Lucrări Dr. Petru Ignat, asistent universitar dr. E. Caba, asistent universitar dr. N. Bota, la care s-au adăugat medici încadraţi în reţea: Dr. M. Marcu şi Dr. N. Mocanu. În 1976, colectivul clinicii s-a completat cu 2 asistenţi universitari: Dr. M. Teodorescu şi Dr. J. Avram, iar în 1981 cu încă un asistent universitar, Dr. V. Ivan. După anul 1990, colectivul clinicii a crescut substanţial prin venirea în clinică a Dr. I. O. Rada – şef de lucrări, a asistenţilor universitari Dr. S. Olariu, Dr. F. Cădariu, Dr. S. Pop, Dr. B. Totolici, Dr. M. Tilincă şi a preparatorilor Dr. M Pavkov şi Dr. C. Burtică. În ultima perioadă s-au adăugat Dr. Daniela Radu – şef de lucrări şi asistenţii universitari: Dr. D. Roşu, Dr. M. Murariu, Dr. I. Avram, Dr. A. Cucui, iar pe reţea, Dr. I. Icma.

Prin Academician PIUS BRÎNZEU, Clinica I Chirurgicală era considerată descendentă şi continuatoare a şcolii chirurgicale franceze iniţiată la Strassbourg de prof. dr. RENE LERICHE, personalitate care a dominat chirurgia mondială în perioada interbelică.

Academicianul PIUS BRÎNZEU, chirurg de excepţie, om de o înaltă cultură şi formator de şcoală chirurgicală este considerat întemeietorul flebologiei în România. Datorită personalităţii şi activităţii sale, Clinica I Chirurgicală din Timişoara are cea mai bogată experienţă din ţară în chirurgia varicelor, fiind considerată centru de referinţă în acest domeniu.

Prin personalitatea sa ştiinţifică şi medicală remarcabilă, Academician Pius Brînzeu a determinat recunoaşterea şi impunerea clinicii în lumea chirurgicală şi universitară. Membru titular al Academiei Române şi membru al Prezidiului Academic de Ştiinţe Medicale, medic şi profesor universitar emerit, doctor docent în ştiinţe medicale, medic primar chirurg gradul I, laureat al Facultăţii de Medicină din Strassbourg, creator de şcoală chirurgicală, om de înaltă cultură, Acad. Pius Brînzeu a imprimat prin exemplul său o ţinută academică şi un înalt profesionalism întregului colectiv al clinicii.

Din anul 1981 conducerea clinicii este preluată de CONF.UNIV. DR. PETRU IGNAT. Format la şcoala clujeană de chirurgie şi colaborator apropiat al profesorului Brînzeu, conferenţiarul şi apoi profesorul Ignat a continuat şi a întărit prestigiul clinicii. Membru şi reprezentant al României în Uniunea Internaţională de Flebologie, profesorul Petru Ignat a înfiinţat în 1983 un Cabinet de Flebologie unic în ţară, a fost iniţiatorul Societăţii Române de Flebologie şi a organizat primele manifestări ştiinţifice de flebologie cu participare internaţională.

După pensionarea, în 1995, a profesorului Petru Ignat, clinica a fost condusă de PROF. UNIV. DR. MARIUS TEODORESCU care a menţinut profesionalismul clinicii la un nivel ridicat, promovând în special chirurgia laparoscopică. Prin multitudinea de doctorate conduse şi efectuate în clinică a ridicat prestigiul şi calitatea ştiinţifică a activităţii chirurgicale.

PROF. UNIV. DR. JECU AVRAM a fost şeful compartimentului de chirurgie vasculară în clinică. A organizat şi participat la numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A făcut parte din conducerea comitetului executiv al Forumului Vascular European. A extins şi aplicat chirurgia laparoscopică în domeniul vascular şi a fost adeptul utilizării alogrefelor în chirurgia reconstructivă a peretelui abdominal.

În prezent, conducerea clinicii i este asigurată de  PROF. UNIV. DR. SORIN OLARIU, personalitate cu vederi largi şi moderne în practicarea chirurgiei. Format la şcoala profesorului Petru Rădulescu, are preocupări deosebite în chirurgia laparoscopică, bariatrică, a vaselor mari retroperitoneale, chirurgia viscerală abdominală. Este adeptul colaborărilor interdisciplinare în rezolvarea unor aspecte complexe de patologie chirurgicală prin care să se reducă la minim agresiunea actului operator. Membru a numeroase societăţi chirurgicale naţionale şi internaţionale, continuă activitatea ştiinţifică, didactică şi chirurgicală a predecesorilor săi ducând înainte prestigiul Clinicii I Chirurgicale. Preşedinte al Societăţii Române de Flebologie, a introdus în clinică şi în ţară metoda criostrippingului în cura varicelor membrelor inferioare.

Clinica I Chirurgie este astăzi una din marile clinici de chirurgie generală din ţară, a cărei activitate medicală din 1974 până în prezent a cuprins peste 100.000 internări si peste 80.000 de operaţii din întreaga gamă de patologie chirurgicală. În clinica noastră se practica intervenţii moderne, cu rezultate încurajatoare: gastric banding pentru obezitate morbidă, rezecţii hepatice prin radiofrecvenţă, cura varicelor cu laser endovenos, aloplastiile în eventraţiile mari, multirecidivate, o paletă largă de intervenţii laparoscopice, chirurgie endocrină şi toate tipurile de intervenţii chirurgicale abdominale.

Funcţionând ca serviciu de chirurgie de urgenţă, colectivul clinicii s-a preocupat de problemele ridicate de diagnosticul şi tratamentul abdomenului acut chirurgical, al şocului, al traumatismelor. În clinică se efectuează numeroase reintervenţii la cazurile operate în alte servicii, în special din judeţele limitrofe, intervenţii care pun probleme deosebite de tehnică şi strategie chirurgicală.

Membrii clinicii, fiind şi cadre universitare, se preocupă de instruirea chirurgicală a studenţilor din anul IV de la Facultatea de Medicina Generala şi al rezidenţilor. Se pune un mare accent pe activitatea teoretică şi practică a studenţilor, pe examinarea corectă a bolnavilor şi însuşirea manevrelor necesare în practica medicală. Studenţii sunt antrenaţi în activitatea de cercetare şi un număr relativ mare dintre ei îşi fac lucrarea de diplomă in cadrul clinicii. Au fost introduse metode noi in predarea cursurilor: lecţii integrate interdisciplinar, video live din sala de operaţie, proiecţii cu un bogat material iconografic şi video.

Clinica I Chirurgie a funcţionat, de la înfiinţare, ca un prestigios centru de învăţământ  postuniversitar, pentru medicii rezidenţi şi de perfecţionare pentru medicii specialişti şi primari.

Activitatea ştiinţifică din clinică a fost axată pe mai multe domenii chirurgicale:

 • patologia venoasă şi arterială periferică: domeniu tradiţional şi prioritar în care ne mândrim cu cea mai bogată experienţă din tară, criostrippingul fiind introdus în premieră naţională în anul 2013
 • patologia chirurgicală digestivă,
 • chirurgia bariatrică
 • patologia peretelui abdominal.

Contribuţia ştiinţifică a colectivului Clinicii I Chirurgie s-a realizat pe mai multe planuri, aportul cel mai valoros fiind adus în patologia venoasă, domeniu în care au fost realizate peste 10.000 de operaţii, ceea ce reprezintă una din marile statistici europene. În clinică avem un Compartiment de Flebologie staţionar şi ambulatoriu, unic in tara. Societatea Romana de Flebologie, înfiinţată de Clinica I Chirurgie are o bogată activitate ştiinţifică şi organizează congrese naţionale cu participare internaţională cu o periodicitate de 2 ani. Experienţa clinicii în patologia venoasă este recunoscută pe plan naţional şi internaţional. In acest domeniu am publicat monografii, am elaborat teze de doctorat şi am realizat numeroase lucrări ştiinţifice care au fost comunicate la manifestări ştiinţifice din tară, străinătate şi publicate în reviste de specialitate.

O parte din volumele de specialitate publicate de membrii clinicii noastre sunt:

 1. Noţiuni de patologie chirurgicală – Tractul alimentar şi paraalimentar, coordonator S.Olariu,2015
 2. Chirurgia ambulatorie şi chirurgia de zi, F Cădariu, S Olariu, 2013
 3. Reinsertia psihosociala si socioprofesionala a bolnavilor cu amputatii ale membrelor inferioare, E.Vancu, D.Radu, M.Teodorescu, R.Vancu (2008);
 4. Ulcerul venos de gamba, N.Bota, M.Soames ( 2007);
 5. Surgery for students, S.Olariu ( 2006);
 6. Patologie chirurgicala – traumatisme torace, perete abdominal, S.Olariu, N.Bota ( 2006);
 7. Patologie chirurgicala – tub digestive si anexe, S.Olariu, N.Bota ( 2006);
 8. Icterele mecanice, D.Radu , M.Teodorescu, D.Gruion, N.Bota (2006);
 9. Curs de chirurgie generala pentru fiziokinetoterapie, V.Ivan si colab.(2006);
 10. Chirurgia fistulelor arterio-venoase terapeutice, B.Totolici, N.Bota ( 2005);
 11. Varicele membrelor inferioare – terapie chirurgicala, V.Ivan, C.Ivan ( 2004);
 12. Chirurgia vaselor mari retroperitoneale, S.Olariu, N.Bota ( 2004);
 13. Elemente de patologie chirurgicala. Vol. II, J.Avram si colab. ( 2003);
 14. Evoluţia concepţiilor chirurgicale in tratamentul ulcerului duodenal complicat, D.Radu (2003);
 15. Varicele recidivate ale membrelor inferioare, B.Totolici, N.Bota, M.Teodorescu ( 2002);
 16. Chirurgia proctologică, S.Olariu, N.Bota (2002);
 17. Chirurgia insuficientei venoase cornice a membrelor inferioare, M.Teodorescu, V.Ivan, S.Olariu, D.Radu, N.Bota ( 2002);
 18. Elemente de patologie chirurgicala. Vol. I, J.Avram si colab. (2001);
 19. Chirurgia reparatorie a CBP, B.Totolici ( 2001);
 20. Varicele membrelor inferioare. Terapia sclerozantă, V.Ivan ( 2000);
 21. Anevrismele aortei, S.Olariu ( 1999);
 22. Patologia vasculara periferica, J.Avram si colab. ( 1998);
 23. Îndreptar in chirurgia laparoscopică, M.Teodorescu, D.Radu ( 1994);
 24. Chirurgia sistemului venos al membrelor inferioare, P. Ignat, J. Avram, N. Bota, V. Ivan, M.Teodorescu ( 1985);
 25. Insuficienta venoasa cronica a membrelor inferioare, P. Ignat (1985);
 26. Bolile venelor in Clinica Medicala – sub red. Negoita, Vlaicu; P. Ignat (1983);
 27. Angiologia in practica medicala, P. Brînzeu ( 1977);
 28. Abdomenul – Vol. I si II – sub red. P. Brînzeu ( 1977);
 29. Ghid terapeutic in bolile cardio-vasculare, P.Brinzeu, S.Gavrilescu (1975);
 30. Bolile arterelor – in Patologia Chirurgicala, sub red. Burghele,  P.Brinzeu ( 1975);

Nenumăratele articole publicate in revistele, inclusiv în reviste cu factor de impact ISI: International Angiology, Chirurgia, Cercetari Experimentale Medico-Chirurgicale, Revista Română de Flebologie, Radiologia, Phlebologie, Lyon Chirurgical, Journal of Angiology Medical Vascular Surgery, Annales d’anatomie-pathologique, Archive de L’Union Medicale Balcanique, Presse Medicale, Viata Medicala, Timişoara Medical Journal, Info-Medica, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, rez. în Romanian, Journal of Angiology and Vascular Surgery etc., dovedesc activitatea de cercetare ştiinţifică şi preocupările permanente ale membrilor Clinicii I Chirurgie.

Clinica I Chirurgie are în componenţă şi medici angajaţi pe reţeaua Ministerului Sănătăţii după cum urmează:

NumeTitulaturaEmailTelefon
Ivan VasileMedic primar Dr.codrutivan@gmail.com0748331274
Tilinca MirceaMedic primarmtilinca@yahoo.com0748331283
Icma IonMedic primarnutu75@yahoo.com0749276227
Bistrian EmilianMedic primarb_emil2000@yahoo.com0721406084