Contactează-ne

Adresa: Str. Iosif Nemoianu, nr. 3, Timişoara
Telefon: +40732890551
E-mail: clinica1pediatrie@yahoo.com

Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: +40723577013

📧 Email: marginean.otilia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: –

📧 Email: marcovici.tamara@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: ramona.giurescu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: brad.giorgiana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: nina.mang@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧Email: scutca.alexandra@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧Email: andrei.munteanu30@yahoo.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: beleioana@gmail.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: olariu.laura@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: bizerea.teofana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: juganaru.iulius@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: nicoara.delia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: raluca_asproniu@yahoo.com

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Disciplina  1 Pediatrie  este  continuatoarea Clinicii 1 de Pediatrie, prima clinica de profil pediatric din Banat care a  luat ființă în anul 1945, odată cu înființarea Institutului de Medicină din Timișoara și care a avut maeștri de marca recunoscuți național și internațional  Prof Univ. Dr. Louis Țurcanu, Prof Univ. Dr. Sabau Ioan, Prof Univ. Dr. Simedrea Ioan.

In prezent, Disciplina 1 Pediatrie este condusă de Prof. Univ. Dr. Otilia Mărginean; in cadrul disciplinei 1 pediatrie se regăsesc 10 compartimente (Diabet Nutriție și Boli Metabolice, Endocrinologie, Gastroenterologie,  Nefrologie, Dializă peritoneală și Hemodializă, Reumatologie, Diverse), în care activează cadre didactice și cadre medicale de rețea cu două specialități sau în rezidențiat pentru a doua specialitate. Multe compartimente  au recunoaștere  națională și internațională.

Activitatea didactică realizată la nivelul clinicii este complexă și se concretizează prin:

 • Activitatea cu studenții
 • Cursuri și lucrări practice pentru, studenții anului 5 MG, an 2 și 3 AMG , Timișoara , Lugoj, Deva, realizând procesul didactic la parametri europenei cu cursuri ( editate, prezentări power point prezentând o iconografie sugestivă și instructivă pentru problemele de patologie pediatrică prezentate), instruire practică la patul bolnavului prin rotarea în toate compartimentele de profil ale clinicii, precum și prezentări de caz cu toată seria. Abilitățile practice implică tehnici de reanimare, recoltarea probelor biologice, asigurarea asistenței medicale pentru pacientul pediatric acut sau cu patologie cronică, simularea pe manechin.
 • Verificarea studenților prin teste grilă la fiecare capitol de patologie are o aderență bună a acestora și îmbunătățește rezultatele anuale.
 • Cerc științific studențesc , in care sunt prezentate și discutate cazuri cu dificultate graduală, prezentate de studenți, cu discuții si actualizări de ghiduri.
 • Activitatea cu rezidenții Se derulează activități de instruire (cursuri) și activitate practică cu rezidenții din specialitatea pediatrie, si cei din alte specialități care au module de instruire în pediatrie ca de exemplu ‚ neonatologie, boli infecțioase, epidemiologie, dermatologie ;
 • Activitatea organizatorica conexa cu ministerul Sănatații. Membrii Disciplinei 1 pediatrie participă și la examinarea rezidenților în vederea obținerii titlului de medic specialist, primar în specialitatrea pediatrie,  la examul de specialitate/ primar la obținerea unor posturi scoase la concurs în județele invecinate prin comisii desemnate de Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș ”  și valitate de Ministerul Sănătății.
 • Activitatea cu doctoranzii, realizează instruire medical științifico – medicală complexă de top, accesând metode și modalități noi de diagnosticare și tratament la copil.  Activitate concretizată prin metode actuale de cercetare  validate prin reviste de recunoștere internațională , cu FI.
 • Activitate didactică diversă S-au susținut și se susțin Cursuri postuniversitare privind patologia copilului pentru medicii de familie, rezidenți sau pediatri din orașe non universitare organizate de Universitatea de Medicină și farmacie :”Victor Babeș” Timișoara, Societatea Română de Pediatrie sau alte societăți naționale si internaționale de profil.  S-au realizat 36 de participări ca lectori la cursurile organizate în alte centre universitare.

Activitatea științifică și de cercetare se desfășoară pe teme majore ale patologiei copilului şi s-a concretizat prin:

 • În cadrul Disciplinii 1Pediatrie funcționează singurul Centru de Cercetare în patologia copilului – CREDE
 • Proiecte, granturi, burse, cooperări naționale și internaționale:
  • Administrator național pentru Registrul European al dezordinilor de dezvoltare sexuală la copil
  • Proiect European HURO 008-0208, SCREENGENîn parteneriat cu Universitatea de medicină din Szeget şi universitatea Vasile Goldiş Arad, care a primit Premiul de excelență a Euroregiunii  Dunăre, Mureș, Tisa, Criș
  • 43 participări la studii clinic
  • 8 burse şi stagii în străinătate
  • 2 granturi internaţionale
  • 3 granturi naţionale
 • Publicaţii:
 • Cărţi:
  • Nefrologie pediatrică – Louis Ţurcanu, Ioan Sabău, Ed.Medicală, 1977
  • Bolile digestive la copil – Louis Ţurcanu, Ioan Simedrea, Emil Oteşteanu
  • Boala diareică acută – Ghid Practic Pentru Cadrele Medii Din Colectivităţile De Copii (Grădiniţe Şi Creşe) – Otilia Mărginean – Ed. Marineasa, 2001, ISBN, 973-8215-47-1
  • Ghid De Investigare A Copiilor Cu Boală Diareică Cronică – Otilia Mărginean – Ed. Aura 2001, ISBN, 973-85460-5-2
  • Implicarea Intestinului în Homeostazia Bioimună A Organismului – Otilia Mărginean – Ed. Aura, 2001
  • Maladii Autoimune Asociate Dibetului Zaharat Tip I, Otilia Mărginean I. Micle,, În Dibetologie Pediatrică Teorie Şi Practică Ed. Marineasa, ISBN, 973-9485- 68-5, 2001
  • Rahismul Şi Imunitatea – Otilia Mărginean – Ed. Aura 2001, Isbn 973-8546-6-0
  • Dibetologie Pediatrică, Teorie Şi Practică – colectivul clinicii I Pediatrie, sub redacţia Ioana Micle, Ed. Marineasa,2000, ISBN, 973-9485- 68-5
  • Aspecte Imonopatologice în Diareile Cronice La Copil- I. Sabau, I. Simedrea, I. Micle, Otilia Mărginean, E. Boia, A. Crăciun, Ed. Helicon, 1999, ISBN, 973-9441939-4
  • Malformaţiile Congenitale ale Membrelor – E.Boia, P.Ţepeneu, Otilia Mărginean
  • Aspecte Imonopatologice În Diareile Cronice La Copil- I. Sabau, I. Simedrea, I. Micle, Otilia Mărginean, E. Boia, A. Crăciun, Ed. Helicon, 1999, ISBN, 973-8215-46-3
  • Tepeneu, M.Boia, Otilia Marginean, Mihai Ionac Ed. Eurobit 1999, Isbn 973-9441-39-4
  • Ghid de Antibioticoterapie , I.Sabau, I. Simedrea, I. Micle , Otilia Mărginean, Ed. Helicon 1994, ISBN, 973-9159-74-5
  • Şocul toxico-septic şi cardiologic la copil – Lucreţia Cristoi, Ioan Sabău, Crăciun Adrian
  • Ghid de diagnostic şi tratament în astmul bronşic la copil – Crăciun Adrian
 • Reviste cotate CNCSIS/ISI:
  • 500 publicaţii scrise în extenso în română (cotarea CNCSISI s-a efectuat în ultimii ani)Peste 54 lucrări în reviste cotate CNCSIS B+, B, C
  • 31 articole rezumat/extenso în reviste cotate ISI
  • Peste 69 lucrări scrise în exteso sau rezumat in limbi de circulaţie internaţională sau reviste din străinătate
  • Participări cu lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale cu participare internaţională şi internaţionale: peste 800
 • Participari la Manifestări știițifice studentești

Activitatea medicală se întrepătrunde cu cea științifică și educativă și se desfășoară în sistem staționar cu paturi și ambalator integrat. Se acordă asistenţă medical de înaltă specialitate pe profil de pediatrie de către medici cu două specialităţi:

 • Compartimentele de supraspecializare fiind centre naţionale de referinţă în patologia copilului:
  • Diabet zaharat, tip 1 şi 2, obezităţi genetice şi de aport, dislipidemii familiale şi anomalii metabolice diverse ( fenilcetonurie, tirozinemie, acidemie metilmalonică, fructozemi.
  • Endocrinologie – tulburări de instalare ale pubertăţii, anomalii ale dezvoltării sexual, deficite staturale, anomalii tiroidiene şi suprarenaliene, precum şi patologie osoasă, realizându-se teste de determinare hormonală, statice şi dinamice, imagistică specifică-complexă.
  • Gastroenterologie (endoscopie digestivă superioară şi inferioară- diagnostică și intervențională) –pentru toate grupele de vârstă, imagistică, biopsii enterale şi hepatice;
  • Nefrologie, hemodializă şi dializă peritoneală
  • Tulburări ale somnului și Afecţiuni respiratorii specifice patologiei pediatrice (efectuarea polisomnogarfiei, testul sudorii şi determinări spirometrice)
  • Reumatologie – diagnosticare şi tratarea afecţiunilor reumatologice la vârsta copilăriei
  • Sector de diverse -care include patologia pediatrică de graniță
 • Programele naţionale aferente Clinicii I pediatrie se efectuează ca urmare a recunoaşterii competenţei profesionale deosebite a membrilor Disciplinei I Pediatrie de către Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Institutul de Ocrotire a Mamei şi Copilului Bucureşti
  • Screening neonatal pentru depistarea encefalopatiei induse de fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital precum şi confirmarea diagnosticului şi tratament specific la cazurile depistate
  • Tratemenul tirozinemiei (medicamentos și dietetic)
  • Diabet zaharat ( asigurarea de pompe de insulină și senzori)
  • Diagnosticarea precoce, prevenţie primară şi secundară, monitorizarea în sindromul de malabsorbţie şi diaree la copil
  • Diagnosticarea precoce, prevenţie primară şi secundară, monitorizarea în hepatita cronică la copil
  • Dializă

Prestigiu professional

 • Premii în cadrul unor manifestări naţionale şi internaţionale (ex: la Conferinţa Naţională de Pediatrie în anul 2010, 2012 – Bucureşti, Premiul Paulescu al ISPAD,Best abstract award, Geneva 2002).
 • Cadrele didactice din cadrul colectivului nostru sunt membri ai unor societăţi internaţionale: European Society for Paediatric Endocrinology, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, European Society of Endocrinology, European Society of Endocrinology, European Academy of Pediatrics, American Association of Clinical Endocrinology, Human Genetics Society, International Primary Care Respiratory Group şi naţionale: Societatea Română de Pediatrie, Alianţa Naţională pentru boli Rare România, Societatea Naţională de Biologie celulară, Societatea Naţională de Endocrinologie, Societatea Naţională de Pneumologie, Societatea Română de Genetică.

Colaborări internaţionale

 • Clinica I pediatrie a organizat manifestări medicale și sociale (ex: tabere pentru copii cu diabet zaharat)
 • 8 organizări de congrese şi simpozioane cu participare internaţională in Diabet zaharat și Endocrinologie pediatrică

În cadrul clinicii s-au derulat programe de cooperare Europene şi Nord Americane:

 • Burse Tempus
 • Program de schimb ştiinţific cu: St.Ana Kinder Spital, Viena, Kentucky Kosair Children’s hospital, Louisville, U.S.A.