Contactează-ne

Adresa: Str. Cicio Pop, nr.2 (Clădirea Poșta Mare, intrarea laterală), etaj II, Cod 300023, Timişoara
Telefon: 0727746440
E-mail: baditoiu.luminita@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef de catedră universitară

📲 Telefon: 0727746440

📧 Email: baditoiu.luminita@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: 0722714210

📧 Email: laitin.sorina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0744476380

📧 Email: irina.stefan@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0744206030

📧 Email: epidemio@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0726460509

📧 Email: pavel.radu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0744399087

📧 Email: capraru.ionut@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0730403159

📧 Email: anghel.mariana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Catedra universitară Epidemiologie a fost înfiinţată în anul 1947 şi de atunci până în 1952, a fost condusă de Conf. univ. Dr. David Petru care a redactat şi primul curs pentru studenţi. În perioada 1952-1957, Catedra Epidemiologie a fost unificată cu Clinica universitară de Boli Infecţioase sub conducerea Profesorului Dr. Vladimir Buşilă. Din anul 1957, Catedra Epidemiologie redevine independentă şi este condusă timp de 30 ani de către Dr. Oliver Pop, ca Şef de Lucrări, Conferenţiar şi în final Profesor. Prof. univ. Dr. Eufimia Anghelescu a activat în cadrul disciplinei începând din anul 1960 şi a condus Catedra în perioada 1987-1992.

În anul 1990 a ocupat prin concurs postul de asistent universitar Dr. Emilian Damian Popovici, cel ce va urca treptele carierei medicale și didactice, devenind medic primar epidemiolog, Doctor în medicină, Şef de Lucrări (între 1995–2003), Conferenţiar universitar și coordonator de rezidenţiat (până în mai 2021), respectiv Șef de Catedră, timp de 26 de ani (din 1995 și până în 2021).

De-a lungul timpului în cadrul Catedrei universitare Epidemiologie au activat o serie de cadre didactice şi de cercetare: Dr. Valeriu Gorcea, Dr. Mihai Vălceanu, Dr. Emil Novac şi biolog specialist Adela Stroie, care alături de şefii de catedră mai sus menţionaţi, au contribuit la elaborarea cursurilor pentru studenţi, a peste 500 lucrări stiinţifice, 3 invenţii şi un număr reprezentativ de cărţi cu titlu didactic şi monografic.

În anul 1993, Dr. Sorina Maria Denisa Laitin ocupă postul de Asistent universitar, devenind apoi medic primar epidemiolog, medic specialist de boli infecţioase, Doctor în medicină și Şef de lucrări din anul 2004.

În 2003, Dr. Luminiţa Mirela Bădiţoiu a ocupat prin concurs postul de asistent universitar, în 2019 pe cel de Şef de lucrări și în 2021 pe cel de Conferențiar universitar, în prezent fiind medic primar epidemiolog, Doctor în medicină, Șef de Disciplină și coordonator de rezidenţiat în specialitatea Epidemiologie.

Colectivul s-a dezvoltat prin includerea
– în 2007 a d-nei Mariana Anghel, Doctor in chimie, chimist principal, pe postul de cadru didactic auxiliar,
– în 2018, a d-lui Dr. Radu Pavel, medic specialist epidemiolog,
– iar în 2021, a d-nei Dr. Irina-Maria Ștefan, în prezent medic specialist epidemiolog.și a d-lui Dr. Ionuț Dragoș Căpraru, medic primar epidemiolog, ultimii 3 în calitate de asistenți universitari și doctoranzi ai UMFVBT.

Activitate didactică

Membrii catedrei susţin cursurile şi lucrările practice de Epidemiologie pentru specialităţile: Medicină, Asistenţă Medicală Generală, Colegiul de Dietetică şi Nutriţie, Colegiul de Balneofiziokinetoterapie, Medicină Dentară, Tehnică Dentară şi Asistență de Profilaxie Stomatologică. De asemenea, sunt implicaţi în elaborarea şi susţinerea de cursuri postuniversitare, atestate, cursuri şi indrumare pentru medicii rezidenţi, coordonare de lucrări de diplomă.

Cărți de specialitate
 1. Laitin Sorina. Ancheta epidemiologică – îndreptar pentru studenţi.Mirton, Timişoara 2003, ISBN 973-661-235-X
 2. Luminiţa Mirela Bădiţoiu. Studiu privind factorii de risc implicaţi în infecţiile cu tulpini de Enterobacteriaceae Editura EUROBIT, Timişoara 2011, ISBN 978-973-620-840-9
 3. Emilian Damian Popovici, Luminita Mirela Bădiţoiu, Mariana Anghel, Sorina Maria Denisa Laitin. EPIDEMIOLOGIE PRACTICĂ pentru studenţi şi rezidenţi, Ediţia a IV-a revizuită şi adăugită, Editura „Victor Babeş”, Timişoara 2019, ISBN: 978-606-786-135-8, (ebook)
 4. Emilian Damian Popovici, Luminita Mirela Bădiţoiu, Mariana Anghel, Sorina Maria Denisa Laitin. ÉPIDÉMIOLOGIE PRATIQUE à l’usage des étudiants et des internes, IIème Edition révisée et augmentée, Editura „Victor Babeş”, Timişoara 2019, ISBN: 978-606-786-136-5, (ebook)
 5. Emilian Damian Popovici, Luminita Mirela Bădiţoiu, Mariana Anghel, Sorina Maria Denisa Laitin, Radu Pavel. PRACTICAL EPIDEMIOLOGY for students and residents, Editura „Victor Babeş”, Timişoara 2019, ISBN: 978-606-786-151-8, (ebook)
Activitate ştiinţifică şi de cercetare

Activitatea ştiinţifică este axată pe următoarele direcţii:

 • Patologia transmisibilă:

– Alexandru Noris Novăcescu, Bettina Buzzi, Ovidiu Bedreag, Marius Păpurică, Alexandru Florin Rogobete, Dorel Săndesc, Teodora Sorescu, Luminița Bădițoiu, Corina Mușuroi, Daliborca Vlad, Monica Licker. Bacterial and Fungal Superinfections in COVID-19 Patients Hospitalized in an Intensive Care Unit from Timișoara, Romania. Infection and Drug Resistance 2022; 15: 7001–7014
Ionuț Dragoș Căpraru, Mirabela Romanescu, Flavia Medana Anghel, Cristian Oancea, Cătălin Marian, Ioan Ovidiu Sirbu, Aimee Rodica Chiș, Paula Diana Ciordas. Identification of Genomic Variants of SARS-CoV-2 Using Nanopore Sequencing. Medicina 2022, 58: 1841. https://doi.org/10.3390/medicina58121841
Irina-Maria Popescu, Mădălin-Marius Margan, Mariana Anghel, Alexandra Mocanu, Sorina Maria Denisa Laitin, Roxana Margan, Ionuț Dragoș Căpraru, Alexandra-Andreea Tene, Emanuela-Georgiana Gal-Nădășan, Daniela Cirnatu, Grațiana Nicoleta Chicin, Cristian Oancea, Andrei Anghel. Developing Prediction Models for COVID-19 Outcomes: A Valuable Tool for Resource-Limited Hospitals. International Journal of General Medicine 2023; 16:3053–3065
Ionuț Dragoș Căpraru, Dan Dumitru Vulcănescu, Iulia Cristina Bagiu, Florin George Horhat, Irina Maria Popescu, Luminița Mirela Bădițoiu, Delia Muntean, Monica Licker, Matilda Rădulescu, Ion Cristian Moț, Mircea Mihai Diaconu, Cătălin Marian. COVID-19 Biomarkers Comparison: Children, Adults and Elders. Medicina 2023, 59:877. https://doi.org/10.3390/medicina59050877
–  Emanuela-Georgiana Gal-Nădășan, Irina-Maria Popescu, Luminița Mirela Bădițoiu, Norbert Gal-Nădășan, Flavius Cioca, Emilian Damian Popovici, Anca-Raluca Dinu, Florin George Horhat, Mădălin-Marius Margan, Dan Dumitru Vulcănescu, Andrei Anghel, Cătălin Marian, Ionuț Dragoș Căpraru. Healthcare Workers’ Vulnerability to SARS-CoV-2 in Western Romania: A Study on Incidence and Risk Factors for Non-Vaccination and Reinfection. International Journal of General Medicine 2023,16:5621–5632
Ionuț Dragoș Căpraru, Cătălin Marian, Dan Dumitru Vulcănescu, Sonia Tănăsescu, Tiberiu Liviu Dragomir, Teodora Daniela Marti, Casiana Boru, Cecilia Roberta Avram, Monica Susan, Cristian Sebastian Vlad. Understanding the Impact of COVID-19 on Roma Vulnerable Communities in Western Romania: Insights and Predictive Factors from a Retrospective Study. Viruses 2024, 16:435. https://doi.org/10.3390/v16030435

 • Infecţii asociate asistenţei medicale şi multirezistenţa bacteriană:

– Maria Rus, Monica Licker, Corina Mușuroi, Delia Muntean, Silvana Vulpie, Oana Magiar, Teodora Sorescu, Silvia Ioana Musuroi, Adela Voinescu and Luminița Mirela Bădițoiu. Association of Proteus mirabilis and Providencia stuartii Infections with Diabetes. Medicina 2022, 58: 271. https://doi.org/10.3390/medicina58020271

 • Parazitoze:

Pavel Radu, Ursoniu Sorin, Paduraru Ana Alexandra, Lighezan Rodica, Lupu Maria Alina, Olariu Tudor Rares. Seroprevalence and Risk Factors of Trichinella spiralis Infection in Blood Donors from Western Romania. Medicina 2022, 58(1):128, DOI10.3390/medicina58010128
Radu Pavel, Sorin Ursoniu, Maria Alina Lupu, Tudor Rares Olariu. Trichinellosis in Hospitalized Children and Adults from Western Romania: A 11-Year Retrospective Study. Life 2023, 13:969. https://doi.org/10.3390/life13040969.

Proiecte de cercetare derulate
 • Proiect 51-034/2007 PNCDI2 – Program 4 Parteneriate în domenii prioritare: „Lanţuri epidemiologice posibile şi modalităţi de control în criptosporidioză la animale si om”- Titular contract Prof. univ. Dr. Gheorghe Dărăbuş (unitate coordonatoare USAMVBT); Popovici Emilian Damian – coordonator proiect din partea partenerului CRSPT; Bădiţoiu Luminiţa Mirela – membră în colectivul de cercetare din partea CRSPT;
 • Proiect 41121/01.10.2008 PNCDI2 – Program 4 Parteneriate în domenii prioritare: “Studiul determinanţilor moleculari ai multirezistenţei tulpinilor bacteriene nosocomiale şi comunitare din Sud Vestul Romaniei” – Titular contract Prof. univ. Dr. Monica Licker (unitate coordonatoare UMFT Timişoara); Bădiţoiu Luminiţa Mirela, Anghel Mariana – membrii în colectivul de cercetare din partea UMFT;
 • Proiect PN II PCCA nr. 165/2014: “MicroARN transferat-biomarker în evaluarea impactului alimentaţiei cu organisme modificate genetic asupra consumatorului final” – Titular contract Prof. univ. Dr. Anghel Andrei (unitate coordonatoare UMFT Timişoara); Popovici Emilian Damian, Anghel Mariana – membrii în colectivul de cercetare din partea UMFT;
 • Proiect PN-III-P2-2.1-SOL-2020-2-0324 Contract nr. 24SOL / 17.07 / 2020. Dezvoltarea in regim de urgenţă a unor instrumente moleculare pentru evaluarea emergenţei şi re-emergenţei COVID-19” – Director de proiect Dr. Gabriela Rodica Oprișan (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”); Popovici Emilian Damian – coordonator proiect din partea UMFT Timişoara; Bădiţoiu Luminiţa Mirela, Anghel Mariana – membrii în colectivul de cercetare din partea UMFT.
Galerie foto