Contactează-ne

Adresa: Str. Victor Babeș, Nr. 16, Timişoara
Telefon: 0256707513
E-mail: igiena@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 

📧 Email: vlaicu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: 

📧 Email: petrescu.cristina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 

📧 Email: bagiu@umft.com 

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 

📧 Email: oanasuciu96@yahoo.com 

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 

📧 Email: bacean.oana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 

📧 Email: mladinescu@umft.ro 

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 

📧 Email: putnoky.salomeia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 

📧 Email: tuta-sas.ioana@umft.ro 

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Igiena este o ştiinţă medicală profilactică care are ca obiectiv primordial promovarea şi perfecţionarea stării de sănătate la nivel individual şi al colectivităţilor umane în relaţie cu mediul.

Obiectivele specifice ale Specialității Igienă sunt: cunoaşterea şi măsurarea factorilor de mediu şi a influenţei lor asupra stării de sănătate a populaţiei; cunoaşterea importanţei factorilor de mediu ca factori de risc sau de protecţie pentru sănătate; cunoaşterea modalităţilor de evaluare şi prevenire a riscului asupra stării de sănătate determinat de factorii de mediu abiotici (aerul, apa, solul, locuinţa) şi biotici (alimentele); evaluarea stării de sănătate şi a influenţei mediului în perioada copilăriei şi adolescenţei; promovarea unui stil de viaţă sănătos; formarea unor deprinderi practice (determinări de laborator, ancheta alimentară, ancheta epidemiologică în focar, evaluarea de risc, planuri de măsuri). Astfel, învăţământul de igienă se preocupă de formarea gândirii profilactice a medicului absolvent. 

În prezent, Disciplina Igienă are statutul de disciplină obligatorie la Facultatea de Medicină şi Facultatea de Medicină Dentară, la secţiile cu predare în limba română, engleză şi franceză.

Colectivul disciplinei este format din opt cadre didactice cu expertiză profesională (toţi sunt medici specialişti/primari, cu titlul de doctor în ştiinţe medicale), dintre care şapte cadre de predare. Colectivul este preocupat permanent de actualizarea tematicii de predare, de corelarea materialului teoretic cu partea aplicativă şi de implicarea activă a studenţilor în cadrul activităţilor didactice. Cursul este bine structurat şi interactiv, cu prezentări în powerpoint şi exemple din realitate, cu o iconografie a prezentărilor bogată şi sugestivă – imagini, tabele, scheme explicative, adaptat continuu cu includerea celor mai recente informaţii din domeniul Igienei. Lucrările de  laborator se desfăşoară cu prezentarea metodelor de lucru, determinarea indicatorilor folosiţi la monitorizarea factorilor de mediu, interpretarea buletinelor de analiză, măsurători antropometrice, efectuarea de anchete alimentare, folosirea diagramelor, tabelelor, calcularea unor indici, calcularea riscului de mediu, prezentare de filme, referate).

Disciplina de Igienă oferă posibilitatea dezvoltării profesionale a absolvenţilor universităţii prin programe de rezidenţiat, studii doctorale şi masterale, examen de specialitate şi primariat în Igienă. Colectivul disciplinei a elaborat cursuri şi suporturi pentru lucrări practice, monografii de specialitate, materiale ce sunt puse la dispoziţia studenţilor, medicilor rezidenţi/specialişti, masteranzilor şi doctoranzilor.