Contactează-ne

Adresa: Str. Cicio Pop, nr. 2, Timişoara
Telefon: 0729104103
E-mail: medfam@umft.ro

Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: 0729104103

📧 Email: folescu.roxana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: 0744337091

📧 Email: razvansusan@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0744655698

📧 Email: iana.andreea@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0736146439

📧 Email: gurgus.daniela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0724002408

📧 Email: ionescu.alin@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Prezentare generală

Clinica universitară Medicina familiei a luat ființă în anul universitar 2001/2002 sub denumirea de Disciplina Medicina Familiei, având ca scop predarea pentru studenți a noțiunilor fundamentale de medicina familiei și formarea rezidenților în specialitatea medicină de familie. Inițial, sediul disciplinei a fost în clădirea UMF 2, iar din anul universitar 2018-2019 activitatea didactică se desfășoară în clădirea Palatului Poștelor.
Stagiul de medicina familiei este organizat pentru studenții anului VI cu predare în limbile română, engleză și franceză, cuprinzând 14 ore de curs și 28 ore de lucrări practice. De asemenea, disciplina noastră asigură îndrumarea rezidenților de medicină de familie, organizând cursuri săptămânale pentru modulele respective din anii I, III și IV, conform curriculumului de rezidențiat. Membrii disciplinei participă în comisiile de examene organizate de Ministerul Sănătății pentru obținerea titlului de medic specialist sau primar în specialitatea medicină de familie.
În prezent, oferim pregătire practică și teoretică și pentru studenții de la specializarea Asistență medicină generală, în Timișoara, Lugoj și Deva.
Domeniul de interes în activitatea de cercetare este reprezentat de diverse aspecte ale medicinii preventive și abordarea integrală a pacientului. De la înființare, au fost organizate anual cursuri postuniversitare și simpozioane pentru medicii de familie din Timișoara și vestul țării.
Scopul nostru este de a oferi tinerilor și viitorilor medici informații despre conținutul medicinii de familie, pe care unii dintre aceștia o vor practica în viitor. Facem eforturi constante pentru a identifica factorii care îmbunătățesc pregătirea studenților și experiența medicilor.
Din anul 2021 am înființat Centrul de Medicină Preventivă, care își propune următoarele obiective:

  • detectarea principalelor cauze care pot altera procesul de prevenire a bolilor;
  • detectarea argumentelor care vin să sublinieze importanța metodelor de prevenție consacrate;
  • detectarea factorilor care pot direcționa către noi perspective de prevenție;
  • creșterea proporției populației cu comportamente favorabile sănătății, în special în rândul unor categorii considerate cu riscuri pentru sănătate;
  • creșterea nivelului de informare al populației privind beneficiile adoptării unui stil de viață sănătos și accesul la servicii medicale;
  • creșterea gradului de responsabilitate în rândul populației pentru măsurile proactive în vederea prevenției primare, secundare și terțiare, precum combaterea factorilor de risc, participarea la examinările screening, educația terapeutică;
  • creșterea interesului pentru promovarea sănătății în rândul personalului cu activitate în sfera sanitară (medici, fiziokinetoterapeuți, nutriționiști).

Clinica universitară Medicina familiei își propune creșterea vizibilității specialității de medicină de familie printr-o bună informare a studenților cu privire la activitatea medicului de familie, precum și importanța implicării asistenților medicali generaliști în activitatea cabinetului de medicină de familie.
Activitatea cu medicii rezidenți are ca scop sublinierea importanței medicinei de familie în ceea ce privește primul contact cu pacientul, medierea acestuia în sistemul sanitar și rolul asistenței medicale primare în sistemul de sănătate.
În cadrul cursurilor postuniversitare adresate medicilor specialiști și primari de medicină de familie, dezideratul Clinicii universitare Medicina familiei este sublinierea importanței prevenției în activitatea cabinetelor medicale și actualizarea informațiilor diagnostice și terapeutice referitoare la activitatea curativă.