Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon: 0256494604
E-mail: diana.antal@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: diana.antal@umft.ro

📃 Curriculum vitae

       

Membri

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: ardelean.florina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: gratiana.ruse@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Prezentare generală

Disciplina de Botanică farmaceutică luat fiinţă în 1991, odata cu apariţia specializării «Farmacie» ca secţie a Facultăţii de Medicină. Până la finele anului 2004, activitatea didactică şi ştiinţifică a fost coordonată de către Prof. univ. dr. Ioan Coste, cadru didactic de prestigiu care a insuflat colaboratorilor şi studenţilor săi o deosebită preţuire faţă de regnul vegetal şi plantele medicinale. În prezent, activitatea disciplinei se află sub coordonarea Prof. univ. dr. farm. Diana S. Antal. Este absolventă a Facultăţii de Farmacie din Timisoara (promoţia 2000). S-a specializat în fitochimie la Institutul de Farmacie din Innsbruck (Austria), dobândind abilităţi practice privind izolarea substantelor active, elucidarea structurii chimice a acestora cu ajutorul metodelor spectroscopice (RMN 1D si 2D, LC-MS) si validării unor metode HPLC de analiza a extractelor din plante. Activitatea ştiinţifică este oglindită de cărţi si capitole în cărţi de specialitate, articole indexate ISI, lucrări prezentate la manifestari stiintifice, precum şi activitatea în cadrul granturilor de cercetare. 

Oferta educaţională a disciplinei de Botanică farmaceutică include cursuri şi lucrări în cadrul programelor Farmacie, Asistență de farmacie și Cosmetică medicală. Materiile predate sunt:

 • Botanică farmaceutică – an I, Programul Farmacie, semestrele I si II, seriile română şi franceză
 • Biologie celulară și moleculară – an I, Programul Farmacie, semestrul I, seriile română şi franceză
 • Micologie farmaceutica (opțional) – an I, Programul Farmacie, semestrul I, seriile română şi franceză
 • Plante medicinale – an I, Programul Asistenţă de Farmacie-Lugoj, semestrul I
 • Biologie celulară și moleculară – an I, Programul Asistenţă de Farmacie-Lugoj, semestrul II
 • Micologie cu aplicații farmaceutice (opțional) – an I, Programul Asistenţă de Farmacie-Lugoj, semestrul I
 • Plante medicinale – an I, Programul Cosmetică medicală, semestrul I
 • Biologie celulară și moleculară (opțional) – an I, Programul Cosmetică medicală, semestrul I

Disciplina de Botanică farmaceutică asigură de asemenea cursuri si lucări practice în cadrul programului masteral al Facultatii de Farmacie „Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic”.

In cadrul disciplinei exista posibilitatea efectuarii unor studiilor de doctorat, prof. Antal având atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Farmacie (OM 3829/4.06.2018) si afilierea la Scoala Doctorala a UMFVBT.

Botanica farmaceutică are ca scop dobândirea de cunoștințe privind plantele de interes farmaceutic.

Cursul şi lucrările practice din semestrul I au ca obiectiv prezentarea alcătuirii organismului vegetal, importantă sursă de substanţe farmacologic-active. Sunt explicate specificităţile celulei vegetale, structurile implicate în biosinteza şi stocarea principiilor active, ţesuturile, morfologia şi anatomia organelor plantelor, precum şi termenii de specialitate folosiţi la caracterizarea plantelor medicinale.

În semestrul II sunt predate principalele specii vegetale furnizoare de medicamente, sub raportul apartenenţei taxonomice, caracterelor biologice, părţii utilizate, compoziţiei chimice, acţiunii şi utilizării. Lucrările practice se axează pe deprinderea tehnicilor de determinare a plantelor.

Printre abilităţile dobândite de studenţi se numără folosirea tehnicii de microscopie în vederea identificării speciilor de plante medicinale (cu aplicaţii în controlul calităţii produselor vegetale), cunoaşterea celor mai importante plante de interes farmaceutic, şi identificarea plantelor cu valoare terapeutică. Dezideratul este ca studentul să poată recunoaşte, sub formă proaspătă sau herborizată, principalele plante utilizate medicinal, şi să le deosebească de speciile toxice sau lipsite de valoare terapeutică cu aspect asemănător (dar calitativ inferioare sau reprezentând falsificări).

Cunoaşterea principalelor specii medicinale precum şi întregul ansamblu de cunoştinţe predate la disciplina de Botanică farmaceutică contribuie la formarea vocabularului specific profesiei.

În cadrul programelor de licență Cosmetică medicală și de masterat (Formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic) este urmărită cunoasterea principalelor specii vegetale de interes dermatocosmetic. Studenții dobândesc cunoștinte care oferă o bază ştiinţifică pentru utilizarea de fitopreparate cu eficienţă, compoziţie şi calitate adecvate în scop dermatocosmetic. Sunt prezentate și efectele nedorite ale plantelor şi produselor din plante în sfera cutanată.

În cadrul materiei Biologie celulară și moleculară, studenții îsi însușesc aspecte fundamentale privind  morfologia celulei, alcătuirea și funcția componentelor celulare. Sunt prezentate mecanismele functionale celulare, baza moleculară a interactiunii dintre structurile celulare și medicamente, respectiv a detoxifierii acestora. Obiectivele specifice includ dobândirea de abilităţi practice în tehnicile specifice studiului celular (microscopie, cultura in vitro) în vederea utilizării lor în activitatea de cercetare medico-farmaceutică

Activitate ştiinţifică

Domeniile de cercetare în care sunt implicate cadrele disciplinei de Botanică farmaceutică inlud :

Investigarea patrimoniului etnofarmaceutic din vestul ţării. Studiul patrimoniului fitoterapeutic popular a permis, pe plan mondial, descoperirea unor medicamente valoroase de origine vegetală – anticanceroase, antiinflamatoare, antiinfecţioase, antidementive ş.a. Plantele şi alte categorii de organisme vii reprezintă, chiar şi azi, în era sintezelor chimice, surse majore pentru descoperirea de noi substanţe active. Medicina populară furnizează importante date preeliminare asupra posibilei întrebuinţări ale plantelor – astfel, investigarea acesteia este unul dintre paşii fundamentali în descoperirea de noi substanţe active terapeutice.

Studiul unor extracte si compusi naturali obtinuti de la scumpie (Cotinus coggygria Scop.), arbust din familia Anacardiaceae, cunoscut in medicina traditionala pentru efectul cicatrizant. Sunt evaluate in special efectele antiinflamatoare si antitumorale ale plantei si unor derivati inovatori (proiectul bilateral România-Franta PNII-CT-789/30.06.2014  « Nanostructuri cu aurone, chalcone şi extracte vegetale standardizate: dezvoltarea unui nou prototip de agent chemopreventiv şi antiinflamator »).

Investigarea actiunii unor extracte vegetale si compusi bioactivi din plante in sindromul metabolic. Produsele naturale prezinta efecte favorabile asupra mai multor componente ale sindromului metabolic (obezitate, insulinorezistenta, dislipidemie, hipertensiune arteriala). In acest sens pot fi exemplificati metaboliti secundari precum flavonoidele, stilbenele si acizii fenol-carboxilici.

Optimizarea evidenţierii structurilor celulare şi histologice cu rol în biosinteza şi stocarea principiilor active din plantele medicinale. Aceste cercetări sunt realizate cu participarea activă a studenţilor cu lucrarea de diplomă la disciplina de Botanică farmaceutică

Link-uri utile
 • https://www.flickr.com/photos/botanicafarmaceuticatm/sets

Studentii pot accesa fotografii originale ale unor plante medicinale in stare naturala, ale unor planse de herbar, precum si ale unor sectiuni.

 • http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/welcome.html

Stevens, P. F. Angiosperm Phylogeny Website. Versiunea 14, iulie 2017

Este site-ul oficial al Grupului de Filogenie al Angiospermelor. Aici se pot găsi, sub TREES: cladograma spermatofitelor, cladogramele tuturor ordinelor, iar sub APOMORPHIES caracterele distinctive ale ramurilor filogenetice, ordinelor şi familiilor, numărul de specii / genuri / familii din componenţa ordinelor.

 • http://www.ipni.org/index.html

‘The International Plant Names Index (2004). Published on the Internet http://www.ipni.org.

Este o bază de date conţinând denumirea şi detalii bibliografice fundamentale asociate pentru toate speciile de cormofite.

 • http://www.iucn.org/

Site-ul oficial al The World Conservation Union, cea mai importantă reţea de conservare a mediului înconjurător, care reuneşte 83 de state, 197 agenţii guvernamentale, peste 1200 agenţii neguvernamentale şi peste 18000 oameni de ştiinţă, într-un parteneriat unic.

Pot fi găsite informaţii referitoare la plante ocrotite, arealul lor, gradul de periclitare etc.

 • http://www.ga-online.org/links_en.html

Site-ul oficial al Society of Medicinal Plant Research

 • http://www.pharmakobotanik.de/allgemei/koehler/koeh-lat.htm

bază de date cu imagini scanate din Köhler’s Medizinal-Pflanzen: excelente desene schematice, cu detalii reprezentative de frunze, flori, fructe.

 • http://pbil.univ-lyon1.fr/JTHome/IDB/IDB/botany.html#a

The Internet Directory of Botany

Reprezintă un index extins cu adresele câtorva sute de site-uri cu specific biologic.

Galerie foto