Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon: 0256494604
E-mail: –

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon:  0256494604

📧 Email: vlaia.lavinia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Membri

📲 Telefon:  0256/494604

📧 Email:  heghes.alina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon:  0256/494604

📧 Email: suta.lenuta@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon:  0256/494604

📧 Email: mut.anamaria@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon:  0256/494604

📧 Email: coneac.georgeta@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon:  0256/494604

📧 Email: olariu.ioana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Prezentare generală

Disciplina de Tehnologie farmaceutică s-a înfiinţat în anul universitar 1993-1994, impunându-se prezenţa sa în curricula anului III al Facultăţii Farmacie, care funcţionează din anul 1991 în cadrul UMF “Victor Babeş” Timişoara.

În perioada 1993-2003,  activitatea disciplinei a fost  coordonată de prof. univ. dr. Valeriu Popoviciu, apoi, din anul 2003, conducerea disciplinei a fost preluată de şef lucrări dr. Lavinia Vlaia, sub îndrumarea d-lui prof. univ.dr. Dumitru Lupuleasa, în calitate de profesor asociat.

Colectivul disciplinei se ocupă de instruirea, în domeniul Tehnologiei farmaceutice, a  studenţilor din anii III şi IV ai Facultăţii de Farmacie (semestrele V-VIII), precum şi din anul II al specializării de Asistenţă de farmacie (semestrele III – IV). De asemenea, în cadrul disciplinei sunt susţinute lucrările practice şi cursul de Biofarmacie şi farmacocinetică pentru studenţii din anul V ai Facultăţii de Farmacie (semestrul IX). În plus, cadrele didactice ale disciplinei se ocupă şi de organizarea şi evaluarea activităţii de practică farmaceutică (practica de vară/stagiu practic) a studenţilor din anii I – V. Activitatea didactică se desfăşoară în limbile română şi franceză. 

Tehnologia farmaceutică, denumită tradiţional Farmacie galenică, este disciplina de bază pentru formarea farmacistului, indiferent de domeniul în care îşi va desfăşura activitatea viitorul profesionist.

În manieră clasică, Farmacia galenică este definită ca „ştiinţa şi arta preparării, conservării şi prezentării medicamentului”. În prezent se consideră că Tehnologia farmaceutică este o ştiinţă complexă care studiază noţiunile teoretice şi practice privind formularea, prepararea/ fabricarea, depozitarea, eliberarea şi evaluarea calităţii sistemelor farmaceutice de cedare şi transport a substanţelor medicamentoase.

Obiectivul principal al Tehnologiei farmaceutice este acela de a găsi pentru fiecare substanţă medicamentoasă (principiu activ) prezentarea cea mai adaptată pentru tratamentul unei maladii determinate, deoarece pentru administrarea unei substanţe medicamentoase este necesar un sistem farmaceutic care să o vehiculeze şi să o cedeze în cantitate corespunzătoare la locul acţiunii. Pentru realizarea acestui obiectiv sunt necesare cunoştinţe privind noţiunile teoretice şi practice ale factorilor de ordin fizico-chimic, tehnologic, farmacologic şi biologic care intervin în concepţia, formularea, prepararea şi controlul medicamentelor în farmacie şi în industrie. Tehnologia farmaceutică explică metodele de preparare ale fiecărei forme farmaceutice pe baza unor cunoştinţe multidisciplinare, realizând legătura între formulare, preparare şi acţiunea terapeutică a medicamentului. Aceste consideraţii susţin faptul recunoscut că Tehnologia farmaceutică ocupă un loc important în pregătirea profesională a viitorului farmacist, ea având la bază noţiuni însuşite de la celelalte discipline pentru a putea aborda problema medicamentului în totalitatea sa.

Obiectivul disciplinei de Tehnologie farmaceutică constă în asigurarea compentenţelor cognitive şi aplicativ-practice referitoare la formularea, prepararea, controlul calităţii, condiţionarea şi păstrarea formelor farmaceutice lichide ca sisteme disperse omogene, a formelor farmaceutice sterile (injectabile, perfuzabile, oftalmice), a formelor farmaceutice extractive şi a formelor farmaceutice ca sisteme disperse eterogene lichide (dispersii coloidale, emulsii, suspensii, aerosoli), semisolide (unguente) şi solide (supozitoare, pulberi, capsule, comprimate, comprimate acoperite – drajeuri, comprimate filmate, forme farmaceutice cu eliberare modificată şi controlată),  atât în farmacie cât şi în industrie.

Cursul şi lucrările practice de Tehnologie farmaceutică asigură atât cunoaşterea şi înţelegerea tuturor aspectelor teoretice privind formularea, prepararea, condiţionarea şi conservarea formelor farmaceutice, cât şi deprinderea metodelor de preparare şi control farmacotehnic utilizate curent pentru obţinerea şi respectiv, evaluarea calităţii formelor farmaceutice.

În plus, disciplina de Tehnologie farmaceutică susţine educaţia farmaceutică continuă a profesioniştilor din domeniul sănătăţii, organizând cursuri postuniversitare pe parcursul fiecărui an universitar.

Activitatea ştiinţifică desfăşurată în cadrul disciplinei de Tehnologie farmaceutică constă, în principal, în studii tehnologice şi biofarmaceutice pentru dezvoltarea unor noi forme farmaceutice sau optimizarea celor deja existente pentru diferite substanţe medicamentoase.