Contactează-ne

Adresa : Bld. Revoluției din 1989, nr. 9, Timişoara
Telefon: –
E-mail: ergonomie@umft.ro

 
 
Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: 0256/200658

📧 Email: ergonomie@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon: 0256/200658

📧 Email: ergonomie@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: +40 770 499 306

📧 Email: dr.padure.adriana@gmail.com

 📃 Curriculum vitae

 

Prezentare generală

Disciplina a fost introdusă în planul de învăţământ conform cerinţelor CE, în concordanţă cu aceste standarde şi a început activitatea în anul universitar 2004-2005.

Noţiuniile de diagnostic oro-dentar au rolul de a le creea o idee unitară despre ce înseamnă acest diagnostic şi cum se ajunge la elaborarea lui. În aces sens se pune accentul pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu pacientul şi pe tehnicile de examinare.

Dat fiind specificul activităţii în cabinetele dentare precum şi incidenţa crescută a tulburǎrilor musculo-scheletale în cadrul profesiei (urmare a posturilor statice prelungite), este necesar ca studenţii să înveţe să lucreze într-un mod corect. Nu mai puţin important este faptul că în viitor vor trebui să-şi organizeze cabinetele atât arhitectonic cât şi funcţional.

Tematica cursului este continuu reactualizată, urmărind o cât mai bună însuşire a noţiunilor pe care apoi studenţii trebuie să le pună în practică pentru a-şi dobândi abilităţi de comunicare pe de o parte şi pentru a le intra în reflex modul de lucru ergonomic – condiţia menţinerii sănătăţii în carieră.

Disciplina îşi desfaşoară activitatea atât în spaţii proprii (un cabinet cu 1 unit obtinut din activitaea de cercetare ) cât şi în spaţii comune cu alte discipline.

Disciplina se predă studenţilor Facultăţiide Medicină Dentară pe parcursul unui semestru, este o disciplină clinică şi se adresează studenţilor din anul II . Colegiul de Tehnicǎ dentarǎ are de asemenea prevǎzute ore de ergonomie, iar in anul 6 exista deasemenea un curs optional.