Contactează-ne

Adresa: Facultatea de Medicină Dentară, Bd. Revoluției din 1989, nr. 9, etaj I, Timişoara
Telefon: –
E-mail:  valceanu.anca@umft.ro

 
Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: 0721236147

📧 Email: roxana.buzatu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon: 0722248966

📧 Email:  valceanu.anca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0741127858

📧 Email: bolos.otilia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Prezentare generală

Disciplina de Estetică Dento-Facială a intrat în planul de învăţământ al Facultăţii de Medicină Dentară a UMF  ̋Victor Babeş̋  Timişoara în anul 2007.

Programa analitică a fost elaborată în concordanţă cu programele comunitare şi are ca principale obiective:

 • cunoaşterea principiilor şi criteriilor obiective de apreciere ale frumosului în medicina dentară;
 • recunoaşterea dizarmoniilor dento-faciale
 • utilizarea examenelor complementare specifice esteticii dentare în scopul diagnosticării dizarmoniilor
 • însuşirea modalităţilor practice de remediare a dizarmoniilor dento-faciale prin tehnici terapeutice miniminvazive (directe şi indirecte) şi tehnologii de vârf.

Cursul constă în predarea noţiunilor teoretice concomitent cu proiectarea (program Power Point) de imagi şi schiţe sugestive, precum şi prezentarea de cazuri clinice relevante pentru tematica cursului respectiv. Studenţii sunt încurajaţi să  participe activ la curs,  printr-un schimb liber de idei pe marginea celor prezentate. 

Stagiile cuprind următoarele activităţi:

 • prezentarea şi explicarea modalităţii de completare a fişei de analiză estetică
 • exemplificarea şi exersarea de către studenţi a modalităţilor de captare a imaginilor fotografice specifice unei documentări fotografice corecte
 • demonstrarea şi exersarea metodei clasice (chei de culori) şi digitale (spectrofotometrul Vita EasyShade) de determinare a culorii dinţilor.
 • exersarea etapelor de preparare şi restaurare estetică a distrucţiilor coronare prin tehnici miniminvazive: tehnici de stratificare a răşinilor compozite
 • prezentatea de filme şi programe cu conţinut de specialitate care sunt comentate împreună cu studenţii prin  prisma specificului disciplinei.

Suportul material pentru studiu individual are la bază publicaţii în edituri recunoscute:

 • Estetica în Medicina Dentară – Ed. Brumar, 2004, ISBN 973-602-046-2 – autor Vâlceanu Anca Silvia
 • Fiziologia şi Patologia Cromaticii Dentare, Ed.Orizonturi Universitare, Colecţia ştiinţe medicale, Timişoara, 2006, ISBN (10) 973-638-291-5; (13), 978-973-638-291-8 – autori Vâlceanu Anca Silvia, Constantin Vârlan, Eleonora Schiller
 • Noţiuni de examinare în estetica dento-facială, Ed grinta, Cluj-Napoca 2010 – autor Diana Dudea

La acestea se adaugă publicaţii de specialitate semnate de autori consacraţi în domeniu care se pot pune la dispoziţia studenţilor, la cerere.

Disciplina de Estetică Dento-Facială se studiază în anul IV, semestrul al II-lea de către studenţii de la Facultatea de Medicină Dentară.

Disciplina de Estetică Dento-Maxilară se studiază în anul III, semestrul I, de către studenţii de la Specializarea Tehnică Dentară.

Obiectivul disciplinei constă în cunoaşterea principiilor şi a modalităţilor tehnice şi tehnologice de vârf din domeniul esteticii dentare, care să permită viitorilor tehnicieni dentari să confecţioneze lucrări protetice care,  întrunind anumite criterii estetice obiective, să se integreze armonios la nivelul tuturor componentelor aparatului dento-maxilar.