Contactează-ne

Adresa: Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 14A, Timisoara, Romania
Telefon: –
E-mail: galuscan.atena@umft.ro, jumanca.daniela@umft.ro

 
Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: 0756050084

📧 Email: galuscan.atena@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon: 0744583898

📧 Email:  jumanca.daniela@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0740315848

📧 Email: savarosianu.ruxandra@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0748677191

📧 Email: balean.octavia@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0745505481

📧 Email: dumitrescu.ramona@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0727357502

📧 Email: bolchisvanessa@gmail.com

 📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0770623839

📧 Email: carunta.angelica@yahoo.com

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0721335788

📧 Email: roancea@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:  0788151979

📧 Email: matichescu.anamaria@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0724064005

📧 Email: vladalexa94@gmail.com

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0726525505

📧 Email: hajabdoberry@yahoo.com

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 

📧 Email: –

 📃 Curriculum vitae

 

Prezentare generală

Istoric – Disciplina de Medicină Dentară Preventivă, Comunitară si Sănătate Orală a fost înfiinţată în 1996, de D/na. Prof. Univ. Dr. Podariu Codruţa Angela. Scopul acestei discipline a fost și este de a promova şi dezvolta idei şi concepte cu privire la prevenirea bolilor din sfera orodentara, dar şi de a promova menţinerea sănătăţii orale, ca parte integranta a sănătăţii generale, prin cunoaşterea şi controlul factorilor de risc. Prin amenajarea şi dotarea cu aparatură de ultima generaţie a sediului disciplinei,  prin selectarea şi pregatirea corespunzatoare a unui corp didactic de exceptie, D-na Prof. Podariu Codruţa Angela este un adevarat mentor şi formator de şcoală în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară a UMFVBT.

Misiunea – Activitatea didactică a disciplinei se realizează prin susţinerea cursurilor (obligatorii şi opţionale) și lucrărilor practice la specializările: Medicină Dentară secţia Romană şi Engleză, la Specializarea Asistență de Profilaxie Stomatologică, Igieniști Dentari și Tehnică Dentară.

Cursuri Obligatorii:

 • Medicină Dentară Preventivă,  anul II MD (Română şi Engleză).
 • Medicina Dentară Comunitară, anul III MD (Română şi Engleză)
 • Sănătate Orală, anul V MD (Română şi Engleză)
 • Noțiuni de Prevenție în tehnica Dentară
 • Preventie oro-dentară la Asistenta de Profilaxie Stomatologică, Igieniști Dentari
 • Educația Pentru Promovarea Sănătății

Cursurile Optionale:

 • Alimentaţia şi sistemul stomatognat anul I MD (Ro şi Engl.)
 • Asistenţa dentară a pacientului cu nevoi medicale speciale anul II MD (Ro si Engl.).

În cadrul disciplinei o parte din cadrele didactice sunt membrii ai ŞCOALII DOCTORALE a UMF Victor Babes Timişoara, fiind coordonatori de doctorate:

 • Prof.Univ.Dr.Jumanca Daniela
 • Prof.Univ.Dr.Gălușcan Atena
 • Prof. Univ.Dr.Oancea Roxana

Membrii  disciplinei sunt implicaţi în activități de cercetare, care s-au concretizat în ultimii ani prin câştigarea unor granturi de cercetare, Proiecte tip Erasmus+, brevete de inovaţie, articole în reviste de specialitate, cu factor de impact sau în reviste din baze de date internaţionale BDI. Membrii Disciplinei sunt editori asociati la: Revista Medicina în Evoluţie, indexată Index Copernicus şi CNCSIS B+ (CNCSIS) si împreuna cu Redactorul Șef Prof.Univ.Dr. Podariu Angela, coordonează activitatea revistei si a Centrului de Cercetare Clinică,Experimentală și Translațională în Sănătatea Orală CCEx-T-SO (Translational and Experimental Clinical Research Center In Oral Health TECX-OH).

Principalele proiecte câştigate de membrii disciplinei sunt:

 • Program de Sănătate Orală in Romania (2019-2020),în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi OMS- coordonator de proiect ŞL. Dr Sava Roşianu Ruxandra.
 • European Training Platform for Continuing Professional Development of dental Hygienists (EuHyDens) (2015-2018Contract: 2015-1-SE01-KA-012278/25-06-2015 perioada valoare contract 421 290 Euro  tipul proiectului ERASMUS+ KA2, STRATEGIC PARTNERSCHIPS –Parteneri in proiect, coordinator UMFTVB Prof. Dr. Găluşcan Atena.
 • Traning of stuff in the Treatment of Patients;including patients with special needs TIUNIDENT, nr.71333886/27.10.2014 – Alinierea la standardele Uniunii Europene- SES –Senior Experten Service – Consultanta din partea Guvernului German, coordonat de Prof. Dr. Jumanca Daniela
 • Obţinerea de ţesuturi dentare din celula stem, tipul proiectului –CNCSIS tip A nr. 743/2006, Coordonator Prof. Dr. Podariu Angela
 • Creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetarilor din domeniul promovarii sanatatii orale in contextul integării in programele europene si internationale– tipul proiectului, CEEX nr. 140/2006, Coordonator Prof. Dr. Podariu Angela
 • Integrarea cercetarilor scolilor romanesti de sanatate publica oro-dentara in programele europene si internationale privind corelarea calitatii vietii cu sanatatea oro-dentara,tipul proiectului- CEEX nr. 192/2006 Coordonator Prof. Dr. Podariu Angela

Brevete  şi titluri de proprietate intelectuală înregistrate la OSIM ale membrilor disciplinei:

 • COMPOZITIE PENTRU PASTĂ DE DINŢI, Autori: Jumanca Daniela, Găluşcan Atena, Floriţa Şerban, Podariu Angela, Floriţa Zeno, Dehelean Cristina, Borcan Florin Brevet OSIM nr.127805/28.02.2014
 • PROCEDEU ŞI DISPOZITIV PENTRU PRODUCEREA NANOGELURILOR ŞI MICROGELURILOR PE BAZĂ DE SILICAŢI ALCALINO-PĂMÂNTOŞI, Autori: Jumanca Daniela, Găluşcan Atena, Borcan Florin, Floriţa Şerban, Dehelean Cristina, Floriţa Zeno,Brevet OSIM nr. 128480/26.02.2016
 • NANOVEHICUL POLIETER-URETANIC PENTRU TRANSPORTUL TRANSDERMIC AL UNOR COMPUSI FARMACEUTICI UTILIZATI ÎN STOMATOLOGIE, Autori: Borcan Florin, Găluşcan Atena, Daniela Jumanca, Dehelean Cristina, Floriţa Şerban, Floriţa Zeno Brevet OSIM nr. 128801/29.11.2017

Perspectivele referitoare la evoluţia şi dezvoltarea activităţii profesionale, ştiinţifice şi academice se reunesc sub un singur deziderat major: consolidarea unei puternice şi prestigioase şcoli de Prevenţie şi Sănătate Orală în cadrul UMFT Victor Babes. Aceasta presupune crearea şi dezvoltarea următoarelor direcţii şi subdirecţii de cercetare:

 • Strategii innovative pentru prevenţia, diagnosticul şi terapia leziunilor iniţiale dento-parodontale
 • Implementarea şi dezvoltarea unui program de evaluare şi analiză a situaţiei sănătăţii orale în România,
 • Implementrea unui program national de SO în parteneriat public/privat,
 • Creşterea nivelului de educaţie a populaţiei privind SO si cunoaşterea factorilor de risc, prin dezvoltarea unei reţele sociale on-line de medici şi igienişti dentari, care să implementeze programul educaţional în rândul populatiei.
 • Implementarea profesiei de Igienist Dentar în România şi implicarea lor în programele de Sănătate Orală.
 • Inovaţii în domeniul materialelor, tehnologiilor şi tehnicilor noi de investigare-Nano/picomateriale, dezvoltarea şi introducerea tehnologiilor non invazive în control placii bacteriene şi inactivarea leziunilor incipiente
 • Dezvoltarea şi implementarea stomatologiei regenerative prin studii privind potenţialul plastic al celulelor stem din ţesuturile dentareAplicarea tehnicilor de inginerie tisularăîn Stomatologia regenerativă de ţesuturi dure-augumentarea bazată pe scaffold-uri şi prin imprimare 3D.
Galerie foto
NOUTĂȚI

Tehnologie modernă, standarde superioare și aparatură de înaltă calitate la Clinica universitară Medicină dentară preventivă, comunitară și sănătate orală, – 8 unituri dentare noi (Stern Weber S200-S220 TR), echipate complet: cu camere intraorale, detartraj US inclus, piese de mână și fibră optică inclusă, pentru un proces didactic cât mai complet și cât mai complex, PRIMUL ȘI SINGURUL Unit dentar Ambidextru pentru studenții stângaci.

Prof.Univ.Habil.Dr. Atena Galuscan, DMD, PhD