Contactează-ne

Adresa: Bvd Revoluției din 1989, nr 9, etaj IV, 300070, Timișoara, România
Telefon: +40722644842
E-mail: miron.mariana@umft.ro

Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: +40722644842

📧 Email: miron.mariana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Membri

📲 Telefon: +40744505503

📧 Email: todea.darinca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: +40752206703

📧 Email: mocuta.daliana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: +40768262643

📧 Email: munteanu.roxana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: +40769293937

📧 Email: ciprian.hanus@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: +40740273589

📧 Email: luca.ruxandra@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256216510

📧 Email: hoinoiu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: +40741495543

📧 Email: ciora.edmond@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: +40744391958

📧 Email: hanigovski.elena@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Prezentare generală

            Clinica de Reabilitare Orală şi Urgenţe în Medicina Dentară este coordonată de doamna Conf. Univ. Dr. Mariana Miron, începând cu anul 2023. A fost condusă până în anul 1997, de către domnul prof. univ. dr. Nicolae Marcu, iar de la această dată, până în 2023 a fost coordonată de doamna Prof. Univ. Dr. Carmen Todea. Denumirea disciplinei, la preluare, a fost de Policlinică Stomatologică, apoi  din 1997, la iniţiativa doamnei profesor Todea, a fost schimbată în Reabilitare Orală, iar începând cu anul 2001, titulatura s-a completat în formatul actual prin preluarea de către disciplină a compartimentului de urgenţe în medicina dentară, în cadrul Ambulatoriului de Stomatologie, a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

            Sediul disciplinei se află în cadrul facultăţii de Medicină dentară, la etajul IV şi la parter, în spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea şi Ambulatorul de stomatologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe Timișoara, unde se desfașoară stagiile de Urgență în Medicina Dentară. 

În cadrul disciplinei îşi desfăşoară activitatea 9 cadre didactice :

– 4 cadre didactice titulare

 • Conf. Univ. Dr. Mariana Ioana Miron
 • Şef lucrări Dr. Ruxandra Elena Luca
 • Șef lucrări Dr. Daliana-Emanuela Bojoga
 • Asist. univ. Dr. Bogdan-Florin Hoinoiu

– 2 cadre didactice cu contract pe perioadă determinată:

 • Asist. Univ. Drd. Ioana-Roxana Munteanu, medic dentist, specialist parodontologie, doctorand
 • Asist. Univ. Drd. Edmond-Daniel Ciora, medic dentist, specialist protetică dentară, doctorand

– 3 cadre didactice cu contract de plata cu ora:

 • Prof. Univ. Dr. Carmen Todea, medic dentist primar Stomatologie Generală, specialist chirurgie dento-maxilară,
 • Asist. Univ. Dr. Elena Hanigovski, medic primar stomatologie generală,
 • Asist. Univ. Drd. Ciprian Hanus, medic dentist specialist Stomatologie Generală, doctorand

La sediul clinicii se susțin activități didactice pentru programele de studiu Licență și Master.

Cursuri obligatorii – program de studii Licență:

 • Urgențe în medicina dentară, anul VI MD, sem I (secția română şi engleză)
 • Reabilitare Orală. Practică de specialitate, anul VI MD, sem.II (secția română şi engleză)
 • Pregătirea lucrării de licență, anul VI MD, sem.I (o serie română)
 • Pregătirea lucrării de licență, anul V MD, sem.II (o serie română și secția engleză)
 • Metodologia cercetării științifice medicale, anul IV MD (secția română şi engleză)

 Cursurile opționale și facultative program de studii Licență:

 • Curs optional: Pacienți cu risc în practica de medicină dentară, anul V MD (secția română şi engleză)
 • Curs facultativ: Istoria medicinei dentare, anul IV MD (secția română şi engleză)
 • Curs facultativ:Terapii alternative, anul VI MD (secția română şi engleză)
Program de sudii masterale

De asemenea, la inițiativa și în urma eforturilor susținute ale d-nei prof. univ. dr. Carmen Todea, la sediul clinicii se desfășoară programul de Master European „European Master Degree of Laser Applications”. Programul european EMDOLA a luat naștere prin cooperarea științifică și didactică a mai multor centre universitare din Uniunea Europeană. Acest proiect este operațional de mai bine de 10 ani în Liege, Barcelona, Parma, Roma, ulterior s-a alăturat Timișoara, iar în anul 2020 s-a alăturat și centrul universitar din Wroklaw. Aceste universități oferă un plan de studiu comun, format din 10 module, pe parcursul a 2 ani. Cursurile se desfășoară în limba engleză și română pentru centrul nostru universitar (cu traducere simultană engleză-română pentru situațiile în care este nevoie). La absolvirea modulelor, studenții-masteranzi primesc o recunoaștere dublă prin acordarea unei diplome din partea universității gazdă și o diplomă europeană.

Cele 10 module au următoarea structură:

I:     Optica, Fizica laserelor
II:    Interactiunea laser-tesut, siguranta laser, proprietatile echipamentelor laser si aplicatiile lor in medicina dentara
III: Diagnostic, Flowmetria Laser Doppler, Tomografia in Coerenta Optica, utilizarea laserului in odontoterapie, utilizarea laserului in medicina dentara preventive, hipersensibilitatea dentinara
IV:  Utilizarea laserului in coafajul pulpar, in endodontie
V:   Utilizarea laserului in estetica dentara, pedodontie si ortodontie
VI: Utilizarea laserului in parodontologie; Terapia fotodinamica. Laserul in chirurgia orala
VII: Utilizarea laserului in implantologie si protetica dentara, utilizarea laserului in laboratorul de tehnica dentara
VIII: Terapia laser cu nivel energetic scazut; Jurisprudenta si management
IX: Conceperea tezei de masterat, cercetare bibliografica, cercetare de laborator, instructaj clinic
X:  Examinare finala; Sustinerea publica a tezei de masterat

Conducator de studii doctorale

Prof univ dr Carmen Todea este conducator de teze de doctorat încă din anul 2007.

Prin activitatea stiintifica in cadrul studiilor doctorale s-au concretixat teze de doctorat ce au primit calificativul de Magna cum laude si Excelent.

Pe lângă activitatea didactică de predare, membrii clinicii coordonează lucrări de disertație, participă la examenele de Admitere, Licenţă, Medic Specialist, de promovare, sunt membri în comisii de doctorat, masterat și de atestare a competenței “Utilizarea terapeutică a laserilor în Medicina Dentară”.

Organizare de conferinte si congrese

Membrii clinicii sunt membri fondatori şi de conducere ai Societăţii Române de Laseri în Stomatologie (SRLS), ale cărei baze au fost puse în anul 2003. De la înființare și până în prezent, SRLS a organizat cu succes nouă manifestări științifice internaţionale de laseri în medicina dentară, care s-au bucurat de fiecare dată, de participarea unor personalități naționale și internaționale de elită în domeniu.

Cursuri post universitare

În plus, la sediul clinicii, sub coordonarea d-nei prof. Dr. Carmen Todea se susține, în mod regulat, cursul postuniversitar   „Terapia cu Laseri în Medicina Dentară”, care se bucură de un real succes. Cursul este structurat pe 3 module, care implică abordarea tratamentelor convenționale versus tratamentele laser-asistate cu aplicare în domeniul medicinei dentare. Programul se desfășoară în Timișoara, iar la finalul celor 3 module participanții susțin un examen de competență, pe baza căruia vor primi o diplomă de liberă practică în utilizarea laserului în medicina dentară.

Membrii clinicii sunt implicaţi într-o amplă activitate de cercetare, care s-a concretizat pe parcursul anilor, prin câştigarea unor Granturi de cercetare, articole în reviste de specialitate, cu factor de impact sau în reviste din baze de date internaţionale, participări la manifestări științifice de specialitate, naționale și internaționale.

Principalele Proiecte câştigate de membrii clinicii, ca director de proiect, sunt:

 • CEEX 82 – Optimizarea tratamentelor dento-parodontale prin utilizarea tehnologiei laser – Testări multidisciplinare (2006 – 2008)
 • Proiectul CNCSIS IDEI 1752 / 2009-2011: Dezvoltarea de metode optoelectronice de explorare şi diagnostic precoce a testării vitalităţii dinţilor şlefuiţi în scop protetic şi a inflamaţiei gingiei marginale, Optimizarea tehnicii de lucru.

Perioada contractului: 2009 – 2011 Site-ul proiectului: http://idei-1752.umft.ro

În cadrul clinicii s-a inființat, în decembrie 2021, Centrul de cercetare „CENTRUL INTERDISCIPLINAR DE CERCETARE MEDICALĂ STOMATOLOGICĂ, LASERI ȘI TEHNOLOGII INOVATOARE” având sediul în clădirea Facultății de Medicină Dentară, etaj IV, Clinica de Reabilitare Orală și Urgențe în Medicina Dentară, Bvd. Revoluției din 1989, nr. 9, Timișoara.