Contactează-ne

Adresa: Bd. Revoluției din 1989, nr. 9, 300070, Timișoara
Telefon: –
E-mail: secretar-dep-iii@umft.ro

Colectivul departamentului

Director departament

📲 Telefon: +40744862557

📧 Email: nica.luminita@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Consililul departamentului

📲 Telefon: +40744570488

📧 Email: jivanescu.anca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: +40741182478

📧 Email: marca_cori@yahoo.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: ebratu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 

📧 Email: cirligeriu.laura@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Departamentul III al Facultăţii de Medicină Dentară a fost înfiinţat în anul 2011 prin reorganizarea catedrelor şi disciplinelor existente până la acea dată. Ca director de departament a fost ales Prof. univ. Dr. Emanuel Bratu, iar din anul 2016 departamentul este condus de Conf. univ. Dr. Luminiţa Nica.

În structura departamentului există 4 discipline clinice:

  • 1. Disciplina de Odontoterapie conservativă şi restauratoare şi Endodonţie-şef disciplină Conf. univ. Dr. Luminiţa Nica
  • 2. Disciplina de Protetică Dentară-şef disciplină Conf. univ. Dr. Anca Jivănescu
  • 3. Disciplina de Ocluzologie-şef disciplină Conf. univ. Dr. Corina Mărcăuţeanu
  • 4. Disciplina de Reabilitare protetică şi implante-şef disciplină Prof. univ. Dr. Emanuel Bratu

În cadrul departamentului activează 33 cadre didactice ce coordonează activitatea studenţilor anilor III, IV, V şi VI ai Facultăţii de Medicină Dentară, secţiile de predare în limbile română şi engleză. Sub atenta supraveghere şi coordonare a cadrelor didactice specilizate pe disciplinele clinice specifice, studenţii facultăţii noastre sunt instruiţi la început în cadrul modernului laborator de fantom din cadrul departamentului, apoi efectuează manopere clinice pe pacient, în vederea îndeplinirii baremelor practice şi clinice specifice disciplinelor de profil. Semestrial, în cadrul Disciplinelor de Odontoterapie-an III, Endodonţie-an IV şi V, Protetică Dentară fixă, mobilă şi mobilizabilă-ani IV, V şi VI, sunt trataţi, conform standardelor actuale de specialitate din curriculele europene, sute de pacienţi. De asemenea, zeci de rezidenţi sunt instruiţi anual şi îşi desfăşoară activitatea clinică în specialităţile Endodonţie şi Protetică dentară în cadrul departamentului nostru.